En förskolegård med sandlåda. Förskolans träfasad är målad i rött.

Vågskålen

Ekholmsvägen 84

Varje avdelning har legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, som tillsammans bildar trygga arbetslag och som ger barnen förutsättningar för lärande och utveckling. Vi lever efter devisen att undervisning skall vara lustfyllt.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
4,3
Andel legitimerade förskollärare
21 %
Webbplats
https://www.forskolan-vagskalen-ab.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ger barnen möjligheter till:

  • Besök på simhallen en gång/vecka för våra femåringar, för att barnen ska bli vän med vatten, uppleva och förstå sin kropp i den miljön, samt öka intresset för att lära sig simma. För de allra yngsta barnen sker vattenleken på förskolan.
  • Vi besöker skogen där det erbjuds ojämn terräng för fysisk träning och utveckling av grovmotorik.
  • Vi har rörelselekar eller gymnastik dagligen, och hyr även lokal för gymnastik med redskap en gång/vecka. Att vara fysiskt aktiv innebär många hälsofördelar och bidrar till ökad inlärningsförmåga.

Vi har ett gemensamt temaarbete i huset kring Babblarna, som är ett verktyg för att öka barnens språkinlärning, ordförråd och ordförståelse. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete där vi dokumenterar barnens utveckling och lärande och följer upp.

Denna sommar (2022), startade vi planteringsbäddar för barnen, där dem har planterat grönsaker och rotfrukter, samt jordgubbar och blommor. De har fått ta hand om detta under sommaren, se hur det vuxit, rensat ogräs och vattnat. Under sensommaren har barnen fått skörda, tvätta, varit med och tillagat samt smakat, på allt de planterat.

På detta sätt skapas förståelse för kretsloppet och barnen får samtidigt sätta ett ekologiskt avtryck. Detta arbete kommer att återkomma och utvecklas under kommande år.

Inne- och utemiljö

Exteriör: Husfasaden är precis ommålad. På vår gård har det skapats nya lekmöjligheter, samt planteringsbäddar. Nytt material för uteaktiviteter.

Inomhus har skett en storförändring med gradvisa renoveringar, för att inte störa den pågående verksamheten. Detta arbete fortsätter.

Kost och måltider

Vi serverar en näringsrik frukost, lunch och mellanmål, där vi säkerställer att barnen får i sig allt från kostcirkeln.

Lunchen är catering från Eco-Food, med bra råvaror från lokala svenska handlare.

Utöver dessa måltider serveras det dagligen även ekologisk frukt och grönt till barnen. Vi samtalar dagligen med barnen kring vikten av att värna om vår jord.

Mål och vision

Genom systematiskt kvalitetsarbete kan vi säkerställa att alla barn får del av den undervisning som pågår dagligen. Vi arbetar utifrån våra styrdokument som är Läroplan för förskolan, FN:s Barnkonvention, Vår likabehandlingsplan samt övriga styrdokument som rör vår verksamhet. Vi får också genom detta arbete, syn på eventuella behov som vi behöver arbeta lite extra med. Detta kan gälla på individ och gruppnivå.

Vi arbetar med svenska som grund, men erbjuder också barn att genom Polyglutt, få tillgång till sina modersmål. Vi har även pedagoger som har tillgång till annat modersmål än svenska, och dessa arbetar i mindre grupper tillsammans med barnen för att säkerställa språkutvecklingen. Vi lyfter våra svenska högtidsdagar och traditioner, såväl som andra etniska gruppers, som vistas i förskolan.

Särskilt stöd och behov

Vid eventuellt behov av särskilt stöd, ser vi till att ombesörja det. Det kan handla om allt från allergier till neuropsykiatriska behov.

Mer om oss

Vi använder oss av viss teknik som Ipads och datorer vid viss undervisning, samt för att säkerställa att barnen har en grundförståelse för tekniska hjälpmedel.

Hitta hit

Uppdaterad