Bild

Tellusbarn Galaxen

Götgatan 104-112

Visa på karta

Ostört från trafik och buller hittar ni oss ovanpå Ringens köpcentrum på en innergård, med små parker och gröna ytor. Galaxen har sju avdelningar och bedriver även omsorg på obekväm arbetstid för familjer som har arbeten som kräver det.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
113
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
21 %
Webbplats
http://tellusbarn.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Galaxen har vi sju avdelningar och barnen är uppdelade i yngre barn 1-3 och äldre barn 3-6, i våra yngre barngrupper är vi cirka 15 barn och tre pedagoger och på de äldre grupperna kan det vara cirka 20 barn på tre pedagoger. Vi har en ateljé- pedagog som bjuder in små grupper av barn förmiddag och eftermiddag till ateljén, eller till skapande aktivitet utomhus.

För oss är utevistelse en viktig del och vi ser till att alla barn är ute minst en gång /dag, ofta både förmiddag och eftermiddag. Vi är på de gårdar som finns i anslutning till förskolan eller går i väg på upptäcktsfärder i vår närmiljö, eller längre iväg med till exempel buss.

Vi tänker även att ute vistelsen och att röra på sig är en del i att ta hand om vår hälsa. Inom hälsa tänker vi också att barnen under sina dagar hos oss ska ha balans mellan aktivitet/ vila och att stor del av dagen vistas i mindre grupper.

Hos oss får barnen möjlighet att använda alla sina språk.
Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar verbala eller talade språk.
De kan förmedla tankar och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller skapa olika former av gestaltningar. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap och miljö, teknik och konstruktion, matematik och språk.

Tellusbarn har språk, skapande och hälsa som profilområden och Galaxen har flera avdelningar som är Svens/Engelska.

Inne- och utemiljö

Galaxens ligger på en innergård uppe på Ringens köpcentrum. Det är tre gårdar längsmed fastigheten som vi kallar våra yngre barns gårdar. Sedan finns det flera små lekplatser, grönområden, en konstfotbollsplan och klätterställningar som vi också är på.

Inne har vi har ett vattenrum dit vi tar mindre grupper och experimentera. Vi har också ett gemensamt lite större rum, där man kan bygga rörelsebanor, dansa eller samlas många kompisar och sjunga och dansa tillsammans. Vi har också en ateljé.

Kost och måltider

Tellusbarn Galaxen får maten från Tellusfoods kök som ligger i en av våra förskolor på Kungsholmen.

Vi har en blandad kost, med två dagar vegetariskt och en dag nötkött och en dag fisk. Köket strävar efter att laga hållbar kost, och har en stor del ekologiskt. Mjölk, ägg och alla frukt är i stort sett alltid ekologiskt. Bröd till soppan och till mellanmål bakas till stor del på förskolan.

Mål och vision

Vision

En bra start i livet inför mötet med den stora världen Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter.

Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En värld som finns både bortom och inom Sverige.

Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.

Vi som arbetar på Tellusbarn har en gemensam värdegrund som vi arbetar efter och som visar vägen i våra möten med barn, kollegor och föräldrar.

Kreativa
Vi hittar lösningar där andra ser problem. Vi är flexibla och vågar pröva nya vägar. Vi låter våra olikheter utveckla oss och verksamheten, oavsett om de är kulturella, språkliga eller individuella.
Empatiska
Vi visar alltid respekt för barnen, föräldrar och varandra. Det gör vi genom att vi är lyhörda inför att olika människor har olika behov, känslor och önskemål. Ansvarstagande
Vi tar personligt ansvar för vårt agerande, vår miljö och säkerheten för barnen. Vi håller vad vi lovar, lever upp till våra riktlinjer och agerar när något är fel.

Särskilt stöd och behov

Vi på Tellusbarn har anställda specialpedagoger som är knutna till våra olika förskolor. De fungerar både som fortbildare och observatörer och kan vara stöd för arbetslagen om vi behöver hitta anpassningar i vår verksamhet för att få till de bästa förutsättningarna för varje barn.

Mer om oss

Vi går vt 2019 in i det digitala verktyget Infomentor där vi kommer kunna ha ett nära samverkan med vårdnadshavarna och på sikt kunna dokumentera och visa på barnens utveckling och lärande, upplevelser och upptåg.

Hitta hit

Uppdaterad