Barn

The Rainbow

Love Almqvists väg 4C

Förskolan The Rainbow finns i Kristineberg med närhet till parker och grönområden. Verksamheten bedrivs i rymliga, ljusa lokaler med egen gård. Förskolan har svensk-engelsk profil. En konstpedagog på förskolan arbetar med barnen varje vecka.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://tellusbarn.se/the-rainbow/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, och lärande bildar en helhet.

Förskolan har en svensk-engelsk profil vilket innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

Barn lär på olika sätt och därför är det viktigt att vi är öppna, nyfikna och ger dem möjlighet att förmedla sina tankar och funderingar inom alla områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk, rörelse och hälsa.

Med hjälp av pedagoger som ser varje barns nyfikenhet, fångar deras kunskap och skapar utmaningar utan gränser kan varje barn nå sin fulla potential.

Inne- och utemiljö

Förskolan består av två avdelningar med anor från Alva Myrdals tid. Rummen är ljusa, luftiga och rymliga och skapar stora möjligheter att dela upp barnen i mindre grupper för att få en lugn och behaglig atmosfär som skapar möjlighet för lärande.

På den gröna lummiga gården finns sandlåda och odlingspallar där barnen sår, vattnar och skördar. Det finns lekredskap och leksaker för utevistelse.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamheten. Vi lagar maten från grunden i eget kök.

Vår kock har god kunskap i näringslära och vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat i förskolan.

Barnen får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn. På förskolan finns pedagoger med kunskap om hur man upptäcker och uppmuntrar särskilt begåvade barn.

Hitta hit

Uppdaterad