Två barn som sitter och målar.

Tellusbarn Paletten

Edvard Griegsgången 14

Mitt i Husby centrum, ligger förskolan Paletten, i ljusa lokaler och med en trevlig gård. Vi har plats för 43 barn och lägger stor fokus på att utveckla barnens språk, både svenska och engelska. Förskolans barn delas in i fyra grupper.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
43
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://tellusbarn.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi lägger stor vikt på språk, då vi vet att kommunikation är en viktig nyckel för barnens möjligheter i skolan och livet.

Hos oss ges barnen möjligheter att utveckla sin förmåga att berätta, lyssna, reflektera och uttrycka sig på många olika sätt. Glädje, sång och musik är viktiga inslag i vårt arbete med att utveckla barnens förmåga att uttrycka sina känslor och tankar. Barnen lär sig om olika ämnen som naturvetenskap och matematik men på ett enkelt och roligt sätt.

På våra tvåspråkiga avdelningar möter du svensktalande och engelsktalande pedagoger. Här talar vi med barnen på båda språken. Vi fyller dagarna med aktiviteter som sagoläsning, dans och sång på såväl svenska som engelska.

På Palettens svensk-engelska avdelning får barnen tillgång till pedagoger med erfarenhet av och verktyg för att hantera att olika barn behärskar olika mycket svenska och engelska när de börjar hos oss. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig både språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet.

Vår fina ateljé rymmer stora möjligheter för barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka tankar och känslor genom skapande, allt med stöd av en konstnärlig ledare som är på plats en dag per vecka.

I ateljén jobbar vi alltid utifrån ett samtida konstperspektiv med fokus på att skapa gemensamma konstnärliga gestaltningar. Vi jobbar utifrån tematik som berör barnens vardag; så som rumslighet, platser, språklighet, färg och form, berättelser, växande och ekologiska processer.

Inne- och utemiljö

Förskolan Paletten ligger mitt i Husby centrum, omgiven av bostadshus och gång vägar. Det finns gott om lekparker inom en kort promenad, och lite längre bort finns fina Järvafältet med härliga skogsmiljöer.

Förskolans egen gård erbjuder möjligheter till att klättra och springa, leka rollekar och sandlådelekar.

Förskolans lokaler är uppdelade i många små rum som ger möjlighet att dela upp barngruppen i små grupper under hela dagen, så alla barn får stort utrymme att ses och komma till tals.

Kost och måltider

På Paletten serverar vi frukost, lunch och mellanmål med stort inslag av ekologiska råvaror. Lunchen lagas från grunden i ett av Tellusbarns egna kök. Vi serverar näringsriktigt kost och lär barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel. Måltiden är en stund för reflektion och lärande. Vi pratar om vad vi upptäckt under dagen, sätter ord på vad vi äter och använder måltiden för att utveckla språk, matematik och naturvetenskap. Bröd till mellanmål och soppa lagas i förskolans kök.

Mål och vision

Vision

En bra start i livet inför mötet med den stora världen

Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter.

Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En värld som finns både bortom och inom Sverige.

Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Vi som arbetar på Tellusbarn har en gemensam värdegrund som vi arbetar efter och som visar vägen i våra möten med barn, kollegor och föräldrar.

Kreativa

Vi hittar lösningar där andra ser problem. Vi är flexibla och vågar pröva nya vägar. Vi låter våra olikheter utveckla oss och verksamheten, oavsett om de är kulturella, språkliga eller individuella.

Empatiska

Vi visar alltid respekt för barnen, föräldrar och varandra. Det gör vi genom att vi är lyhörda inför att olika människor har olika behov, känslor och önskemål.

Ansvarstagande

Vi tar personligt ansvar för vårt agerande, vår miljö och säkerheten för barnen. Vi håller vad vi lovar, lever upp till våra riktlinjer och agerar när något är fel.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn. Under 2019 kommer förskolan dela i ett projekt finansierat av Specialpedagogiska skolmyndigheten kring nya språkutvecklande metoder för flerspråkiga barn.

Mer om oss

Vi går vårterminen 2019 in i det digitala verktyget Infomentor där vi kommer kunna ha ett nära samverkan med vårdnadshavarna och på sikt kunna dokumentera och visa på barnens utveckling och lärande, upplevelser och upptåg.

Hitta hit

Uppdaterad