Grafik på förskola, barn och lekplats.

Tellusbarn Pusslet

Mockasinvägen 24

Visa på karta

Förskolan Pusslet ligger i Apelsinlundens grönområde med närhet till Älvsjös pendeltågstation. Vi har två egna gårdar och en liten ateljé på förskolan, där förskolans konstpedagog arbetar tillsammans med barnen. Förskolan har svensk-engelsk profil.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
51
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/pusslet/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, och lärande bildar en helhet.

Förskolan har en svensk-engelsk profil vilket innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

Förskolan är en kulturförskola innebär att barnen varje vecka får uppleva skapande av olika slag, såsom bild, teater, sång och musik tillsammans med förskolans egen kulturpedagog och övriga pedagoger.

Hos oss är skapandeprocessen i sig det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

Inne- och utemiljö

Vi har stora och fräscha lokaler är stora och fräscha. Vi ligger mitt i ett bostadsområde och avdelningar finns på bottenvåningen av ett bostadshus. Miljön är föränderlig och utvecklas efter barnens intressen och behov. Vi arbetar för att den pedagogiska miljön ska vara inspirerande, estetiskt tilltalande och tillåtande för barnen.

Pusslet har två gårdar med sandlåda, gräsmatta och asfalt. Det finns plats för barnvagnar med tak över och sandlådan har också tak.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamheten. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Våra kockar har kunskap i näringslära, vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat i förskolan.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad