ok

Torparmors förskola

Torparmors väg 72

Visa på karta

Torparmors förskola drivs av en ekonomisk förening med medlemsvald styrelse. Vi har fem avdelningar med sammanlagt 82 barn: tre storbarnsavdelningar (3–5 år), en småbarnsavdelning (1–3 år) samt en utvidgad grupp (1–4 år).Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
82
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
46 %
Webbplats
http://www.torparmor.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhetsidé är att stimulera barns utveckling och lärande samt att ge barnen en trygg omsorg. Vi vill lägga grunden till social kompetens med verktyg för konflikthantering och socialt samspel. Vi vill erbjuda barnen en miljö med låg stressnivå och vår ambition är att alltid möta varje barn utifrån dess behov och intressen.

Barns utforskande och nyfikenhet ligger också till grund för de olika projekt vi arbetar med.

Vi vill även att barnen ska få kännedom om vikten av att sköta sin hälsa genom bra mat, rörelse och utevistelse.

Vi vill ge barnen en stark känsla för naturen och på så sätt lära sig värna om miljön.

Inne- och utemiljö

Vår förskola består av ett hus med fyra avdelningar samt ett annex på samma gård med en avdelning. Våra lokaler bjuder in till lek, skapande, experiment, rörelse, språk och konstruktion. Pedagogerna ser till att miljön är varierande, utmanande och väcker barnens nyfikenhet.

Vi har en stor gård med omväxlande natur. Förutom traditionella lekredskap finns här klätterträd, stora gräsytor, buskage och små skogsdungar för barnen att upptäcka och leka i.

Kost och måltider

Vi har en anställd kock och all mat tillreds i vårt kök. Vi serverar god och näringsriktig mat och så långt det går använder vi oss av ekologiska, MSC (fisk) och KRAV-märkta livsmedel.

En dag i veckan serveras vegetarisk lunch och en dag fisk.

Mål och vision

Kretslopp, återvinning, experiment och naturkunskap har stor betydelse när vi utarbetar våra arbetsplaner.

I samarbete med hemmen vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt.

Mer om oss

Vi har låg personalomsättning och en stor andel utbildad personal. En fast vikarie finns i huset och vid behov tar vi endast in kända vikarier som är knutna till förskolan.

Våra öppettider är 7.00–17.30 (6.30–18.30 vid behov).

Möten och planeringsdagar förlägger vi på kvällar och helger.

Hitta hit

Uppdaterad