The English Nursery

Flintbacken 4

Visa på karta

The English Nursery ligger ett stenkast bort från Tantolunden och erbjuder en familjär verksamhet med ett interkulturellt arbetssätt. Vi är en liten förskola med engelskspråkig profil som erbjuder en smidig övergång till Tanto International School.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
36 %
Webbplats
https://www.tantoschool.se/our-departments/english-nursery

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

The English Nursery en svensk förskola som följer den svenska läroplanen men har en Engelskspråkig profil vilket innebär att en del av undervisningen sker på Engelska. Vi strävar dock efter att hålla en jämn fördelning mellan de två språken i verksamheten.

Vi tar emot barn från en mängd olika bakgrunder och kulturer och ser därför alla barns hemspråk som en värdefull grundsten i vår verksamhet. Språket ses därför som en röd tråd som genomsyrar verksamheten och alla våra aktiviteter. 

Vi har gedigen erfarenhet och vet hur vi ska arbeta för att stötta barnens allsidiga språkutveckling och verksamheten präglas av ett interkulturellt förhållningssätt. Vi värdesätter varandras olikheter och tar tillvara på detta i undervisningen. 

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade vad gäller forskning och arbetar medvetet med språkuppbyggnad och språkutvecklande program såsom Bornholmsmodellen, Oxford Reading Tree samt Read, Write inc. Vi har även tillgång till ett digitalt bibliotek genom Polyglutt för att kunna erbjuda användningen och stödja utvecklingen av barnens hemspråk i vår verksamhet.

Inne- och utemiljö

Området där förskolan ligger kallas för "Tanto" och är ett grönområde. Vi har en liten lekplats utanför förskolan men har även nära till ett antal lekplatser och parker i närområdet.

Vi har trevliga och ljusa lokaler i markplan och tillgång till lekparker i direkt anslutning till lokalerna.

Barn lär från varandra och vi ser miljön som den tredje pedagogen. Därför försöker vi göra miljön så tillgänglig och inspirerande som möjligt.

Kost och måltider

Vi erbjuder så långt som det är möjligt ekologisk mat. Vårt kök är för litet för att laga vår egen mat, därför har vi catering från Kleins Kitchen.

Mål och vision

Vårt mål är att erbjuda goda möjligheter för barnen att utvecklas samt skapa en miljö som uppmuntrar självständighet och lust att lära. Vi ämnar bedriva en trygg och glädjefull verksamhet som ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande.

All personal tar stolthet i barnens läroprocesser och synliggör dessa genom barnens arbeten, TYRA samt kontinuerlig och personlig kontakt med vårdnadshavare.

Vi erbjuder en mängd olika dagliga aktiviteter som är utforskande, lustfyllda och inspirerande för barnen. Vi har en bra balans mellan inom- och utomhusaktiviteter samtidigt som vi erbjuder en balans mellan strukturerad undervisning och fri lek.

Vi uppmuntrar barnen att utveckla medkänsla, solidaritet och empati för andra samtidigt som vi ser till att varje barn får en känsla av välbefinnande och trygghet. Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn och att stimulera deras lust att lära i takt med att deras intressen växer. Vi har skapat en vårdande inlärningsmiljö och barnen får chans att känna sig delaktiga, göra framsteg och övervinna svårigheter. Vi uppmuntrar dem att utveckla tillit och förtroende för andra samtidigt som vi främjar deras nyfikenhet, initiativförmåga och olika intressen.

Vi arbetar självklart enligt den svenska läroplanen Lpfö18 och övriga styrdokument, som till exempel: likabehandlingsplan, barnkonventionen och Stockholm stads mål- och riktlinjer.

Hitta hit

Uppdaterad