På högersida ser man förskolans gröna fasad med klassiska parkbänkar utanför. På vänstersida skymtar man förskolans gård.

Trollberget

Skärlingebacken 9

Visa på karta

Välkommen till Trollberget! Vi är en kommunal förskoleverksamhet i Högdalen. På förskolan har vi tre avdelningar, Trollebo 1-3 åringar, Trollsländan och Busebo 3-5 åringar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
4,4
Andel med förskollärarexamen
51 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Enskede-Arsta-Vantor/Forskolor-i-Enskede-Arsta-Vantor/Hogdalens-forskolor/Forskolan-Trollberget-/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Trollberget ingår i enheten Högdalens förskolor. I Högdalens förskolors arbetar vi med temainriktat arbetssätt som möjliggör att barn kan arbeta efter egna tankar, önskemål och idéer. Tankar, idéer, teorier och hypoteser ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation, behov och drivkraft att söka kunskaper (projektarbete). I projektarbetet ska barnen få möjlighet att söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera

Inne- och utemiljö

Vår härliga naturgård är uppdelad för stora och små barn. På gården finns det ett stort berg som utmanar barnens motorik och lockar till lek, stockar att klättrar på, sandlåda och klätterställningar. Förskolan Trollberget ligger i närheten av Bandhagens centrum.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Vi garanterat minst 25 % KRAV-godkända råvaror i förskolan Våra kockar följer en åttaveckorsmatsedel i vårt kostdatasystem Matilda. Matsedeln näringsberäknas och mängdberäknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver, vilket ger mindre matsvinn.

Mål och vision

Vi på Högdalens förskolor arbetar för att lägga grunden för ett lustfyllt, livslångt lärande. Vi har ett tillåtande förhållningssätt som återspeglas i trygga barn som leker, utforskar och har inflytande i verksamheten. Verksamheten kännetecknas av transparens i vårt agerande med ett gemensamt demokratiskt synsätt som uttrycks i alla människors lika värde.

Särskilt stöd och behov

Inom Högdalens förskoleenhet finns specialförskolan Delfinen för barn med autismdiagnos.

Hitta hit

Uppdaterad