Förskolan Vågdalen, fotograf Jonna Nordheim, ÅWL Arkitekter.

Vågdalen

Vävar Johans gata 30

Vågdalen har en fin innergård, en spännande arkitektur och ljusa, vackra rum. Förskolans närhet till kommunikationer gör det lätt att utforska Stockholms utbud av både natur och kultur.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Vågdalen kommer ditt barn att utvecklas, upptäcka och träffa nya vänner. Vi har nära till naturen och går regelbundet till Ekbackenskogen och gör även längre utflykter till Hammarbybacken och Hellasgården med de äldre barnen. Vi gör även regelbundna besök på bibliotek och går på teater och museum.

Hållbar framtid

Vi arbetar utifrån det gemensamma temat Hållbar framtid, där barn och pedagoger leker, lär och utforskar tillsammans. Språk, matematik, naturvetenskap och teknik ingår i alla projekt och barnen uppmuntras att undersöka och fördjupa sitt lärande. Barnen odlar till exempel grönsaker och blommor tillsammans i våra pallkragar på gården.

Lek och rörelse

Estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans är en naturlig del av barnens utforskande. Leken har en central plats och barnen ges tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Vi har 15 minuters pulshöjande aktivitet varje dag.

Digitala verktyg

Vi arbetar med digitala verktyg, där det är lämpligt för att bredda och fördjupa utforskande, kommunikation, skapande och lek. Det är inte en stillasittande aktivitet vid en skärm, utan sker i rörelse och interaktion med andra.

Digitala verktyg används till skapande, berättande, programmering och till att ge barnen upplevelser som de annars inte hade kunnat få. Barnen får också lära sig om källkritik.

Inne- och utemiljö

Vi har en gård som erbjuder många olika aktiviteter. Två stora sandlådor, yta för bandy och fotboll, stor gunga där barnen kan gunga tillsammans och en backe där barnen kan öva sig på att gå på ojämna underlag.

Förskolans pedagogiska miljö är organiserad utifrån tanken att barn lär genom att utforska sin omvärld genom leken, fantasin och skapandeprocesser. Vi vill därför i vår miljö, både inne och ute, ge barnen rika möjligheter att leka och skapa och på så vis utmanas i sitt tänkande.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar mat från grunden och vi har en hög andel ekologiska produkter. Vi vill bidra till goda och hälsosamma vanor hos barnen. Under måltiden har vi fokus på social samvaro och samtal i mindre grupper. Vi serverar vegetarisk mat tre gånger i veckan.

Pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt, där barnen på ett positivt vis uppmuntras att äta och smaka. Barnen får successivt och utifrån sina förutsättningar bli alltmer självständiga i matsituationen.

Mål och vision

Vi erbjuder en utbildning för barn som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hos oss ska alla känna sig välkomna och få utvecklas i grupp och utifrån sin individuella förmåga. Undervisningen kan vara både spontan och planerad.

Förskolläraren leder systematiskt mot läroplanens mål genom att lyssna, samtala, reflektera och utmana barnen i deras utforskande. Lek och estetiska uttryckssätt är självklara verktyg i undervisningen.

Inkluderande

På vår förskola ska miljöerna signalera ett välkomnande, inkluderande och inspirerande förhållningssätt, där alla barn får komma till sin rätt och alla barns röster blir hörda. Barnen ska varje dag vara en kunskap, lärdom eller erfarenhet rikare när de går hem. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskolans uppdrag ingår att skapa en nära och förtroendefull samverkan med hemmen. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka förskolans utbildning.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras. Som vårdnadshavare kan du följa planering och dokumentation i vår gemensamma lärplattform Skolplattformen. Vi bjuder också in till olika aktiviteter, som vårfest, utställning av projekt och förskolans dag.

Övrigt

Välkomna på visning

Onsdagen den 6 september klockan 9.30-10.15

Onsdagen den 4 oktober klockan 9.30-10.15

Onsdagen den 8 november klockan 9.30-10.15

Onsdagen den 6 december klockan 9.30-10.15

 

Föranmälan till samordnare  senja.nauska@edu.stockholm.se

Digital visningsfilm

Digital visning av förskolan Vågdalen.

Hitta hit

Uppdaterad