Tellusbarn Tallkrogen

Hägervägen 32 och 18 nb, Kaggeholmsvägen 44

Visa på karta

Kulturförskolan Tallkrogen består av tre enheter som ligger i ett grönområde centralt i Tallkrogen med plats för utforskande och lek. Tellusbarn kulturförskolor är fyllda med musik, skapande och drama som ger utlopp för kreativitet i alla former.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/tallkrogen/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Tellusbarn kulturförskolor är fyllda med musik, skapande och drama. Här får ditt barn utlopp för sin kreativitet i alla tänkbara former.

Hos oss är skapandeprocessen i sig viktig. I den väcker vi barnens nyfikenhet, upptäcker nytt och stimulerar till samspel och fantasi. När barnen får utrymme för olika typer av uttrycksformer utvecklas de; både språkligt och motoriskt. De får tid för sitt skapande i tydliga, konkreta och praktiska aktiviteter.

När barnen får skapa tillsammans främjar det gemenskap i gruppen och stärker barnens självförtroende och självkänsla.

Hos oss får ditt barn ta del av skapande aktiviteter flera gånger i veckan genom många olika uttrycksformer; musik, drama och skapande.

Vi har till exempel en utbildad fiolpedagog som varje vecka kommer till förskolan och undervisar de äldre barnen i fiol. Vi har också en dramapedagog som tar med barnen på fantasifulla äventyr med hjälp av dramalek. I våra konstateljéer är det fritt fram för barnen att skapa i en mängd olika material.

Inne- och utemiljö

Kulturförskolan Tallkrogen består av tre enheter som ligger inbäddade i ett grönområde centralt i Tallkrogen. Här finns gott om plats för utforskande och lek.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av Tellusbarns verksamhet. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Våra kockar har god kunskap i näringslära och vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat i förskolan.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen olika grönsaker. Till alla måltider serveras mjölk. Vi anpassar vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad