På bilden syns Förskolan Trollhöjdens rosa fasader och en del av förskolans gård med rutschkana och trappor.

Trollhöjden

Trollesundsvägen 120

Visa på karta

Förskolan Trollhöjden ligger i närheten av Högdalen centrum, med närhet till skogen. På förskolan finns 4 avdelningar: Mumin och Hattstugan för barn 1–3 år samt Piff och Puff och Bamse för barn 3–5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
66
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel med förskollärarexamen
41 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Enskede-Arsta-Vantor/Forskolor-i-Enskede-Arsta-Vantor/Hogdalens-forskolor/Trollhojden-/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I Högdalens förskolors arbetar vi med temainriktat arbetssätt som möjliggör att barn kan arbeta efter egna tankar, önskemål och idéer. Tankar, idéer, teorier och hypoteser ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation, behov och drivkraft att söka kunskaper (projektarbete). I projektarbetet ska barnen få möjlighet att söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Inne- och utemiljö

Förskolan har en stor naturgård som inbjuder till mycket lek.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Vi garanterat minst 25 % KRAV-godkända råvaror i förskolan. Våra kockar följer en åttaveckorsmatsedel i vårt kostdatasystem Matilda. Matsedeln näringsberäknas och mängdberäknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver, vilket ger mindre matsvinn.

Mål och vision

Vi på Högdalens förskolor arbetar för att lägga grunden för ett lustfyllt, livslångt lärande. Vi har ett tillåtande förhållningssätt som återspeglas i trygga barn som leker, utforskar och har inflytande i verksamheten. Verksamheten kännetecknas av transparens i vårt agerande med ett gemensamt demokratiskt synsätt som uttrycks i alla människors lika värde.

Särskilt stöd och behov

Inom enheten Högdalens förskolor finns specialförskolan Delfinen för barn med autism-diagnos.

Hitta hit

Uppdaterad