Tornbacken 11

Tornbacken 11

Tornbackens förskola är en förskola med en avdelning. Förskolan har barn i åldrarna 1–5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
7,6
Andel legitimerade förskollärare
80 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Blandningen av åldrar berikar verksamheten, vilken drivs med inriktningen att barnen ska bli självständiga, empatiska och kreativa. Vi startar varje dag med att vara ute. Vi håller oss mycket i vår närmiljö och upptäcker det som finns här. Vi ser fördelar med att ha en åldersblandad grupp. Barnen lär sig på ett positivt sätt att ta hänsyn till varandra och att hjälpa varandra. De lär sig också att ta emot hjälp av andra barn.

Vi jobbar också i små åldersindelade grupper. I dessa grupper arbetar vi projektinriktat kopplat till stadsdelens gemensamma tema “Vad kan barns möte med konst tillsammans med naturvetenskap bli?” En dag i veckan går hela förskolan till skogen/valfri park. Under vintersäsongen går 5-åringarna till Spånga IP för att åka skridskor. Vi firar de som fyllt år med ett månadskalas vid månadens slut.

Inne- och utemiljö

Gården är en blandning av naturlig miljö, lekredskap och sandlåda. Vi har nära till skogsområden och lekparker i närmiljön. Vi har material för kreativt skapande och använder mycket återbruksmaterial, såsom toarullar, mjölkkartonger och material från skogen.

Inne miljön är i ständig förändring. Rummen är utformade i samråd med barnen exempelvis “vardagsrummet” för rollek, Ateljé för skapande verksamhet. "torget” med stationer för bygg och konstruktion, musikskapande med mera.

Kost och måltider

Förskolan serverar husmanskost som till största delen tillagas från grunden med bra råvaror. Förskoleenheten Pusslet har aktivt valt att minska andelen tillsatser och konserveringsämnen i maten. Vi serverar inte heller livsmedel som innehåller socker. Matsedeln löper över sex veckor och bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer och Stockholm stads riktlinjer. Barnens val återkommer varje månad. Mat – rörelse – vila ger välmående och är grunden för en hälsosam och hållbar livsstil.

Mål och vision

Alla barn och medarbetare har rätt till en så bra dag som möjligt, vilket innebär att resurserna delas rättvist. Vi använder oss av alla omsorgssituationer, rutiner i vardagen och aktiviteter för lärande och undervisning. Det viktiga är att väcka lusten för det livslånga lärandet och tron på barns egen förmåga.

Särskilt stöd och behov

Specialpedagog finns på alla förskolor och personal har vid behov stöd av psykolog.

Mer om oss

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Det är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

I början av hösten ordnar vi en Lök fest. Då får barnen tillsammans med sina föräldrar ta med sig några blomsterlökar till Tornbacken och plantera dem. Därefter serveras soppa till middag.

Runt lucia har vi en Tomtefest. Då har barnen övat in sånger och uppträder för föräldrar och anhöriga. Därefter äter alla risgrynsgröt tillsammans.

På våren har vi en vårfest. Då redovisar vi genom uppträdande vad vi jobbat med under läsåret. Temat bestäms med utgångspunkt av något som intresserar barnen för tillfället kopplat till stadsdelens gemensamma tema. Eftermiddagen avslutas med knytkalas.

Första torsdagen varje månad tar vi emot nya föräldrar som vill besöka förskolan för en rundvisning. Vänligen ring 076-12 41 035 för att boka tid.

Hitta hit

Uppdaterad