Förskolan

Tellusbarn Sherwood

Bergsgatan 35

På förskolan talar personalen både engelska och svenska med barnen. Vi arbetar med språk enligt en forskningsbaserad modell och matematik, naturvetenskap och teknik utifrån barnens ålder. Vårt fokus att skapa en spännande och kreativ miljö.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
76
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
28 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolans profil är språk, skapande och hälsa. Förskolan Sherwoods tvåspråkiga koncept innebär att du möter både svensk- och engelsktalande pedagoger på våra avdelningar. Vi talar kontinuerligt med barnen på båda språken i alla aktiviteter,som utelek, sagoläsning, sång och musik och naturligtvis i alla vardagliga situationer. Vår erfarenhet är att alla barn tar till sig båda språken, oavsett vilket språk som talas hemma.

Varje dag startar vi förskolans verksamhet utomhus i en bestämd park, vi utgår sedan från parken för att ta oss vidare på spännande äventyr. Vi utgår från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att vi utmanar barnen så de får möjlighet att lära med alla sinnen och hela kroppen. Att att vara ute innebär inte bara frisk luft och mycket rörelse, utan lägger även grunden till barnens intresse för natur och miljö

Vår ateljé rymmer stora möjligheter för barn att inspireras att utveckla sina olika sinnen och uttrycka sina tankar och känslor genom skapande i olika former.

Inne- och utemiljö

Förskolan Sherwood har fem avdelningar och en ateljé. På avdelningarna har vi delat upp miljön i stationer för att barngrupperna ska vara små och ljudnivån ska kännas lugn och behaglig. Vi har materialet på barnens nivå så att alla barn känner att de har möjlighet att bestämma över sin dag och vad de vill göra. Pedagogerna sitter med i barnens lek och hjälper dem att samarbeta och utveckla språket. Förskolan är utomhus varje dag, då vi använder parkerna runt om på Kungsholmen.

Kost och måltider

På förskolan Sherwood får barnen frukost, lunch och mellanmål där alla måltider är näringsriktiga och noga planerade utifrån ett hälsosamt tänkande. Det är på förskolan vi lägger grunden till bra matvanor och vi serverar stor andel ekologiska råvaror och försöker få barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel. På förmiddagen och eftermiddagen varje dag serveras frukt till alla barn för att skapa en bra balans under dagen på förskolan.

Mål och vision

Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och som finns både bortom och inom Sverige. Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.

Vi använder arbetsplaner inom varje ämne, språk, matematik, naturvetenskap för att säkerställa att vi når strävans målen i Läroplanen för förskolan. Vi arbetar med den gruppstärkande metoden FIRO (Fundamental Intelpersonal Relations Orientation) för att skapa goda rutiner runt barnen och för barnen. Arbetet med FIRO är även ett sätt för oss att främja likabehandling och att inget barn blir utanför i barngruppen.

Alla avdelningar arbetar aktivt med att dela upp barnen i mindre grupper för att se till att varje barn blir lyssnat till och att verksamheten utvecklas efter barnens behov. Det är även viktigt för att hålla ner ljudnivån och att främja och förebygga goda relationer i barngrupperna.

Hitta hit

Uppdaterad