Målning

Tellusbarn Torget

Rinkeby Torget 8

Vi lägger stor vikt vid att arbeta med svenska språket och anpassar våra metoder till att de flesta barn har ett annat modersmål än svenska. Våra pedagoger är vana vid att några barn kan mycket svenska och andra nästan ingenting.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
101
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://tellusbarn.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Torget ingår i bolaget Tellusbarn. Du hittar oss i nyrenoverade och arkitektritade lokaler vid Rinkeby torg. Vi har både egen ateljé och eget kök. Svenska språket ligger i fokus men naturvetenskap och matematik - på ett lekfullt sätt - hör till våra prioriterade områden. Flera av våra duktiga pedagoger kan stötta barnen i deras modersmål. Tellusbarns vision är att bidra till att barn får en bra start i livet inför mötet med den stora världen. Vi har fokus på språk, skapande och hälsa genom lekfullt lärande där upptäckandet står i centrum. Vi tror att barn behöver få uppmuntran och känna delaktighet för att bli trygga individer i en väl fungerande gemenskap.

Vår fina ateljé rymmer stora möjligheter för barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka tankar och känslor genom skapande. Allt genomförs tillsammans med en konstnärlig ledare. I ateljén samarbetar barnen och ateljéristan även med utomstående professionella konstnärer. Via gemensamma projekt och utställningar, i huset och i Rinkeby med närområden Barnen skapar också på sina respektive avdelningar.

Inne- och utemiljö

Vi vet att barn som är ute håller sig friskare, lär sig bättre och utvecklar sina motoriska färdigheter. Därför är våra barn ute ofta, på gården, på utflykt eller utforskar skogen. Från naturen tar vi med oss material in och skapar spännande saker på avdelningarna. Den variationsrika miljön, både inomhus och utomhus, ger barnen goda möjligheter till den fin- och grovmotoriska utvecklingen.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock och maten lagas från grunden. Vi serverar näringsriktigt kost, halalkött och försöker lära barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel. Att vi har eget kök och lagar maten själva gör det möjligt för oss att bidra till att barnen får en hälsosam start i livet

Mål och vision

I vårt pedagogiska arbete utgår vi från barnens intresse. Hos oss ska barnen inhämta kunskap och lära sig att söka information, analysera och ifrågasätta. Genom att skapa rätt sammanhang och förutsättningar, observera och dokumentera barn och verksamhet, stödjer pedagogerna barnen i deras forskning och lärande.

Vi strävar efter att arbeta i små grupper för att alla barn ska kunna komma till tals. Vi arbetar med olika teman eller projekt för att sammanföra olika ämnen som naturvetenskap, matematik och teknik till en helhet.

Hos Tellusbarn är det lekfulla lärandet centralt. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Våra pedagoger är närvarande i barnens lek och ger dem vid behov en hjälpande hand.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har tillgång till två specialpedagoger som besöker verksamheterna regelbundet som ett stöd både för barn och pedagoger. Förskolan har ett inkluderande arbetssätt och gör individuella anpassningar för att alla barn ska ges förutsättningar att utvecklas.

Mer om oss

Vi arbetar med att ha en tydliggörande pedagogik där barnet vet var ska jag vara? Vem jag ska vara med? Vad ska jag göra? Och hur länge jag ska göra det? Detta för att göra lärmiljön meningsfull, begriplig och hanterbar för alla barn. Förskolan använder sig av bland annat bildstöd som en generell anpassning vilket gynnar alla barn och hjälper både barn och pedagoger att kommunicera med varandra. Förskolan och dess pedagoger använder leken för att främja varje barns utveckling.

Övrigt

Genom att kombinera sagoberättelser och teaterbesök med dramalekar, teckenstöd och dialog sätter vi tillsammans med barnen ord på allt vi gör och upplever. Forskning och erfarenhet visar att det är lättare för barn som kan sitt modersmål och är trygga i sin identitet att både ta till sig det svenska språket och att utveckla respekt för andra kulturer. Därför ser vi modersmålsträning och arbete med barnens kulturella bakgrund som en viktig del i arbetet med att förbereda barnens möte med det svenska samhället. En viktig aspekt som underlättar arbetet med såväl svenskan som andra språk är den rika mångfald förskolans personal erbjuder. Förskolan har en konstförening samt en konstnär.

Hitta hit

Uppdaterad