Tellusbarn Uppfinnaren

Garagevägen 26

Förskolan Uppfinnaren är nybyggd och ligger i Blåsut i södra Stockholm. Förskolans lokaler är rymliga och ljusa, med tillgång till fin gård i anslutning till förskolan. Vi har eget tillagningskök och förskolan har svensk-engelsk profil.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
https://tellusbarn.se/uppfinnaren/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, och lärande bildar en helhet.

Förskolan har en svensk-engelsk profil vilket innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar och behov. Genom att arbeta i mindre grupper ges barnen goda möjligheter till inflytande och delaktighet. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

På Uppfinnaren har barnen tillgång till en egen ateljé där de skapar tillsammans med en ateljépedagog. Vi har också en dramapedagog knuten till verksamheten.

Inne- och utemiljö

Vi har ljusa fina lokaler med stora ytor för barnen att leka på. Lärmiljön är genomtänkt och material är tillgänglig för barnen. Direkt i anslutning till våra dörrar finns en fin utegård med mycket lekmaterial.

På Uppfinnaren har barnen tillgång till en egen ateljé där de skapar tillsammans med en ateljépedagog. Den grönskande utemiljön kommer består av en stimulerande och säker gård med anslutande grönytor.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamheten. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Vår kock har god kunskap i näringslära och strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för mat i förskolan.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad