Trollängens förskola

Degerbygränd 23–25

Visa på karta

Trollängens förskola har varit verksam som personalkooperativ sedan 1996 och våra medarbetare är utbildade barnskötare samt förskollärare. Vi är den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare! Vi är en avgiftsfri förskola.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://trollangenspersonal.se/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi fokuserar på lek och språk

När barnen bemästrar och utvecklar språket i mötet med andra barn och vuxna skapas glädje hos barnet och tillförsikt om sitt eget jag, vilket bidrar till en god självkänsla.

I vår grundutbildning har vi stor vikt på omsorg och att skapa goda, tillitsfulla relationer till barnen för att de ska bli trygga på förskolan. Detta är en förutsättning för att barnen ska kunna ta till sig nya kunskaper och utvecklas i deras lärande.

Vi stimulerar barns språkutveckling

Verbalt språk, bildstöd, TAKK, känslor, estetiska uttrycksformer och sinnen integreras i ett samspel eftersom det stimulerar barns språkutveckling, vilket är viktigt för oss. 

Vi arbetar medvetet med att högläsning och boksamtal ska vara lustfyllda lärandetillfällen. Vi använder oss av sagolådor, flanosagor, klassiska sagor, rim och ramsor, faktaböcker och aktuell barnlitteratur.

Lek och utveckling hör ihop

Vi anser att barns lärande ska ske genom utforskande lek, utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Lek bidrar till utveckling, lärande och välbefinnande hos barnet.

Barn utforskar sin omvärld och utvecklar sitt sociala samspel genom lek. I leken utvecklar barn samarbete, kommunikation, problemlösning och motorik.

Inne- och utemiljö

Miljö för lek och fantasi

Vår lärmiljö är ständigt föränderlig utifrån barnens behov och intressen. Lärmiljön bjuder in till barns lek med material som stimulerar fantasin och utvecklar leken. Vårt arbetssätt grundar sig i tydliggörande pedagogik för att skapa begriplighet och meningsfullhet hos barnen.

Vi arbetar i delade grupper då barnen ges möjlighet till tid, rum och ro för utveckling och lärande. Dagligen erbjuder vi barnen utomhusaktiviteter i varierande lärmiljöer.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Vi har en kock som lagar mat i vårt kök. Maten är varierad och näringsrik och vi använder ekologiska, MSC (fisk) och KRAV-märkta livsmedel, så långt det går.

 • Frukost: bröd, mjölk, smör, pålägg, ägg och grönsaker
 • Fruktstund: frukt
 • Lunch: kött, fisk, vegetariskt, soppa, kyckling, grönsaker och barnens val
 • Mellanmål: frukt, majskakor/smörgåsrån, mjölk/smoothie och majsflingor/havrekuddar
 • Eftermiddagsmål: frukt eller knäckebröd med smör.

Mål och vision

Framtida världsmedborgare

Förskolans utbildning bygger på den vision och värdegrund som uttrycks i läroplanen för förskolan 2018. Vår barnsyn är att barn är kompetenta och betydelsefulla. Vi ska vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare.

Det gör vi genom att erbjuda pedagogiska verktyg till våra barn för att på bästa sätt skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande där goda relationer, glädje, inkludering, lustfyllt lärande och inflytande ska genomsyra utbildningen.

Vi arbetar ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla förskolans kvalitet det vill säga utbildningens organisation, innehåll och arbetssätt så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn är en tillgång

Vi strävar efter att alla barn oavsett stödbehov ska få uppleva tillfredsställelsen att göra framsteg, övervinna svårigheter och att de är en tillgång i gruppen. Inkludering är att värdesätta varje barn som den är och att se möjligheter i olikheter.

Vi arbetar proaktivt för att skapa goda förutsättningar för barnen att lyckas i det sociala samspelet och i undervisningssituationer.

Mer om oss

Skolförberedande arbetssätt

Vi har ett skolförberedande arbetssätt , vilket innebär vad som förväntas av ett barn i ett klassrum, exempelvis

 • att stå på led
 • att skriva sitt namn
 • att räcka upp handen
 • att ta mat från en buffé
 • ämnesdidaktik (naturvetenskap, teknik, matematik med mera
 • att kunna sina personliga uppgifter såsom efternamn och adress.

För mer information

Besök vår webbsida: www.trollangenspersonal.se

 

Hitta hit

Uppdaterad