Barn

The Rainbow

Love Almqvists väg 4C

Visa på karta

Förskolan The Rainbow ligger i centrala Kristineberg en kort promenad från tunnelbana och bussar. Vi har närhet till parker och skogen och tar ofta promenader utanför vår mysiga gård. Förskolan är belägen i en lokal med gamla anor.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
20 %
Webbplats
http://tellusbarn.se/the-rainbow/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

The Rainbow har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på språk, skapande och hälsa. Vi arbetar tvåspråkigt med engelska och svenska och skapar en verksamhet som ger varje barn stora möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Barn lär på olika sätt och därför är det viktigt att vi är öppna, nyfikna och ger dem möjlighet att förmedla sina tankar och funderingar inom alla områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk, rörelse och hälsa.

Med hjälp av pedagoger som ser varje barns nyfikenhet, fångar deras kunskap och skapar utmaningar utan gränser kan varje barn nå sin fulla potential.

Inne- och utemiljö

Förskolan består av två avdelningar med anor från Alva Myrdals tid. Rummen är ljusa, luftiga och rymliga och skapar stora möjlighet er att dela upp barnen i mindre grupper för att få en lugn och behaglig atmosfär som skapar möjlighet för lärande. I förskolans lokaler finns ett stort rörelserum med stora fönster ut mot förskolans gård.

På den gröna lummiga gården finns en sandlåda, odlingspallar där barnen sår, vattnar och skördar. Det finns lekredskap och leksaker för utevistelse.

Kost och måltider

I vårt kök bakar vi eget bröd och tar emot nylagad mat från en av Tellusbarns andra förskolor. Maten lagas av färska råvaror och vi delar livsmedelsverkets åsikt om att goda och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen är en viktig förutsättning för att alla barn ska orka leka och lära. Varje vecka finns en matsedel som innehåller både kött, fisk, fågel och vegetarisk mat.

Mål och vision

Vårt mål är att varje barn ska nå sin fulla potential med hjälp av inspirerande material, miljöer och pedagoger som kan fånga varje barns nyfikenhet utan att sätta gränser för lärandet.

I vårt pedagogiska arbete utgår vi från barnens intresse. Hos oss ska barnen inhämta kunskap och lära sig att söka information, analysera och ifrågasätta. Genom att skapa rätt sammanhang och förutsättningar, observera och dokumentera barn och verksamhet, stödjer pedagogerna barnen i deras forskning och lärande.

Vi strävar efter att arbeta i små grupper för att alla barn ska kunna komma till tals. Vi arbetar med olika teman eller projekt för att sammanföra olika ämnen som naturvetenskap, matematik och teknik till en helhet.

Hos Tellusbarn är det lekfulla lärandet centralt. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Våra pedagoger är närvarande i barnens lek och ger dem vid behov en hjälpande hand.

Särskilt stöd och behov

Våra pedagoger är särskilt lyhörda för barnens behov av stimulans. Varje barns förmåga ses som unik och behöver därför en unik möjlighet att utvecklas utan gränser.

Förskolan har tillgång till en specialpedagog som besöker verksamheterna regelbundet som ett stöd för pedagogerna och verksamheten. Förskolan har ett inkluderande arbetssätt och gör individuella anpassningar för att varje barn ska ges förutsättningar att utvecklas.

Mer om oss

Båda avdelningarna har tillgång till lärplattor och datorer i arbetet med barnen. Tanken är att utveckla barnens kreativitet och skapande förmåga utifrån deras intresse och nyfikenhet och alltid i samspel med en handledande pedagog.

Vi arbetar med att ha en tydliggörande pedagogik där barnet vet var ska jag vara? Vem de ska vara med? Vad de ska jag göra? Och hur länge de ska göra det? Detta för att göra lärmiljön meningsfull, begriplig och hanterbar för alla barn.

Övrigt

Förskolan är belägen i en lokal med gamla anor. I lokalen drev Alva Myrdal dåtidens förskola, ”storbarnkammare”. Alva Myrdal är en pionjär inom svensk förskolepedagogik och kom att reformera svensk förskola och skola och mottog även Nobels fredspris 1982.

Hitta hit

Uppdaterad