Barn som leker

Tellusbarn Kulturförskolan Symfonin

Sköndalsvägen 89

Förskolan Symfonin ligger mitt i Sköndals centrum, med närhet till parker och grönområden där barnen erbjuds gott om plats för utforskande och lek. Som kulturförskola finns det tillgång till både teaterpedagog och fiolpedagog i verksamheten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
38
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/symfonin/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, och lärande bildar en helhet.

Förskolan är en kulturförskola innebär att barnen varje vecka får uppleva skapande av olika slag, såsom bild, teater, sång och musik tillsammans med förskolans egen kulturpedagog och övriga pedagoger.

Hos oss är skapandeprocessen i sig det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

Inne- och utemiljö

På Kulturförskolan Symfonin finns goda möjligheter att dela in barnen i mindre aktivitetsgrupper utifrån intresse och behov vilket ger fokus och lugn. För barnen är det lätt att dela upp sig under fri lek beroende på vad de vill göra. I ateljén skapar vi och vi samlas till sångsamlingar och teaterverksamhet.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamheten. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Våra kockar har kunskap i näringslära, vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat i förskolan.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.


Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad