ok

Torngårdens Waldorfförskola

Drachmannsgatan 3

Visa på karta

Torngårdens Waldorfförskola ekonomisk förening, ligger i Blackeberg. Vi bedriver waldorfpedagogik med utbildad personal. Vi har plats för 16 barn i åldrarna 1–6 år. Verksamheten består av en syskongrupp och en integrerad småbarnsgrupp.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
16
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
24 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi bjuder på en waldorfpedagogik i en lugn miljö med en liten barngrupp och närvarande, utbildade pedagoger. Vår regelbundna dags- och veckorytm ger barnen trygghet så de kan känna igen sig och vara trygga i vad dagen kommer erbjuda. Att följa årstiderna med våra årstidsfester spelar en central roll. Våra leksaker är främst av naturmaterial och universella för att stimulera barnens kreativitet och skaparglädje, leksakerna är ej könsbundna. Den fria leken är central och vi ger mycket tid för den både inomhus och utomhus. I vår verksamhet är barnen inbundna i olika vardagssysslor och sammanhang. Vi strävar efter att barnen får vara barn. Det individuella mötet med varje barn är viktigt. Lek, skapande, rörelse, sång och musik i olika former har stort utrymme. Barnens skapande och fantasi tilltalas genom målning, sagor och dockspel.

Inne- och utemiljö

Torngårdens Waldorfförskola finns i Blackebergs nära Mälaren och stora grönområden. Vi besöker dagligen något grönområde, skog och/eller vattnet där barnen kan leka, klättra och upptäcka. På vår gröna innergård har vi klätterställningar, sandlåda, klätterträd. Vi vill skapa en inspirerande inomhusmiljö, med vackra harmoniska rum som tilltalar barnens alla sinnen och ger lust och möjlighet till lek, lärande och skapande där barnen kan utvecklas och växa.

Kost och måltider

Vi har eget kök. Vår kokerska lagar den vegetariska maten av biodynamiska och ekologiska råvaror från grunden. Barnen kan vara delaktiga i matlagningen. Inslag av aktiviteter inom hemkunskap ingår i vårt pedagogiska koncept.

Mål och vision

Vår förskola ska vara en plats för gemenskap, individuellt lärande, kreativitet, lek, möten och vänskap. Barnen fostras i en demokratisk miljö där pedagogerna lyssnar och tar tillvara barnens kompetens och idéer. Vi utgår ifrån barnens erfarenhet, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap. Genom att skapa olika pedagogiska rum och tillfällen lär sig barnen på ett naturligt och meningsfullt sätt att utveckla kunskap inom olika områden. Barnets individuella inflytande gör verksamheten till en levande organisation. Vi arbetar aktivt med läroplanen som styrdokument. Den waldorfpedagogiska läroplanen är vår pedagogiska metod att sträva efter målen i läroplanen.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten efter barnets individuella behov i största möjliga mån. Samarbetet med föräldrarna anser vi som särskilt viktigt.

Hitta hit

Uppdaterad