Barn som ritar av en kvist.

Timmermansgården

Timmermansgatan 46-48

På förskolan Timmermansgården är barnens nyfikenhet och meningsskapande i centrum. Tillsammans med pedagogerna utforskar barnen världen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
86
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
47 %

Tillgänglighet

 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Timmermansgården möts barnen och deras familjer av kompetenta och engagerade pedagoger och en väl genomtänkt pedagogisk miljö som stimulerar barnen till egna val, kreativitet och lek tillsammans. Grundläggande i vår verksamhet är att barnen ska få komma till tals och kunna påverka sin vardag i förskolan.

Förskolans barn är uppdelade i tre grupper: Delfinen för förskolans yngsta barn och Tumlaren 1 och Tumlaren 2 för förskolans äldsta barn.

Timmermansgården arbetar aktivt med hållbar utveckling och i oktober 2013 blev förskolan certifierade med "Grön Flagg" genom organisationen "Håll Sverige rent". Grön Flagg innebär att både pedagoger och barn är delaktiga i hållbarhetsarbetet och att allt miljöarbete utgår från barnens idéer och nyfikenhet.

Digital visning av förskolan

Inne- och utemiljö

Timmermansgården ligger i ett lugnt område med en stor egen gård. För att utmana och utveckla barnen bygger pedagogerna tillsammans med barnen upp miljöer både ute och inne. Miljöerna är utformade utifrån barnens åldrar, intressen och våra styrdokument.

Kost och måltider

Förskolan är KRAV-certifierad för nivå 2, vilket bland annat innebär att vi:

 • serverar över 80 procent ekologisk mat
 • serverar vegetarisk mat tre gånger i veckan
 • serverar bara KRAV-märkta animaliska produkter som mjölk, smör, ost och kött
 • enbart köper in fisk och skaldjur som är MSC-märkt och kommer från kontrollerat fiske med miljöhänsyn
 • skapar menyer som är anpassade för en hållbar utveckling
 • har en miljöpolicy som innebär att minimera mängden ätbar mat som slängs.

Mål och vision

Målet med vår verksamhet är att alla barn ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Grunden för vårt arbete utgörs av den nationella läroplanen, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvention, Skollagen och Diskrimineringslagen och Södermalms pedagogiska ställningstaganden. I samarbete med hemmet ska barnen få förutsättningar att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Barnen berättar om Timmermansgården:

 • ”Det är roligt att leka i dramarummet. Där kan vi klä ut oss till prinsessor och drakar om man vill”
 • ”Jag tycker om när vi går på promenad till Timmisparken”
 • ”Jag tycker om att måla med vattenfärg, då målar jag bokstäver och regnbågar. Vi målar i vår ateljé”
 • ”Ute vill jag leka med hästarna och ge dem halm”
 • ”Det är roligt att göra olika experiment och dansa till musik. Jag vill dansa varje dag”
 • ”I stora byggrummet är det roligt att bygga motorcyklar med klossarna, då åker vi på äventyr”.

Särskilt stöd och behov

På enheten finns en pedagogisk ledare som fungerar som en resurs när pedagogerna behöver råd och stöd för ett eller flera barn. Förskolan har även tillgång till specialpedagog och förskolepsykolog via stadsdelens stödenhet.

Mer om oss

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid som en förskola måste hålla öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan klockan 6.30 och 18.30 alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad