Barn målar på en stor duk som är fäst på en tegelvägg.

Trollängens förskola

Degerbygränd 23–25

Visa på karta

Vår förskola anser att bemästra sitt språk i mötet med andra barn och vuxna skapar glädje och tillförsikt om sitt eget jag, vilket i sin tur ger en god självkänsla.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
30 %
Webbplats
http://www.trollangenspersonal.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en förskola med fokus på språklighet vilket innebär att svenska språket tillsammans med våra olika modersmål utgör vår grundverksamhet. Vi vill lyfta flerspråkigheten naturligt i vardagen eftersom vi vet att språk är identitetsutvecklande.

"Förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Av skollagen framgår det att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål."
Förskolans läroplan 98/16

Vi anser att allt lärande ska ske genom utforskande lek, utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Barn utforskar sin omvärld genom lek. De utvecklar tankar och hypoteser som de prövar själv eller tillsammans med andra.

Språk, bildstöd, TAKK, motorik, känslor och sinnen måste integreras i ett samspel för att stimulera barns språkutveckling.

Språk är viktigt för oss, därför har vi skapat vårt egna flerspråkiga bibliotek. På vårt bibliotek erbjuder vi kvalitativa sagostunder där du som förälder på vår förskola är välkommen med ditt/dina barn att lyssna eller läsa sagor på flera olika språk som till exempel svenska, turkiska, arabiska somaliska med mera. Under dagarna får barnen på förskolan vistas på biblioteket tillsammans med sina pedagoger och ha roligt och lära sig att lyssna och läsa allt möjligt från faktaböcker till flanosagor, sagor, rim och ramsor med mera.

Inne- och utemiljö

Vi är medvetna om miljön och hur vårt förhållningssätt påverkar barns utveckling och lärande. Vi arbetar i delade barngrupper för på så vis ger vi barnen bättre förutsättningar som ger utrymme till samtal, lyssna och dela våra erfarenheter vilket gör att vi lär oss av varandra. Vi erbjuder utomhusaktiviteter som en lärande miljö. Detta anser vi är betydelsefull för att barnen ska bli trygga i utomhusmiljöer. Vi lägger stor vikt på omsorg i vår grundverksamhet.

Kost och måltider

Vi serverar mat utifrån tallriksmodellen, maten är varierad och näringsrik. Det serveras varje dag;

  • Frukost: Klockan 8.00 – bröd, mjölk, smör, pålägg, ägg och gröt.
  • Fruktstund: Cirka klockan 9.45 – frukt.
  • Lunch: Klockan 11.00 – måndagar, kött; tisdagar, fisk; onsdagar, kyckling; torsdagar, vegetarisk; fredagar, barnens val.
  • Mellanmål: Klockan 14.30 – bröd, mjölk, smör, pålägg, yoghurt/flingor, gröt.
  • Fruktstund: Cirka klockan 16.30 – frukt.

Mål och vision

Förskolans verksamhet bygger på den vision och värdegrund som uttrycks i förskolans läroplan Lpfö98/10. Vi ska vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Det gör vi genom att erbjuda verktyg till våra barn för att på bästa sätt att lära sig språk, där trygghet, glädje, lustfyllt lärande och inflytande ska genomsyra verksamheten.

Barnen erbjuds goda möjligheter till att utveckla det svenska språket och sitt modersmål, språk och lärande hänger oupplösligt samman. Fantasi, nyfikenhet, lek och kreativitet uppmuntras för ett roligt livslångt lärande. Vi skapar även en förståelse för likheter och olikheter hos världens olika kulturer.

Systematiskt kvalitetsarbete är ett måste för alla som arbetar i förskolan. Vi gör det för att skapa de bästa förutsättningar samt att synliggöra barnens lärande och utveckling för att de ska få en likvärdig kunskapsgrund.

Ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete innebär att vi följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen som är våra styrdokument och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten.

Mer om oss

Huvudman för verksamheten är Trollängens personalkooperativ. Vårdnadshavare och barn ska känna sig välkomna där dem möts av en öppenhet då dem får möjlighet till inflytande för att vi tillsammans ska utveckla förskolans verksamhet med barnens bästa i fokus. Förskolans öppettider är 6.30–17.30 (vid behov 6.30–18.30). Vi tillämpar maxtaxa för föräldraavgifter samt följer Stockholms stads riktlinjer avseende köregler.

Övrigt

Trollängens förskola har varit verksam som personalkooperativ sedan 1996, våra medarbetare är utbildade barnskötare och förskollärare, personalgruppen är stabil och dynamisk utifrån olika åldrar, erfarenheter samt har pedagogisk insikt.

Hitta hit

Uppdaterad