Två barn som sitter och målar.

Tellusbarn Paletten

Edvard Griegsgången 14

Visa på karta

I Husby centrum ligger förskolan Paletten, i ljusa lokaler och med egen gård. Vi har nära till bibliotek och stora grönområden med goda möjligheter för utforskande och lek. Vi har tillgång till en egen konstpedagog.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Fristående
Antal barn
73
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/paletten/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, och lärande bildar en helhet.

Språket är nyckeln till god kommunikation och ett verktyg för att tänka och sätta ord på sina upplevelser och känslor. På förskolan sätter vi ord på det som sker i vardagen och använder medvetet ett rikt språk. Genom samtal, interaktion, högläsning och språklekar stimuleras barnens språkutveckling. Hos oss finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor.

Vi anpassar våra metoder utifrån att många av våra barn har annat modersmål än svenska. Genom att använda många olika uttrycksformer, bildstöd och teckenstöd kan vi möta alla barn utifrån deras förståelse och språkutveckling. Vi hittar vägar för att barnen ska få möta sitt modersmål även i förskolan och vi samverkar med hemmen för att stärka barnens språkutveckling i alla deras språk.

På förskolan finns en konstpedagog som tillsammans med barnen arbetar i skapandeprocesser inom exempelvis bild, form, musik och dans. Vår skapandemiljö är tillgänglig för alla barn och barnen ges möjlighet att prova många olika material och tekniker. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

Inne- och utemiljö

Förskolan Paletten ligger mitt i Husby centrum, omgiven av bostadshus och gångvägar. Det finns gott om lekparker inom en kort promenad, och lite längre bort finns fina Järvafältet med härliga skogsmiljöer.

Förskolans egen gård erbjuder möjligheter till att klättra och springa, leka rollekar och sandlådelekar.

Förskolans lokaler är uppdelade i många små rum som ger möjlighet att dela upp barngruppen i små grupper under hela dagen, så alla barn får stort utrymme att ses och komma till tals.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamheten. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Våra kockar har kunskap i näringslära och vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi kosten utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad