Tellusbarn Uppfinnaren

Garagevägen 26

Visa på karta

Våren 2020 öppnas förskolan Uppfinnaren i Blåsut i södra Stockholm. På Uppfinnaren kommer vi ta emot ca 100 barn, i en verksamhet med svensk-engelsk inriktning.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas
Webbplats
http://tellusbarn.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet

Tellusbarn driver 20 förskolor i Stockholms och Uppsala län.

Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa:

Alla barn ska få utvecklas och utmanas i sitt eget lärande utifrån där barnen/barnet befinner sig. Allt för att de ska vara redo för nästa utmaning som kommer i skolan. Vi ska ha pedagoger som ser till varje barn och som vill vara med om att skapa den bästa förskolan.

På Uppfinnaren har barnen möjlighet att få vara med om spännande utflykter, arbeta i projekt, förkovra sig i språk och andra roliga saker.

Språk
Vi lägger stort fokus på att stärka barnens språkliga färdigheter. Det gäller i första hand svenska, men även andra språk. Vi utvecklar gärna tvåspråkiga avdelningar där efterfrågan finns. Vi lägger också vikt vid att stärka barnens kulturella identitet.

Skapande
Det verbala språket är bara ett av barnens verktyg för att möta världen. Vi utvecklar även det musikaliska och det visuella språket, som ofta kallas för Skapande.

Skapande är lustfyllt och bidrar till ökat självförtroendet, förbättrad motorik och utveckling av både fantasin och nyfikenheten.

Hälsa
Barn behöver en allsidig, bra kost och daglig rörelse såväl inom- som utomhus. Vi lägger lika stor kraft på barnens välmående idag som på att lägga grunden för sunda levnadsvanor i framtiden.

Inne- och utemiljö

Vi har ljusa fina lokaler med stora ytor för barnen att leka på. Lärmiljön är genomtänkt och material är tillgänglig för barnen. Direkt i anslutning till våra dörrar finns en fin utegård med mycket lekmaterial.

På uppfinnaren har barnen tillgång till en egen ateljé där de kommer skapa tillsammans med en ateljépedagog. Den grönskande utemiljön kommer bestå av en stimulerande och säker gård med anslutande grönytor.

Kost och måltider

På Uppfinnaren har vi ett eget kök där våra duktiga kockar arbetar. Maten är näringsrik och väl genomtänkt.

Barn behöver en allsidig, bra kost och daglig rörelse såväl inom- som utomhus. Vi lägger lika stor kraft på barnens välmående idag som på att lägga grunden för sunda levnadsvanor i framtiden.

Mål och vision

Vår vision

En bra start i livet inför mötet med den stora världen

Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter.

Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En värld som finns både bortom och inom Sverige.

Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Övrigt

Alla barn kan någon gång under sin förskoletid vara i behov av stöd. Förskolans uppdrag innefattar att uppmärksamma barn som behöver stöd under sin dag på förskolan. Detta för att kunna anpassa verksamheten utifrån varje barns behov och förutsättningar så att varje barn ges goda förutsättningar att utvecklas och lära inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Vår utgångspunkt är att barns eventuella svårigheter uppstår i mötet mellan barnet och förskolans miljö och av den anledningen kartlägger vi våra lärmiljöer. Vårt mål är att skapa inkluderande lärmiljöer som främjar varje barns utveckling och lärande. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten vill vi säkerhetsställa att samtliga barn får det stöd de behöver. I detta arbete finns specialpedagoger tillhands.

Vi eftersträvar en nära dialog och ett förtroendefullt samarbete med våra vårdnadshavare. Har du som vårdnadshavare frågor och funderingar gällande stödinsatser i förskolan - kontakta rektorn.

Hitta hit

Uppdaterad