En tecknad förskola i lila färger

Tornbacken 11

Tornbacken 11

Visa på karta

Tornbackens förskola är en förskola med en avdelning. Förskolan har barn i åldrarna 1–5 år och ingår i Pusslets förskoleenhet tillsammans med förskolorna Harspåret, Tallbacken, Grottan, Ängstugan, Månstugan och Solstrålen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Blandningen av åldrar berikar verksamheten,vilken drivs med inriktningen att barnen ska bli självständiga och empatiska,kreativa och kritiska. Barnen ska komma till förskolan varje dag med glädje och lämna den med en god självkänsla. Att träna social kompetens går som en röd tråd genom vår verksamhet. Vuxna finns närvarande även i leken och kan diskutera och vägleda i olika situationer som uppstår.

Vi startar varje dag med att vara ute. Barnen får röra på sig och håller sig friska. Vi håller oss mycket i vår närmiljö och upptäcker det som finns här. Vi ser fördelar med att ha en åldersblandad grupp. Barnen lär sig på ett positivt sätt att ta hänsyn till varandra och att hjälpa varandra. De lär sig också att ta emot hjälp av andra barn. Barnen har också olika behov av vuxen kontakt vid olika tillfällen, varför vi lättare kan ge alla barn vad de behöver.

Vi jobbar i små åldersindelade grupper. I dessa grupper har vi gymnastik/rytmik och går också till skogen. Under vintersäsongen går 5-åringarna till Spånga IP för att åka skridskor. Vi firar de som fyllt år med ett månadskalas, vid månadens slut. Då sjunger vi och leker lekar som barnen valt tillsammans på eftermiddagen och till mellanmål äter vi något festligt.

Inne- och utemiljö

Runt byggnaden finns vår gård där mycket inspirerande lek förekommer. En blandning av naturlig miljö och lekredskap och sandlåda finns där. Vi har också nära till skogsområden och lekparker i närmiljön. Lokalerna har flera rum, så att olika lekar kan förekomma samtidigt. Där har vi möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper. Vi har mycket material för kreativt skapande och använder mycket återbruksmaterial, såsom toarullar, mjölkkartonger och material från skogen.

Kost och måltider

Förskolan får mat levererad från ett cateringföretag. De får näringsriktig och bra tillagad matsom uppskattas av barnen. Grönsaker serveras till varje måltid av varierande sorter. Frukt serveras som efterrätt och vi har även en fruktstund på förmiddagen. Till mellanmål serveras mjölk eller yoghurt och smörgås och grönsaker. Vi har valt bort att servera livsmedel som innehåller socker. Som måltidsdryck serveras lättmjölk eller vatten.

Mål och vision

Alla barn och medarbetare har rätt till en så bra dag som möjligt, vilket innebär att resurserna delas rättvist. Varje medarbetare behöver finna trygghet och trivsel i vår organisation för att må bra och ha hög frisknärvaro. Stadsdelens vision ”Vi gör skillnad för människan i vardagen” utifrån bemötande, resultat, engagemang och kompetens ska vara vägledande. Vi använder oss ut av alla omsorgssituationer, rutiner i vardagen och aktiviteter för lärandesituationer. Det viktiga är att väcka lusten till det livslånga lärandet och tron på sin egen förmåga.

Särskilt stöd och behov

Vi utgår från varje barns behov i vår dagliga verksamhet. Alla barns behov tillgodoses och stimuleras från deras nivå. Stadsdelen har både en specialpedagog och en psykolog som vi kan utnyttja.

Mer om oss

Vi ser måltiderna som en viktig stund, där skapas mycket spontana samtal/reflektion om allt mellan himmel och jord mellan barn och vuxna, samtidigt som vi äter. Efter maten vilar alla barn. De lite yngre barnen sover i ett rum och de äldre barnen får ligga på en madrass och lyssna på sagor i ett annat rum. Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid.

Övrigt

I början av hösten ordnar vi en Lökfest. Då får barnen tillsammans med sina föräldrar ta med sig några blomsterlökar till Tornbacken och plantera dem. Därefter serveras soppa till middag. Denna fest har som mål att dels få en fin gård till våren, dels att föräldrarna skall ha en chans att lära känna varandra.

Runt lucia har vi en Tomtefest. Då har barnen tränat in sånger och uppträder för föräldrar och anhöriga. Därefter får alla äta risgrynsgröt och skinksmörgås tillsammans.

På våren har vi en vårfest. Då visar vi genom uppträdande och utställningar vad vi jobbat med under våren. Temat bestäms med utgångspunkt av något som intresserar barnen för tillfället. Eftermiddagen avslutas med kaffe och smörgås.

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit