Barn målar.

Tellusbarn Oasen

Byälvsvägen 30

Visa på karta

Förskolan Oasen ligger i Bagarmossen i ljusa lokaler med en stor gård. I området finns många parker och naturområden att utforska tillsammans med barnen samt gångavstånd till skogen. Förskolan har en kulturprofil och tillgång till en dramapedagog.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
20 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/oasen/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, och lärande bildar en helhet.

Förskolan är en kulturförskola innebär att barnen varje vecka får uppleva skapande av olika slag, såsom bild, teater, sång och musik tillsammans med förskolans egen kulturpedagog och övriga pedagoger.

Hos oss är skapandeprocessen i sig det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

Förskolan har en svensk-engelsk profil vilket innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är stora, ljusa och luftiga. Miljön är hela tiden föränderlig och utvecklas efter barnens intressen och behov. Vi arbetar för att den pedagogiska miljön ska vara inspirerande, estetiskt tilltalande och tillåtande för barnen.

Oasen har en varierad gård med både asfalt, sandlåda, gräs och buskar. Vi har ett flertal pallkragar där vi tillsammans med barnen odlar grönsaker, kryddor och blommor.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamhet. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Våra kockar har kunskap i näringslära och vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat i förskolan.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad