Förskolan

Tellusbarn Sherwood

Bergsgatan 35

Visa på karta

Förskolan Sherwood har en svensk-engelsk profil och personalen talar både svenska och engelska med barnen. Vi har stort fokus på språk och arbetar enligt den forskningsbaserade modellen Dialogic bookreading på båda språken.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
38 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/sherwood/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans profil är språk, skapande och hälsa. Förskolan Sherwoods tvåspråkiga koncept innebär att du möter både svensk- och engelsktalande pedagoger på våra avdelningar. Vi talar kontinuerligt med barnen på båda språken i alla aktiviteter; utelek, sagoläsning, sång och musik och naturligtvis i alla vardagliga situationer. Vår erfarenhet är att alla barn tar till sig båda språken, oavsett vilket språk som talas hemma.

Varje dag startar vi förskolans verksamhet utomhus i en bestämd park, vi utgår sedan från parken för att ta oss vidare på spännande äventyr. Vi utgår från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att vi utmanar barnen så de får möjlighet att lära med alla sinnen och hela kroppen. Att vara ute innebär inte bara frisk luft och mycket rörelse, utan lägger även grunden till barnens intresse för natur och miljö.

Förskolan har tillgång till en egen konstpedagog och vi samarbetar med utomstående konstnärer som bedriver olika projekt tillsammans med barnen. Vår ateljé rymmer stora möjligheter för barn att inspireras att utveckla sina olika sinnen och uttrycka sina tankar och känslor genom skapande i olika former.

Inne- och utemiljö

Förskolan Sherwood har fyra avdelningar och en ateljé. På avdelningarna har vi delat upp miljön i stationer för att barngrupperna ska vara små och ljudnivån ska kännas lugn och behaglig. Vi har materialet på barnens nivå så att alla barn känner att de har möjlighet att bestämma över sin dag och vad de vill göra. Pedagogerna medverkar i barnens lek och hjälper dem att samarbeta och utveckla språket. Förskolan är utomhus varje dag, då vi använder parkerna runt om på Kungsholmen.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamheten. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Våra kockar har kunskap i näringslära, vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat i förskolan.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad