Illustration - barn påväg till förskola

Vågskålen

Ekholmsvägen 84

Vi finns nära Skärholmens centrum och har fyra avdelningar. Arbetet utgår från barnens trivsel. För att möjliggöra detta arbetar vi med att stärka barnens självkänsla. En viktig del i detta är att vi har ett nära samarbete med barnens föräldrar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
4,3
Andel med förskollärarexamen
21 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barn har en rad olika behov och önskemål. Varje behov och önskemål har en egen skål som behöver fyllas på olika mycket vid olika tidpunkter under barnens vistelse på förskolan. När vi lyckas få en bra balans mellan de olika skålarna kommer barnen att utvecklas mot uppsatta mål.

Vi ger barnen en innehållsrik och utvecklande resa där vi serverar ett rikt utbud av aktiviteter anpassade efter barnens ålder och kompetens. Vi arbetar med ett ”ja klimat” och mycket ”öppna dörrar”.

Vi har en bejakande, tillåtande och öppen attityd till det barnen gör och vill göra. Vi låter barnen leka mycket och har personal som engagerar sig i det barnen gör.

För oss är det mycket viktigt att ha en bra kontakt och ett bra samarbete med barnens föräldrar. Föräldrar är alltid välkomna att vara på förskolan under verksamhetens alla timmar.

Vi arbetar med ett varmt och kärleksfullt förhållningssätt. Vi ger barnen tillit och positiv uppmärksamhet. Tillsammans med vårdnadshavarna ser vi och arbetar utifrån barnens behov och intresseområden, inom ramen för läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016, för deras fortsatta utveckling och lärande.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är ljusa med många rum i en gammal byggnad, byggt på 70-talet. Material i lokalerna är gängse förskolematerial och införskaffas allt efter behov. Vi tänker på att material ska vara miljövänligt och CE-märkt. Utemiljön är en gård på framsidan av byggnaden och som handhas av vår hyresvärd.

Kost och måltider

Frukost serveras kl 8
Lunch serveras ca 11:30, vi har catering från Eco Food. Vi serverar inte griskött. Vi har vegetariska alternativ och annan specialkost för dem som behöver. Vi är inte längre en äggfri förskola.
Mellanmål serveras ca 14:30
Fruktstund ca 16:00-16:30

Mål och vision

Genom pedagogisk dokumentation samt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet i personalgruppen, synliggör vi var vi befinner oss, hur vi går vidare och vart vi strävar till att nå. Förskolans läroplan samt barnens utveckling och lärande ligger hela tiden till grund för detta, i samarbete med vårdnadshavarna. Språk, matematik, natur, teknik, värdegrundsfrågor är det vi fokuserar på i vårt arbete. Målet är att förbereda barn och vårdnadshavare för skolan och framtiden. Vi har en stor andel barn med annan etnisk bakgrund där språk, kultur, samt religion kan skilja sig från det etniskt svenska. Vi lägger ner mycket arbete på att utveckla barnens språk, samt att ta del av och förstå de olika kulturella skillnaderna. Vi arbetar efter devisen "alla människors lika värde", och hos oss är alla lika välkomna. Vi har nolltolerans mot någon form av kränkande behandling eller mobbning. Det gäller samtliga som kommer till oss på förskolan.

Särskilt stöd och behov

Förskolan är delvis allergianpassad, i dagsläget (2017) är vi 100 procent nöt- och ägg-fria.

Övrigt

Marie har också kvällstid vid fyra tillfällen, ABC-Kurs (alla barn i centrum) varje år för de vårdnadshavare som önskar delta, och som hjälper vårdnadshavarna att inte komma i onödiga konflikter med sina barn. Vid stor efterfrågan ordnas dessa vid fler tillfällen, då man ej kan vara fler än tio vårdnadshavare åt gången. Under pandemin har vi dock ställt in kursen. Återupptas när läget förändras och samhället kan återgå till det vi tidigare känt som normalt.

Hitta hit

Uppdaterad