Barn målar på en stor duk som är fäst på en tegelvägg.

Trollängens förskola

Degerbygränd 23–25

Vi är ett personalkooperativ sedan 1996. Våra medarbetare är utbildade barnskötare och förskollärare. Personalgruppen är dynamisk utifrån olika åldrar, erfarenheter och pedagogisk insikt.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
30 %
Webbplats
http://www.trollangenspersonal.se/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Fokus på lek och språk

Vi är en förskola med fokus på lek och språklighet vilket innebär att svenska språket tillsammans med våra olika modersmål utgör vår grundutbildning. Vi vill lyfta barns språklighet naturligt i vardagen eftersom språk är identitetsutvecklande.

Omsorg är grundläggande i vår grundutbildning eftersom det gör att varje barn får en trygg grund, vilket är en förutsättning för att barnen ska kunna ta till sig nya kunskaper och utvecklas i deras lärande.

Stimulerar barns språkutveckling

Verbalt språk, bildstöd, TAKK, känslor, estetiska uttrycksformer och sinnen måste integreras i ett samspel, vilket stimulerar barns språkutveckling. Vi har skapat vårt eget språklighetsbibliotek.

På vårt bibliotek erbjuder vi kvalitativa sagostunder där du som förälder på vår förskola är välkommen med ditt barn att lyssna eller läsa sagor på flera olika språk som till exempel svenska, turkiska, arabiska, somaliska.

Under dagarna får barnen på förskolan vara på biblioteket tillsammans med sina pedagoger och ha lustfyllda lässtunder och träna på att lyssna på olika böcker såsom faktaböcker, flanosagor, sagolådor samt rim och ramsor.

Lek och utveckling hör ihop

Vi tycker att barns lärande ska ske genom utforskande lek, utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Lek bidrar till utveckling, lärande och välbefinnande hos barnet. Barn utforskar sin omvärld och utvecklar sitt sociala samspel genom lek. I leken utvecklar barn samarbete, kommunikation, problemlösning samt motorik.

Inne- och utemiljö

Miljö för lek och fantasi

Förskolans pedagogiska miljö är ständigt föränderlig utifrån barnens behov och intressen. Den inbjuder till barns lek med strukturerat och ostrukturerat material som krävs för att stimulera leken och fantasin.

Vi har en pedagogik där barnen får svar på vad som förväntas av dem under dagen. Vi arbetar i delade grupper då barnen ges möjlighet till tid, rum och ro för utveckling och lärande. Vi erbjuder barnen utomhusaktiviteter i varierande lärmiljöer varje dag.

Kost och måltider

Nyttiga måltider

Maten är varierande och näringsrik och vi serverar mat utifrån tallriksmodellen.

 • Frukost klockan 08.00, bröd, mjölk, smör, pålägg, ägg och gröt
 • Fruktstund 09.45
 • Lunch klockan 11.00
  Måndagar: kött. Tisdagar: fisk. Onsdagar: kyckling. Torsdagar: vegetarisk. Fredagar är barnens val
 • Mellanmål klockan 14.30.
  Frukt, majskakor/knäckebröd/smörgåsrån, smör, mjukost, mjölk/smoothies, majsflingor/havrekuddar
 • Mellanmål klockan 16.30
  Frukt eller knäckebröd med smör

Mål och vision

Framtida världsmedborgare

Förskolans utbildning bygger på den vision och värdegrund som uttrycks i läroplanen för förskolan 2018. Vi ska vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Detta arbetar vi medvetet med genom att erbjuda pedagogiska verktyg till våra barn för att på bästa sätt lära sig språklighet där trygghet, glädje, lustfyllt lärande samt inflytande ska genomsyra utbildningen.

I förskolans läroplan 2018 står det att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

Vi skapar förutsättningar till att utveckla det svenska språket samt barnets modersmål då språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Utbildningen lägger grunden för ett livslångt lärande där barnen lär sig genom fantasi, nyfikenhet, lek och kreativitet.

På förskolan arbetar vi ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla förskolans kvalitet det vill säga utbildningens organisation, innehåll och arbetssätt så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn är en tillgång

Vår förskola strävar efter att alla barn oavsett stödbehov ska få uppleva tillfredsställelsen att göra framsteg, övervinna svårigheter och att de är en tillgång i gruppen. Inkludering är att värdesätta varje barn som hen är och att se möjligheter i olikheter istället för problem.

Om ett barn har en funktionsvariation ser vi en möjlighet att utveckla vårt arbetssätt och ifrågasätta hur vi arbetar för att inkludera varje barn utifrån hens behov och förutsättningar.

Mer om oss

Utvecklar tillsammans

Huvudman för verksamheten är Trollängens personalkooperativ. Vårdnadshavare och barn ska känna sig välkomna där dem möts av en öppenhet då dem får möjlighet till inflytande för att vi tillsammans ska utveckla förskolans verksamhet med barnens bästa i fokus.

Förskolans öppettider är 06.30–17.30, vid behov 06.30–18.30. Vi tillämpar maxtaxa för föräldraavgifter och följer Stockholms stads riktlinjer om köregler.

Hitta hit

Uppdaterad