Korg med nyskördade tomater och gurka.

Tullstugan

Östgötagatan 97

Förskolan Tullstugan ligger vid Tullgårdsparken. Vi har en inbjudande gård, stora ateljéer och ett uppskattat rörelserum. Vi har en egen kock som lagar mat med hög andel ekologiska varor.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
97
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
37 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnen på Tullstugan får på ett lekfullt sätt tillägna sig nya kunskaper genom att utforska, experimentera och samarbeta. Vi arbetar med språk, skapande, musik, matematik och rörelse i olika projekt utifrån barnens intressen.

Fokus på rörelse

Vi har en stor och inbjudande gård där barnen kan röra sig, leka och utmanas motoriskt. Vi gör många promenader och utflykter till närliggande parker, men har också nära till bra kommunikationer så att vi kan göra längre utflykter till skogen. Inomhus har vi ett stort rörelserum, kallat "hoppis", som uppmuntrar till rörelselek.

Digitala verktyg

På förskolan har vi ett boktorg och vi har högläsning dagligen, antingen analogt med bok eller via en digital flerspråkig bilderbokstjänst. Vi arbetar också digitalt med hjälp av bland annat projiceringar och små robotar som barnen programmerar.

Projektarbeten

Vi arbetar just nu med projektet "Vad kan växa i vår stad" med hållbarhet och naturvetenskap i fokus. Vi gör regelbundna besök på bibliotek och även museer när det passar med pågående projektarbeten.

Fem avdelningar

Förskolan har avdelningarna Jollen, Bojen och Hajarna för barn 1–3 år och Katamaranen och Bryggan för barn 3–5 år. Under dagarna delar vi in barnen i mindre projektgrupper.

Inne- och utemiljö

På gården finns sandlådor, klätterställning, rutschkana, grill, stort utrymme för bollekar och hinderbanor samt stationer för skapande. På våren odlar vi i vårt eget växthus och i de många odlingslådorna på gården.

Stora ateljéer

Inomhus har vi föränderliga lärmiljöer med material som utmanar och stimulerar barnens nyfikenhet och kreativitet. Här finns bland annat ljusbord, rikt material för bygg och konstruktion och stora ateljéerna för kreativt skapande.

Kost och måltider

På Tullstugan är maten en höjdpunkt då vi sitter tillsammans i mindre grupper. Vi har ett nyrenoverat, stort kök med en egen kock som lagar mat med hög andel ekologiska varor.

Barnen får turas om att vara matvärdar som dukar, hämtar maten och presenterar dagens rätt för sina kamrater.

Mål och vision

Vi vill att varje barn ska känna sig tryggt på förskolan och vårt mål är att barnen varje dag ska få med sig nya erfarenheter.

Den pedagogiska verksamheten präglas av ett lustfyllt och inspirerande lärande där aktiviteter och material är varierat, rikt och noga genomtänkt för att möta barnens intressen likväl som som läroplanens mål.

Vi önskar att barnen som vuxna ska minnas sitt Södermalm där förskolan hade en central plats.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Visningar

Torsdagen den 11 april klockan 09.00
Onsdagen den 15 maj klockan 09.30
Torsdagen den 13 juni klockan 09.00

Anmälan görs till Marie Hellberg.
E-post: marie.hellberg@edu.stockholm.se

Film om förskolan

Digital visning av förskolan Tullstugan.

Övrigt

Vi prioriterar den dagliga kontakten med er vårdnadshavare. Som vårdnadshavare är ni delaktiga genom till exempel förskoleråd, föräldramöten, föräldrafika och jul- och sommaravslutningar.

Följ förskolan Tullstugan på Instagram

Hitta hit

Bilder

Korg med nyskördade tomater och gurka.
På våren odlar vi i växthuset.
Barn och pedagog bläddrar i bok.
Vi har engagerade pedagoger.
Rum med stora fönster.
Barn hoppar studsmatta.
Vi har ett stort rörelserum.

Uppdaterad