Bild

Tellusbarn Galaxen

Götgatan 104-112

Visa på karta

Ostört från trafik och buller hittar ni oss ovanpå Ringens centrum på en innergård, med små parker och gröna ytor. Galaxen har fem avdelningar; två med svensk-spansk profil och två med svensk-engelsk.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
125
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
21 %
Webbplats
https://tellusbarn.se/galaxen/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan har en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, och lärande bildar en helhet.

Förskolan har en svensk-engelsk profil vilket innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

Vi har också en svensk-spansk avdelning där barnen möter pedagoger som talar både svenska och spanska. Liksom på våra svensk-engelska avdelningar så är svenska huvudspråket.

För oss är utevistelse en viktig del och vi ser till att alla barn är ute minst en gång per dag, ofta både förmiddag och eftermiddag. Vi är på de gårdar som finns i anslutning till förskolan eller går i väg på upptäcktsfärder i vår närmiljö, eller längre iväg med till exempel buss.

Inne- och utemiljö

Galaxen ligger på en innergård vid Ringens köpcentrum. Det finns tre gårdar vid förskolan som vi kallar våra yngre barns gårdar. Det finns flera små lekplatser, grönområden, en konstfotbollsplan och klätterställningar där vi också är.

Inne har vi har ett vattenrum dit vi tar mindre grupper för att experimentera. Vi har ett gemensamt lite större rum, där man kan bygga rörelsebanor, dansa eller samlas många och sjunga och dansa tillsammans. Dessutom har vi en ateljé där vi skapar.

Kost och måltider

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av verksamheten. Vi lagar maten från grunden i egna kök.

Vid måltiderna lägger vi grund för hälsosamma matvanor. Våra kockar har kunskap i näringslära, vi strävar efter att följa Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktig mat i förskolan.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen grönsaker och sallader. Till alla måltider serveras mjölk. Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mål och vision

Förskolorna under Tellusbarn verkar i varierande socioekonomiska miljöer och fokuserar extra på språk, skapande och hälsa.

Tellusbarns vision är att inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare vilka rör sig mellan språk och kulturer. Barnen ska kunna möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom.

Tellusbarns verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet. Tellusbarns förskolor ska ge barnen förutsättningar till en bra start på livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Mer om oss

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Hitta hit

Uppdaterad