Måla

Tellusbarn The Cottage

Katarina Bangata 31-33

Förskolan är belägen i två plan på Katarina Bangata 31-33, det finns en lite innergård som vi har tillgång till, men mestadels så möts vi i Bryggartrappan som är en fantastisk park i vår närhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
30 %
Webbplats
http://tellusbarn.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

The Cottage har precis som övriga verksamheter inom Tellusbarn fokus på språk, skapande och hälsa, med en allmänpedagogisk inriktning. Dessa tre områden vävs samman och bildar en helhet kring barns lärande och utveckling.

Förskolans tvåspråkiga koncept innebär att du möter svensktalande och engelsktalande pedagoger på samtliga avdelningar. Här talar vi med barnen på båda språken, även om vårt huvudspråk är svenska. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig både språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet.

För oss är utevistelse en viktig del och vi ser till att alla barn är ute minst en gång /dag, ofta både fm och em. Vi möts oftast i en närliggande park som heter Bryggartrappan, och utgår sedan därifrån på vidare upptäcktsfärder i vår närmiljö.

Vi tänker även att ute vistelsen och att röra på sig är en del i att ta hand om vår hälsa. Inom hälsa tänker vi också att barnen under sina dagar hos oss ska ha balans mellan aktivitet/ vila och att stor del av dagen vistas i mindre grupper.

Hos oss får barnen möjlighet att använda alla sina språk. Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar verbala eller talade språk. De kan förmedla tankar och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller skapa olika former av gestaltningar. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap och miljö, teknik och konstruktion, matematik och språk.

Inne- och utemiljö

The Cottage har fina ljusa lokaler i två plan. Vi har en fin ateljé, dit barnen går i mindre grupper både med ateljé pedagogen men också med sina avdelningspedagoger vid andra tillfällen. Vi har tillgång till en liten innergård, dit vi tex kan gå med en liten grupp och ta med oss material eller äta mellanmål. Annars är vi mycket i de närliggande parkerna, som vår hem park är Bryggartrappan, där vi samlas på morgonen.

Kost och måltider

Tellusbarn The Cottage får maten från Tellusfoods kök som ligger i en av våra förskolor på Kungsholmen.

Vi har en blandad kost, med två dagar vegetariskt och en dag nötkött och en dag fisk. Köket strävar efter att laga hållbar kost, och har en stor del ekologiskt. Mjölk, ägg och alla frukt är i stort sett alltid ekologiskt. Bröd till soppan och till mellanmål bakas till stor del på förskolan.

Mål och vision

Vision
En bra start i livet inför mötet med den stora världen
Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter.

Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En värld som finns både bortom och inom Sverige.

Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Vi som arbetar på Tellusbarn har en gemensam värdegrund som vi arbetar efter och som visar vägen i våra möten med barn, kollegor och föräldrar.

Kreativa
Vi hittar lösningar där andra ser problem. Vi är flexibla och vågar pröva nya vägar. Vi låter våra olikheter utveckla oss och verksamheten, oavsett om de är kulturella, språkliga eller individuella.

Empatiska
Vi visar alltid respekt för barnen, föräldrar och varandra. Det gör vi genom att vi är lyhörda inför att olika människor har olika behov, känslor och önskemål.

Ansvarstagande
Vi tar personligt ansvar för vårt agerande, vår miljö och säkerheten för barnen. Vi håller vad vi lovar, lever upp till våra riktlinjer och agerar när något är fel.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Mer om oss

Vi går vt 2019 in i det digitala verktyget Infomentor där vi kommer kunna ha ett nära samverkan med vårdnadshavarna och på sikt kunna dokumentera och visa på barnens utveckling och lärande, upplevelser och upptåg.

Hitta hit

Uppdaterad