Förskolans gård, rutschkana och klätterhus.

Valla förskola

Sandfjärdsgatan 37

Välkommen till Valla förskola! Valla förskola har fyra avdelningar i ljusa och rymliga lokaler. Två avdelningar för barn i åldrarna 1–3 år och två för barn i åldrarna 3–5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan ingår i enheten Förskolor Årsta 2. Övriga förskolor i enheten är Sandfjärden, Skogsbacken, Torget, Lilla Dalen och Mejeriet.

Vi arbetar för att öka barnens förmåga till empati och samarbete och för att skapa ett bra klimat i barngruppen. Vi vill att varje barn ska känna glädje och trygghet under sin dag på förskolan

Vi ger stor plats för barnens lek. Leken skapar sammanhang och ger barnen möjlighet att utveckla sin språkliga och sociala kompetens samt sin kreativa förmåga.

Vi är lyhörda för barnens intressen och skapar möjlighet för barnen att uttrycka tankar och idéer. Vi har utformat en inbjudande pedagogisk miljö med möbler och material i barnhöjd, som gör det möjligt för barnen att själva vara aktiva och göra egna val.

Sång, bild och form, berättande, konstruktionslek och att upptäcka matematiken i vardagen är dagliga inslag i verksamheten.

Inne- och utemiljö

Valla förskola är en friliggande förskola vid Valla Torg. Vi har en egen gård som är uppdelad i två delar anpassade för små och lite äldre barn. Gården gränsar till en stor allmän lekpark och vi har även nära till andra parker och grönområden, till exempel Årstafältet.

På gården finns tillfälle till lek och rörelse och möjlighet till att måla och snickra. I våra odlingslådor sår och planterar vi blommor och grönsaker.

I vår film kan du se hur vi har det på vår förskola.

Film – Valla förskola

Kost och måltider

I Vallas kök arbetar en kock och lagar maten från grunden. Vi följer stadsdelens ”Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan” samt arbetar med gemensamma menyer i ett kostdatasystem för att erbjuda en likvärdig, allsidig och näringsberäknad kost till våra barn. Förskolan väljer ekologiskt och KRAV-märkt livsmedel, så långt det är möjligt.

Mål och vision

Att barnen kan påverka sin dag i förskolan är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag och ingår i vår gemensamma barnsyn. Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt, upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling.

Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir i relation till miljö, material och förhållningssätt ökar förutsättningarna för att barnen upplever delaktighet i, och får inflytande över sitt lärande och sin vardag i förskolan.

Vårdnadshavarna ska uppleva att deras önskemål, idéer och synpunkter efterfrågas och respekteras. De ska både kunna påverka samt ha insyn i sina barns vardag i förskolan. Våra förskolor arbetar ständigt för att utveckla vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och dialog.

Vi samverkar med vårdnadshavare genom daglig kontakt, föräldramöten, utvecklingssamtal, förskoleråd med mera.

Årsta 2:s förskolor arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet och innehåll. Vi arbetar aktivt med vår Likabehandlingsplan som är en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn, ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Övrigt

Planerade visningar vårterminen 2023

  • Måndag 20 februari 09.00
  • Tisdag 4 april 09.00
  • Fredag 12 maj 09.00

Anmälan

Du anmäler dig senast två dagar innan visning.

E-post: camilla.nyby@edu.stockholm.se

 

Hitta hit

Uppdaterad