Husets entre och lite av gården

Visningar av förskolan anpassas efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19.

Trollsländan

Sulvägen 22

Visa på karta

Förskolan Trollsländan ligger i hjärtat av Solberga med närhet till både skog och parker. Solbergaskogen och parkleken Kristallen är nära grannar. Utifrån barnens intresse utforskar vi vår närmiljö och natur.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
5,71
Andel med förskollärarexamen
39 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Trollsländan erbjuder varje barn en tid full av glädje, vänskap, lärande och med många utmaningar i lekfullt utforskande sammanhang. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till experimenterande lek och lärande såväl inne som ute.

En viktig del i vårt uppdrag är att ge varje barn möjlighet till inflytande och delaktighet. Genom att få möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar och vara delaktig i utformningen av förskolans miljö och verksamhet utvecklar våra barn sin demokratiska kompetens.

På Trollsländan arbetar vi i projekt som genomsyrar hela verksamheten och barnen erbjuds möjligheten att arbeta i smågrupper utifrån sina intressen. Vi synliggöra barnens lek och lärande genom observationer och dokumentationer.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler ger rika möjligheter till skapande, lek samt rörelse och musik som uttrycksformer. Förskolan har bland annat ett stort gymnastik- och rörelserum.

Kost och måltider

Förskolan Trollsländan har ett nybyggt och modernt kök där vi lagar maten från grunden. Vår kock använder svenska råvaror och en stor del ekologiska produkter samt minimerar intaget av socker. Vårt mål är att skapa en bra mattradition hos era barn.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Övrigt

Visningar

Under hösten 2020 genomför alla kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information om när och hur visningarna planeras.

Hitta hit

Uppdaterad