The English Nursery

Flintbacken 20

Förskolans historia börjar 1983 i samband med grundandet av Tanto International School. I samband med generella förändringar i verksamheten så öppnade förskolan “The English Nursery” i sin nuvarande form år 2009.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.englishnursery.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

The English Nursery är en förskola med engelsk profil vars arbete är baserat på läroplanen för förskolan, Lpfö 2018 The English Nursery tar emot barn mellan 1-6 år.

The English Nursery har sitt eget kösystem och vi har syskonprioritering.

Vi är en liten förskola och kan därför, på ett flexibelt sätt, strukturera vardagen efter barnen. Vårt familjära och barn-centrerade arbetssätt stimulerar barnens utveckling och lärande samt ger föräldrar/vårdnadshavare bästa möjliga insikt och stöd i sina barns läroprocesser.

Inne- och utemiljö

Området där förskolan ligger kallas för ’Tanto’ och är ett grönområde. Förskolan är omgiven av gröna parker och ligger nära vattnet. Vi har en liten lekplats utanför förskolan men har även nära till ett antal lekplatser och parker i närområdet.

Vår förskola har tre olika rum med olika lärzoner. Vi använder mycket av väggarna för att synliggöra dessa bilder och arbeten. Miljön blir därtill mer intressant för barnen.

Kost och måltider

Måltider levereras av Kleins kitchen. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål.

Mål och vision

Vårt mål är att erbjuda goda möjligheter för barnen att utvecklas samt skapa en miljö som uppmuntrar självständighet och lust att lära. Läroplanen för förskolan, Lpfö 2018 uppmuntrar självständighet, kreativitet, sociala färdigheter, kunskap om världen omkring oss samt språkliga förmågor. All personal tar stolthet i barnens läroprocesser och synliggör dessa genom barnens arbeten, foton, portfolios, Twitter (säkert konto) och genom kontinuerlig och personlig kontakt med föräldrar/vårdnadshavare.

Vi erbjuder en mängd olika dagliga aktiviteter som är roliga och givande för barnen. Vi har en bra balans mellan inom- och utomhusaktiviteter samtidigt som vi erbjuder en balans mellan strukturerad undervisning och fri lek. Vi strävar efter att stärka barnen och uppmuntra deras självständighet.

Vi uppmuntrar barnen att utveckla medkänsla, solidaritet och empati för andra samtidigt som vi ser till att varje barn får en känsla av välbefinnande och trygghet. Vi strävar efter att lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn och att stimulera deras lust att lära i takt med att deras intressen växer. Vi har skapat en vårdande inlärningsmiljö och barnen får chans att känna sig delaktiga, göra framsteg och övervinna svårigheter. Vi uppmuntrar dem att utveckla tillit och förtroende för andra samtidigt som vi främjar deras nyfikenhet, initiativförmåga och olika intressen.

Övrigt

Er avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Stockholm.

Ni börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig och inskolningen börjar. Om ni får platsen i mitten av månaden behöver ni inte betala för hela månaden. Ni betalar för 12 månader per år.

Ni betalar ’Maxtaxa’ om ni i hushållet tjänar 43 760 kronor i månaden eller mer före skatt.

Hitta hit

Uppdaterad