Måla

Tellusbarn The Cottage

Katarina Bangata 31-33

Visa på karta

Förskolan The Cottage finns på Södermalm, med närhet till kultur, parker och grönområden. Lokalerna är ljusa och rymliga med goda möjligheter till barnens utforskande och lek. The Cottage har svensk-engelsk profil och tillgång till egen konstpedagog.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/the-cottage/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, och lärande bildar en helhet.

En av avdelningarna på förskolan har en svensk-engelsk profil vilket innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

För oss är utevistelse viktigt vi ser till att alla barn är ute minst en gång per dag, ofta både på förmiddagen och eftermiddagen. Vi möts oftast i en närliggande park och utgår därifrån på vidare upptäcktsfärder i vår närmiljö.

Vi ser utevistelsen och att röra på sig som en del i att ta hand om vår hälsa. Vi vill också att barnen hos oss ska ha balans mellan aktivitet och vila och att en stor del av dagen vistas i mindre grupper.

Hos oss får barnen möjlighet att använda alla sina språk. Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar verbala eller talade språk. De kan förmedla tankar och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller skapa olika former av gestaltningar. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap och miljö, teknik och konstruktion, matematik och språk.

Inne- och utemiljö

The Cottage har fina, ljusa lokaler i två plan. Vi har en ateljé, dit barnen går i mindre grupper både med ateljépedagogen men också med sina avdelningspedagoger. Vi har tillgång till en liten innergård, dit vi kan gå med en liten grupp och ta med oss material eller äta mellanmål. Annars är vi mycket i de närliggande parkerna, som i vår hempark Bryggartrappan, där vi samlas på morgonen.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamheten. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Våra kockar har kunskap i näringslära, vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat i förskolan.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Mer om oss

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad