En förskolegård med sandlåda och klätterställning. Förskolans träfasad är målad i vitt och blått.

Vågskålen

Ekholmsvägen 84

Förskolan Vågskålen ligger nära Skärholmens centrum och har fyra avdelningar. Vi har engagerad personal och många olika aktiviteter som passar barnens ålder och utveckling.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
4,3
Andel legitimerade förskollärare
21 %
Webbplats
http://www.forskolan-vagskalen-ab.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har en positiv, tillåtande och öppen attityd till det barnen gör och vill göra. Vi låter barnen leka mycket och har personal som engagerar sig i det barnen gör.

För oss är det mycket viktigt att ha en bra kontakt och ett bra samarbete med barnens föräldrar. Föräldrar är alltid välkomna att vara på förskolan under verksamhetens alla timmar. Tillsammans arbetar vi utifrån barnens behov och intresseområden.

Vi arbetar med ett varmt och kärleksfullt förhållningssätt. Vi ger barnen tillit och positiv uppmärksamhet.

Inne- och utemiljö

Våra ljusa lokaler ligger i en byggnad från 70-talet. På framsidan har vi en gård som sköts om av vår hyresvärd. Vi tänker på att materialet vi använder på förskolan ska vara miljövänligt och CE-märkt.

Kost och måltider

Vår mat levereras från Eco Food. Det finns vegetariska alternativ och annan specialkost för dem som behöver. Vi serverar inte griskött.

  • Frukost serveras klockan 08.00
  • Lunch serveras cirka klockan 11.30
  • Mellanmål serveras cirka klockan 14:30
  • Fruktstund klockan 16.00–16.30

Vågskålen är inte längre en äggfri förskola.

Mål och vision

Förskolan fokuserar på språk, matematik, natur, teknik och värdegrundsfrågor. Målet är att förbereda barn och vårdnadshavare för skolan och framtiden.

Vi synliggör vårt arbete genom pedagogisk dokumentation. Det gör att vi och får en tydlig bild av verksamheten, vårt arbete och våra mål. Förskolans läroplan samt barnens utveckling och lärande ligger hela tiden till grund för detta.

Vi har en stor andel barn med annan etnisk bakgrund där språk, kultur, samt religion kan skilja sig från det etniskt svenska. Vi lägger ner mycket arbete på att utveckla barnens språk, samt att ta del av och förstå de olika kulturella skillnaderna.

Vi anser att alla människor är lika mycket värda och hos oss är alla lika välkomna. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling eller mobbning. Det gäller samtliga som kommer till oss på förskolan.

Särskilt stöd och behov

Förskolan är delvis allergianpassad.

Övrigt

För intresserade vårdnadshavare har Marie vid fyra tillfällen varje år en ABC-Kurs (alla barn i centrum) kvällstid. Kursen hjälper vårdnadshavarna att inte komma i onödiga konflikter med sina barn. Vid stor efterfrågan ordnas kursen vid fler tillfällen eftersom det bara går att vara tio vårdnadshavare åt gången. Under pandemin är kursen tillfälligt inställd.

Hitta hit

Uppdaterad