Förskolan Treklöverns entré och del av gård.

Treklövern, Stamgatan 2 A

Stamgatan 2 A

Visa på karta

Här på förskolan finns utrymme för lek, bild, rörelse, sång och musik samt dans och drama. Vi är ute på vår fina gård varje dag eller går till skogen, där vi undersöker naturen och samlar in material som vi utforskar vidare.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
46 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I en trygg miljö får barnen möjlighet att samspela och genom detta utveckla sin sociala förmåga. Barnen får även påverka förskolans miljö och verksamhet och utifrån sin förmåga göra egna val.

Barnen träffas en eller flera gånger i veckan i åldersindelade tvärgrupper. Detta är ett bra sätt att lära känna varandra och bli trygg i sin förskolemiljö

Vi prioriterar utevistelse och har regelbundna skogsutflykter. Språk och matematik ingår som en självklar del i vårt arbete.

Barnen får varje dag möjlighet att sortera och klassificera, använda räkneord, former och mönster samt träna rumsuppfattning. Vi upptäcker tillsammans matematiken i vardagen, till exempel vid måltider, påklädning och utevistelse.

Våra pedagoger deltar i språknätverk, som finns inom stadsdelsförvaltningen.

Inne- och utemiljö

Miljön är utformad för att ge utrymme för lek, bild, rörelse, sång och musik samt dans och drama.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Förskolans matsedel

Mål och vision

Vi arbetar enligt stadsdelens språkprogram med en språkpedagog i det svenska språket. Vi läser böcker högt och berättar sagor. Barnen får också återberätta sagorna. Vi sjunger och ramsar. Alla barnen får komma till tals och lyssna på sina kamrater eller oss vuxna.

Vi handlar ekologiska varor i så stor utsträckning som möjligt. Vi har även ett väldigt gott samarbete med våra trevliga vårdnadshavare, genom bland annat drop-in, föräldramöten och vårt förskoleråd som träffas 1-2 gånger per termin.

Övrigt

En finskspråkig pedagog finns på förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad