Barn

The Rainbow

Love Almqvists väg 4C

Visa på karta

Förskolan är belägen i en lokal med gamla anor. I lokalen drev Alva Myrdal dåtidens förskola, ”storbarnkammare”. Alva Myrdal är en pionjär inom svensk förskolepedagogik och kom att reformera svensk förskola och skola och mottog Nobels fredspris 1982.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
20 %
Webbplats
http://tellusbarn.se/the-rainbow/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans tvåspråkiga koncept innebär att du möter svensktalande och engelsktalande pedagoger på samtliga avdelningar. Här talar vi med barnen på båda språken, även om vårt huvudspråk är svenska. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig både språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet. Information till föräldrar finns på både svenska och engelska.

På The Rainbow finns en ateljépedagog en gång per vecka som genomför aktiviteter kring skapande, i vår ateljé. Barnen ges möjlighet att i en lugn miljö arbeta tillsammans i mindre grupper och med några få material i taget. Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. Därför är det viktigt att alla barn ges möjlighet att förmedla tankar och känslor genom olika uttrycksformer. Barn lär sig på olika sätt och den skapande processen bidrar till lärande inom andra områden såsom naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

På flera av Tellusbarns förskolor genomförs projekt med fokus på leken. Detta innebär strukturerade lekgrupper med både de yngre och äldre barnen. Lekgrupperna är tydligt organiserade och sker i små grupper tillsammans med en eller två pedagoger. Barnen som deltar ges möjlighet att öva kommunikation och socialt samspel, tillsammans med pedagogerna. Andra förmågor som utvecklas genom leken är fantasi, inlevelse, språk, motorik och förmågan att samarbeta och lösa problem. Barnen ges även möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter när de leker

Inne- och utemiljö

Förskolan har en stor gård med mycket utrymme för sandlekar, rörelse och andra aktiviteter. På baksidan har vi tillgång till en grillplats och skogsområde. Det finns många parker och grönområden i vår närhet samt Judarnskogen tre tunnelbanestationer bort.

Kost och måltider

Vi caterar mat från ett av Tellusbarns två kök och maten tillagas i eget kök av egen kock. Maten lagas av färska råvaror med fokus på hälsosam och god mat. Vi delar livsmedelsverkets åsikt om att goda och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen är en viktig förutsättning för att orka leka och lära.

Mål och vision

I vårt pedagogiska arbete utgår vi från barnens intresse. Hos oss ska barnen inhämta kunskap och lära sig att söka information, analysera och ifrågasätta. Genom att skapa rätt sammanhang och förutsättningar, observera och dokumentera barn och verksamhet, stödjer pedagogerna barnen i deras forskning och lärande.

Vi strävar efter att arbeta i små grupper för att alla barn ska kunna komma till tals. Vi arbetar med olika teman eller projekt för att sammanföra olika ämnen som naturvetenskap, matematik och teknik till en helhet.

Hos Tellusbarn är det lekfulla lärandet centralt. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Våra pedagoger är närvarande i barnens lek och ger dem vid behov en hjälpande hand.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har tillgång till två specialpedagoger som besöker verksamheterna regelbundet som ett stöd både för barn och pedagoger. Förskolan har ett inkluderande arbetssätt och gör individuella anpassningar för att alla barn ska ges förutsättningar att utvecklas.

Mer om oss

Vi arbetar med att ha en tydliggörande pedagogik där barnet vet var ska jag vara? Vem jag ska vara med? Vad ska jag göra? Och hur länge jag ska göra det? Detta för att göra lärmiljön meningsfull, begriplig och hanterbar för alla barn. Förskolan använder sig av bland annat bildstöd som en generell anpassning vilket gynnar alla barn och hjälper både barn och pedagoger att kommunicera med varandra. Förskolan och dess pedagoger använder leken för att främja varje barns utveckling.

Hitta hit