Torget Zachrisberg

Årsta skogsväg 6A

Förskolan Torget i Årsta är tillfälligt evakuerad till två adresser då förskolan renoveras. Förskolan Zachrisberg är en av de tillfälliga lokalerna. Välkommen till Torgets tillfälliga adress.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På vår förskola strävar vi efter att barnen ska mötas med värme och glädje. Vi stöder och uppmuntrar barnens förmåga till empati och samspel med sina kamrater och skapar en miljö som uppmuntrar till möten och samtal.

Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla, uppleva att olikheter är bra och få förståelse för alla människors lika värde.

Vi utformar och förändrar kontinuerligt den pedagogiska miljön så att barnen inspireras att göra egna val av aktiviteter och lockas att upptäcka och utforska.

Vi möter barnens nyfikenhet med intresse och engagemang och tillför nya frågeställningar som uppmuntrar dem till utvecklande resonemang.

Vi erbjuder ett varierat material som ger barnen tillfälle att använda alla sina sinnen och uttrycka sig i bild och form, drama, sång, berättande, lek och rörelse. Vi uppmärksammar barnen på matematiska och naturvetenskapliga fenomen.

Inne- och utemiljö

För att skapa en likvärdig förskola har vi utformat ett gemensamt ramverk för lärmiljön, strukturer och basmaterial. Lärmiljön, både ute och inne, fungerar som ”den tredje pedagogen” för att stimulera barnen till ett lustfyllt lärande och träna barnens självständighet. För att kunna arbeta med ”grupper i gruppen” skapar vi ”rum i rummen” med olika pedagogiska material som utmanar och inspirerar till lek och lärande i så väl inne- som utemiljön. 

Kost och måltider

I förskolans kök arbetar en kock och ett köksbiträde som lagar maten från grunden. Vi följer stadsdelens ”Riktlinjer för mat och måltider inom förskolan” samt arbetar med gemensamma menyer i ett kostdatasystem för att erbjuda en likvärdig, allsidig och näringsberäknad kost till våra barn. Förskolan väljer ekologiskt och kravmärkt livsmedel, så långt det är möjligt.

Mål och vision

Att barnen kan påverka sin dag i förskolan är ett av förskolans allra viktigaste uppdrag och ingår i vår gemensamma barnsyn. Genom att arbeta på ett utforskande och projekterande sätt, upprätthåller vi ett respektfullt och genomtänkt förhållningssätt till barnen och medverkar till deras individuella utveckling.

Med utgångspunkt i att barn kan och vill lära, samt att barn inte är utan blir i relation till miljö, material och förhållningssätt ökar förutsättningarna för att barnen upplever delaktighet i, och får inflytande över sitt lärande och sin vardag i förskolan.

Vårdnadshavarna ska uppleva att deras önskemål, idéer och synpunkter efterfrågas och respekteras. De ska både kunna påverka samt ha insyn i sina barns vardag i förskolan. Våra förskolor arbetar ständigt för att utveckla vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och dialog.

Vi byter ut och arbetar för att säkra förskolans material ur ett kemikaliesmart perspektiv.

Särskilt stöd och behov

Särskilt stöd i utvecklingen för enskilt barn ges alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare.

Mer om oss

Förskolan Torget ingår i enheten Förskolor Årsta 2. Övriga förskolor i enheten är Skogsbacken, Idlången, Valla och Mejeriet.

Förskolan Torget renoveras i två år och planeras vara klar hösten 2026. Verksamheten bedrivs i tillfälliga förskolelokaler vid Svärdlångsvägen 25B och Årsta skogsväg 6A (Zachrisberg).

Övrigt

Det kommer att finnas två köer för att söka till förskolan:

Svärdlångsvägen, två avdelningar, en för yngre barn 1–3 år och en för äldre barn 3–5 år.

Årsta skogsväg, fem avdelningar, två för yngre barn 1–3 år och tre för äldre barn 3–5 år.

Hitta hit

Uppdaterad