Barn målar.

Tellusbarn Oasen

Byälvsvägen 30

Förskolan Oasen är en fristående förskola som öppnade i september 2016 i helt nyrenoverade lokaler och gård. Verksamheten utgår från förskolans läroplan men särskilt fokus läggs på språk, hälsa och skapande. Oasen har en engelsk-svensk inriktning.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Fristående
Antal barn
47
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
35 %
Webbplats
http://tellusbarn.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Oasen erbjuds barnen en trygg och lärorik miljö där barnens välbefinnande är i centrum. Vi arbetar mycket i små grupper så varje barn får synas och komma till tals. Stor vikt läggs på uteverksamhet, omsorg om miljön och rörelse med dagliga äventyr i den fina gröna omgivningen och den närliggande skogen eftersom vi vet att barn som är ute mycket håller sig friskare och att inlärning och rörelse går hand i hand.

Vi har skapande verksamhet på alla avdelningar. Det ger barnen möjlighet att utveckla sina sinnen och utrycka sina tankar och känslor genom att måla, gestalta och bygga. En dag i veckan har vi en ateljerista på Oasen som arbetar extra med den skapande verksamheten tillsammans med barnen.

Barns förmåga att kommunicera på svenska, engelska och modersmålet kommer att vara viktiga förutsättningar i skolan och i livet. På Oasen ligger fokus på det svenska språket men förskolan erbjuder också en engelsk – svensk verksamhet. Det innebär att några pedagoger med engelska som modersmål pratar, sjunger och läser på engelska med barnen, samtidigt som de svensktalande pedagogerna stärker det svenska språket.

En förutsättning för lärande är att det är lustfyllt och inspirerande. Glädje, sång och musik är viktiga inslag i vårt arbete med att utveckla barnens förmåga att uttrycka sina känslor och tankar.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är nyrenoverade, stora, ljusa och luftiga. Miljön är hela tiden föränderlig och utvecklas efter barnens intressen och behov. Vi arbetar för att den pedagogiska miljön ska vara inspirerande, estetiskt tilltalande och tillåtande för barnen.

Oasen har en varierad gård med både asfalt, sandlåda, gräs och buskar. Vi har ett flertal pallkragar där vi tillsammans med barnen odlar grönsaker, kryddor och blommor.

Kost och måltider

På Oasen serveras näringsriktig frukost, lunch och mellanmål med stort inslag av ekologiska råvaror. Maten lagar vi från grunden i Tellusbarns gemensamma kök.

Vi ser måltiderna som ett viktigt tillfälle för samtal med barnen, som ett led i deras språkliga och sociala utveckling, och som en möjlighet till reflektion kring den övriga pedagogiska verksamheten med barnen. Vi källsorterar vårt matavfall som led i vårt arbete för en hållbar miljö.

Mål och vision

Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter. Tellusbarn vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En värld som finns både bortom och inom Sverige. Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.

Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa.

Språk:

Vi lägger stort fokus på att stärka barnens språkliga färdigheter. Det gäller i första hand svenska, men även barnens modersmål eller i vissa fall andra språk som engelska. Vi utvecklar gärna tvåspråkiga avdelningar där efterfrågan finns. Vi lägger också vikt vid att stärka barnens kulturella identitet.

Skapande:

Det verbala språket är bara ett av barnens verktyg för att möta världen. Vi utvecklar även det musikaliska och det visuella språket, som ofta kallas för Skapande. Skapande är lustfyllt och bidrar till ökat självförtroendet, förbättrad motorik och utveckling av både fantasin och nyfikenheten.

Hälsa:

Barn behöver en allsidig, bra kost och daglig rörelse såväl inom- som utomhus. Vi lägger lika stor kraft på barnens välmående idag som på att lägga grunden för sunda levnadsvanor i framtiden.

Särskilt stöd och behov

Förskolans pedagogiska verksamhet ska anpassas utifrån varje barns behov och förutsättningar. Vår utgångspunkt är att barns eventuella svårigheter uppstår i mötet mellan barnet och förskolans miljö. Fokus ligger således på hur lärmiljön kan anpassas för att möta varje barns behov. Tellusbarn har specialpedagoger anställda som handleder personalen i detta arbete.

Hitta hit

Uppdaterad