Fönster med avtryck av händer och en jordglob från förskolans vänskapsprojekt.

Tullstugan

Östgötagatan 97

På Tullstugan utmanar vi barnen att använda alla sinnen genom fria och styrda aktiviteter. Barnen är indelade i åldershomogena grupper. Vårt mål är att barnen ska känna glädje och trygghet och lämna förskolan med nya kunskaper och erfarenheter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
97
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
37 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnen på Tullstugan får på ett lekfullt sätt tillägna sig nya kunskaper. Barnens intressen i samspel med pedagogernas kompetenser lägger tillsammans med styrdokumenten grunden för ett kreativt flöde och lustfyllt lärande. Genom att utforska, experimentera och samarbeta får barnen nya erfarenheter tillsammans.

Under året pågår olika intressanta projekt. Det kan handla om vänskapstema, olika tekniker för skapande, rymden, vår miljö eller bygg och konstruktion.

Vi arbetar med språk/kommunikation, skapande, musik, matematik, rörelse i olika projekt utifrån barnens intressen.

Vi prioriterar den dagliga kontakten med er föräldrar/vårdnadshavare och värderar samarbetet högt. Vi bjuder in till föräldrafrukost, föräldramöten, föräldraråd och vernissager för att ni föräldrar/vårdnadshavare ska kunna vara en aktiv del av era barns vardag.

Fem avdelningar

Förskolan har avdelningarna Jollen, Bojen och Hajarna för barn 1-3 år och Katamaranen och Bryggan för barn 3-5 år. Tullstugan tillhör Midgårds förskolor, i förskoleområde fem.

Inne- och utemiljö

Våra pedagogiska miljöer är öppna, innehållsrika och inbjudande med olika områden för konstruktion, skapande och rollek som stimulerar barns aktiva val såväl ute som inomhus.

Förskolan har en stor, fin gård som bjuder in till lek och utforskande. På vår gård finns kastanjeträd, fruktträd, cykelslinga och rutschkanor för barnen att röra sig omkring. Gården är indelad så att barnen kan leka i mindre grupper.

Vi odlar och komposterar så att barnen får förståelse för kretsloppet och miljön.

Kost och måltider

På Tullstugan är maten en höjdpunkt då vi sitter tillsammans i mindre grupper. Barnen serveras näringsrik mat som till stor del är sockerfri och ekologisk. Maten lagas av vår fantastiska kock.

Barnen får turas om att vara matvärdar som dukar, hämtar maten och presenterar dagens rätt för sina kamrater.

Mål och vision

Vi vill att varje barn ska känna sig tryggt på förskolan och vårt mål är att barnen varje dag ska få med sig nya erfarenheter.

Den pedagogiska verksamheten präglas av ett lustfyllt och inspirerande lärande där aktiviteter och material är varierat, rikt och noga genomtänkt för att möta barnens intressen likväl som som läroplanens mål.

Vi önskar att barnen som vuxna ska minnas sitt Södermalm där förskolan hade en central plats.

Mer om oss

För visningsfrågor kontakta biträdande rektor Marina Holmberg

marina.holmberg@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Tullstugan

Övrigt

Öppettider på förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar.

Hitta hit

Uppdaterad