Ett rött hus med vita knutar med ett blommande körsbärsträd framför.

Tryggis

Doktor Abrahams väg 29

Förskoleföreningen Tryggis är ett föräldrakooperativ med plats för 24 barn i åldrarna 1-5 år. Arbetsgivaransvaret har föräldrakooperativets styrelse som regelbundet har möten där även förskolechefen medverkar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
42 %
Webbplats
http://www.tryggis.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Tryggis arbetar pedagoger som varje dag strävar efter att erbjuda barnen en lärorik, stimulerande och behovsanpassad pedagogisk verksamhet. På Tryggis arbetar vi med barn i grupp samtidigt som vi följer och dokumenterar det enskilda barnets läroprocesser och barnen ges möjlighet att reflektera över sin utveckling genom den pedagogiska dokumentationen.

Vi jobbar tematiskt och projektinriktat och gruppindelningen kan se olika ut, både åldersintegrerad och åldersindelad beroende på vad det är för aktivitet vi ägnar oss åt.

Som vårdnadshavare på Tryggis bjuds ni varje höst in till ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal och ni får under året följa verksamheten genom veckobrev och den pedagogiska dokumentationen. Vår ambition är att vi ska ha ett gott samarbete mellan hem och förskola där barnets bästa alltid ska vara i fokus. Uppföljning på utvecklingssamtalet görs sedan under våren.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger vackert belägen omgärdad av natur, skog, promenadstråk och parker.

Den pedagogiska miljön inomhus är utformad för att passa barnens ålder och gruppstorlek. Den pedagogiska miljön är dynamisk och föränderlig och kan ändras efter barnens intressen och behov eller efter aktuellt tema eller projekt.

Vår fantastiska gård inbjuder till lek, spring, klättring, kurragömma, bygg och konstruktion, rollek, odling och mycket mer, endast fantasin sätter gränser.

Kost och måltider

Maten köps från en cateringfirma och den är vällagad, varierande, och nyttig och är mycket uppskattad av både barn och pedagoger. Förskolan köper in frukt och grönt efter säsong samt ekologiska mejerivaror. Vi värnar om både miljön och barnens hälsa och väljer närodlat och ekologiskt i största möjliga mån, på förskolan Tryggis följer vi Livsmedelsverkets rekommendationer om barns kost.

Mål och vision

Vi vill att alla barn ska nå sin fulla potential och utvecklas i sin egen takt efter sina egna förutsättningar.

Mer om oss

Vill du ställa ditt barn i kö på Tryggis använder du e-tjänsten ”Min barnomsorg” på Stockholms stads hemsida.

Våra kökriterier:

  • Föräldrar som vill engagera sig i förskolan Tryggis (i enlighet med beslut om avsteg som du kan läsa om i dokumentet längre ner på sidan: "Beslut om avsteg avseende förskolan Tryggis") och därmed vill bli medlemmar i föreningen.
  • Syskonförtur
  • Kötid

Hitta hit

Uppdaterad