Barn som ritar av en kvist.

Timmermansgården

Timmermansgatan 46-48

På Timmermansgården möts barn och vuxna av professionella, engagerade och nytänkande pedagoger. Barnens nyfikenhet och meningsskapande står i centrum.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
86
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
47 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar med ett gemensamt fokusområde; Hållbar framtid, för en likvärdig förskola. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

Vi arbetar också med verktyget Grön Flagg genom "Håll Sverige rent". Det ger barn och pedagoger förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt.

Språkträning

I vår undervisning och utbildning arbetar vi med adekvat språkträning för att utveckla ordförråd, talspråk och språkförståelse. Som stöd för kommunikation använder vi oss av TAKK (tecken som alternativ kommunikation). Vi erbjuder också barnen ett rikligt utbud av litteratur i olika genrer och på flera olika språk.

Normkritik

Vi arbetar aktivt med normer och värden i utbildningen och undervisningen. Pedagogerna främjar att varje individ får utvecklas, utan att begränsas av föreställningar om de olika grupper de ingår i.

Mycket rörelse

Rörelse är en grundläggande del i vår utbildning. Barnen har daglig fysisk aktivitet med pulshöjande inslag, både utomhus och inomhus, i olika former.

Inne- och utemiljö

Timmermansgården ligger centralt i ett lugnt område med en stor egen gård. Vi gör ofta utflykter till parker och grönområden i närheten. Vi erbjuder en väl genomtänkt pedagogisk miljö, där barnen får möjlighet till delaktighet och inflytande.

Kost och måltider

Förskolan är Kravcertifierad och maten tillreds i förskolans eget kök. Måltiden är en integrerad del av det pedagogiska arbetet. Barnen ska serveras god, vällagad och näringsriktig mat för att på lång sikt skapa hälsosamma och hållbara matvanor.

Mål och vision

Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans. Målet med utbildningen är att alla barn får möjlighet att utveckla ett livslångt lärande, och vägen dit ska genomsyras av trygga och meningsfulla sammanhang. På Timmermansgården erbjuds barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Grunden för vårt arbete utgörs av den nationella läroplanen, Skollagen, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention, Diskrimineringslagen och Södermalms pedagogiska ställningstaganden. I samarbete med hemmet ska barnen få förutsättningar att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Förskolan ligger i nära anslutning till kommunikationer som pendeltåg, buss och tunnelbana.

Övrigt

Är ni intresserade av att ansöka om plats på Timmermansgården? Då är ni välkomna på visning.

Datum och tid för visningar hösten 2022:

  • 26 augusti klockan 09.00–09.30
  • 30 september klockan 09.00–09.30
  • 28 oktober klockan 09.00–09.30
  • 25 november klockan 09.00–09.30

Du måste föranmäla dig till visningen. Det gör du genom att skicka e-post till vår förskolesamordnare: emina.ipek@edu.stockholm.se

Ange önskat datum för visning samt namn på vårdnadshavare som vill komma. Observera att det är ett begränsat antal platser. Du får svar via e-post om du får plats eller inte på visningen.

Har du erbjudits en plats på Timmermansgården? Kontakta förskolan för visning och information.

Digital visning av förskolan Timmermansgården.

Hitta hit

Bilder

Rum med kuddar och klättervägg.
Klätterställning på gården.

Uppdaterad