Grafik på förskola, barn och lekplats.

Tellusbarn Pusslet

Mockasinvägen 24

Vi har en engelsk-svensk inriktning och vi erbjuder engelska språket på förskolan. Vi lägger särskilt fokus på språk enligt en forskningsbaserad modell. Utöver detta erbjuder vi skapande och hälsoinriktade aktiviteter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
30 %
Webbplats
http://tellusbarn.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Pusslet erbjuds barnen en god pedagogisk miljö för lek och lärande. Barnets välmående är i fokus och vi arbetar i små grupper cirka 5–6 barn i gruppen. Så detta ger varje barn möjlighet att synas och komma till tals. Vi lägger stor vikt i språkutveckling och arbetar både ute- och inomhusverksamhet med att leka med ord, grupplekar och skogspromenader i närliggande Solberga skogen.

Vi har skapande hörna och ateljé på alla avdelningar. Det ger barnen möjlighet att utveckla sina sinnen och utrycka sina tankar och känslor genom att måla, gestalta och bygga. Varje barn ges valmöjlighet att skapa, läsa och utforska i verksamheten.

Barns förmåga att kommunicera på svenska, engelska. Modersmålet kommer att vara en viktig förutsättning i skolan och i livet. På Pusslet lägger vi stor fokus på det svenska språket och förskolan erbjuder också en engelsk – svensk verksamhet. Det innebär att engelsktalande pedagoger med engelska som modersmål pratar, sjunger och läser på engelska med barnen, samtidigt som de svensktalande pedagogerna stärker det svenska språket. Verksamheten planerades så att varje barn ges möjlighet att lära sig både engelska och svenska.

En förutsättning för lärande är att det är lustfyllt och inspirerande. Glädje, sång och musik är viktiga inslag i vårt arbete med att utveckla barnens förmåga att uttrycka sina känslor och tankar.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är stora och fräscha. Vi finns mitt ibland ett bostadsområde och avdelningar finns på bottenvåningen av bostadshus. Miljön är hela tiden föränderlig och utvecklas efter barnens intressen och behov. Vi arbetar för att den pedagogiska miljön ska vara inspirerande, estetiskt tilltalande och tillåtande för barnen.

Pusslet har två gårdar med både asfalt, sandlåda och gräsmatta. Det finns plats för barnvagnar med tak över och sandlådan har också tak.

Kost och måltider

Våra lokaler är stora och fräscha. Vi finns mitt ibland ett bostadsområde och avdelningar finns på bottenvåningen av bostadshus. Miljön är hela tiden föränderlig och utvecklas efter barnens intressen och behov. Vi arbetar för att den pedagogiska miljön ska vara inspirerande, estetiskt tilltalande och tillåtande för barnen.

Pusslet har två gårdar med både asfalt, sandlåda och gräsmatta. Det finns plats för barnvagnar med tak över och sandlådan har också tak.

Mål och vision

Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter. Tellusbarn vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En värld som finns både bortom och inom Sverige. Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.

Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa.

Språk

Vi lägger stort fokus på att stärka barnens språkliga färdigheter. Det gäller i första hand svenska, men även barnens modersmål eller i vissa fall andra språk som engelska. Vi utvecklar gärna tvåspråkiga avdelningar där efterfrågan finns. Vi lägger också vikt vid att stärka barnens kulturella identitet.

Skapande

Det verbala språket är bara ett av barnens verktyg för att möta världen. Vi utvecklar även det musikaliska och det visuella språket, som ofta kallas för Skapande. Skapande är lustfyllt och bidrar till ökat självförtroendet, förbättrad motorik och utveckling av både fantasin och nyfikenheten.

Hälsa

Barn behöver en allsidig, bra kost och daglig rörelse såväl inom- som utomhus. Vi lägger lika stor kraft på barnens välmående idag som på att lägga grunden för sunda levnadsvanor i framtiden.

Särskilt stöd och behov

Förskolans pedagogiska verksamhet ska anpassas utifrån varje barns behov och förutsättningar. Vår utgångspunkt är att barns eventuella svårigheter uppstår i mötet mellan barnet och förskolans miljö. Fokus ligger således på hur lärmiljön kan anpassas för att möta varje barns behov. Tellusbarn har specialpedagoger anställda som handleder personalen i detta arbete.

Hitta hit

Uppdaterad