Ateljé

Triangelns förskolor

Frövigatan 21-23

Visa på karta

Vi arbetar utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi med respekt för barnen. Alla arbetar utifrån samma grundsyn – att kunskap skapas i samspel mellan barnen, de vuxna och miljön. Dessa tre delar skapar en stimulerande och utvecklande verksamhet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
104
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
45 %
Webbplats
http://www.triangelnsforskolor.se/

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån läroplanen i verkstäder och är inspirerade av Reggio Emilia pedagogiken.


Inne- och utemiljö

Vi har två stora gårdar med varierande miljö som inspirerar barnen till mycket rörelse. Innemiljöerna är indelade i läroplanens områden och inspirerar till lärande och utforskande.

Kost och måltider

Vi grundlägger en hälsosam livsstil och bra matvanor hos barnen genom vårt egna storkök. I köket arbetar två personer med lång erfarenhet inom matlagning som tillreder all mat från grunden och planerar måltidernas näringsinnehåll efter barnens behov. Varje dag serveras varierade grönsaker och frukt. Pedagogens roll att aktivt förmedla en positiv syn på maten. Vid matbordet tränar barnen sig att samtala med övriga kring bordet, att dela med sig och att inspirera varandra att prova nya smaker.

Mål och vision

Triangelns Förskolors verksamhetsidé är att bedriva förskoleverksamhet utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Den representerar ett förhållningssätt som genomsyras av respekt för barnen. Alla arbetar utifrån samma grundsyn – att kunskap skapas i samspel mellan barnen, de vuxna och miljön. De tre delarna kallas de ”tre pedagogerna” där alla delar är lika viktiga för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet.

Verksamheten präglas av ett synsätt utan att innehålla någon färdig metod, vilket innebär möjlighet till förnyelse.

Verksamheten bygger på barnens intressen och funderingar där pedagogerna är flexibla och lyhörda för barnens lust att lära. Arbetet sker hela tiden med barnet i fokus. Vi lägger grunden till och främjar ett livslångt lärande och till en harmonisk personlighetsutveckling. Vi utgår från att barnet är ett rikt, nyfiket och kompetent barn, ända från födseln, starkt i sin önskan att växa, lära sig och utforska. Vår målsättning är att arbeta med ”hela” barnet. Att kropp, själ och intellekt i förening får erfara och uppleva kunskap med alla sina sinnen (vi menar att alla barn är uppfinnare, forskare och konstnärer). Uttrycket ”barn har hundra språk” är centralt i arbetssättet.

Barnen får öva sig i så många uttryckssätt som möjligt, utifrån eget intresse, och får insikt i sitt eget kunnande.


Mer om oss

Organisationen består av verkstäder:

 • matematik,
 • språk,
 • drama, leken och musik,
 • naturvetenskap, teknik och miljö,
 • hälsa och rörelse,
 • bygg och konstruktion,
 • uteverksamhet inklusive närmiljön ,
 • skapande.

Projekt/temaarbeten utgår från barnens intressen där alla uttrycksmedel kan ingå.

Barnen får i denna arbetsform självförtroende och förmåga att själva söka kunskap och tilltro till sina egna möjligheter att välja.

Övrigt

Vi arbetar mycket med att stärka hälsan, både för barn och personal och självklart röker ingen av personalen på arbetstid.

Köregler som gäller är: Syskonförtur och intagning efter datum när barnet är i in skrivet i kö.

Hitta hit

Uppdaterad