Barnen skapar med naturmaterial från skogen.

Täppan

Östgötagatan 61

Barnets utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden i verksamheten. Kärlek, trygghet och glädje värderas också högt. Öppenheten mellan föräldrar och personal ger oss synpunkter och idéer så att vi hela tiden kan utvecklas.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
34 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Alla barn är indelade utifrån ålder och utveckling. Förskolan har fyra barngrupper i olika åldrar. Förskolans roll är att medverka till att barnet får en god omvårdnad och en bra lärande verksamhet, där pedagoger och föräldrar samarbetar kring barnet.

Att se och bekräfta varje individ, utgå ifrån att varje barn och vuxen gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar tillhör våra grundläggande värderingar.

I vår utemiljö finns kullar som ger övning i att ta sig uppför och nedför. Buskar blir låtsasskog för de minsta. Det finns sandlådor, en röd lekstuga och rutschbana. Att spela landbandy går också bra.

Vi har en pergola som ger oss ljuvliga dofter och färger. Vi får en sinnlig upplevelse av blommor, buskar, ljus och skugga, av vindens sus i löven. Kom gärna på besök till oss!

Vi samverkar med föräldrar i olika möten, familjemiddagar, fester, utställningar, föräldrafika med mera.

Förskolan Täppan fick ta emot stadens kvalitetspris år 1998 och har sedan dess utvecklat verksamheten utifrån krav och förväntningar som ställs i nationella mål och i läroplanen.

Inne- och utemiljö

Förskolan är inrymd i ett bostadshus som ligger på Östgötagatan 61-63. Lokalerna är byggda som förskola med ljusa och härliga rum. Vår lockande och kreativa miljö är anpassad efter barnens olika åldrar, intressen och utvecklingsstadier.

Innehållet i verksamheten synliggörs och dokumenteras genom barns olika skapandeformer. Vi ger varje barn stimulans och möjlighet till lek och lärande anpassad efter barnens behov och utveckling.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock och maten tillagas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Förskolan har en bra måltidsmiljö med egen matsal.

Mål och vision

Vi ser barnen som kompetenta med en stark vilja och en inneboende önskan att bli självständiga.

Vi erbjuder en pedagogisk lärande miljö som är inspirerande, tillgänglig föränderlig och tydlig. Förskolans miljö är utformad utifrån läroplanens mål och stöder barnens nyfikenhet och intressen.

Ni som är vårdnadshavare ska känna att vi har en öppen dialog och att vi utvecklar en tillitsfull relation.

Alla barn har rätt till en trygg, rolig, säker förskola. Alla barn kan och vill lära sig i en miljö som är utvecklande och lockande. I leken grundläggs de sociala färdigheterna. Personalens utbildning och kompetens är en den viktigaste faktorn för en god kvalitet i verksamheten.

Öppenheten mellan föräldrar och personal ger verksamheten nya idéer och infallsvinklar. Vi samverkar med er vårdnadshavare på olika sätt, i olika mötesformer, familjemiddagar, traditionsenliga fester, utställningar, föreläsningar, föräldrafika med mera.

I samtal med er vårdnadshavare och i förskoleundersökningen får vi veta att vi uppnår läroplanens mål. Den långa kön till förskolan visar att många är intresserade av att komma till förskolan.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska få det stöd och den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i förskolan.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Välkommen på visning

Fredagen 8 april klockan 09.00

Fredagen 6 maj klockan 09.00

Fredagen 3 juni klockan 09.00

Anmälan till: suzana.banjac@edu.stockholm.se
Digital visning av förskolan

Hitta hit

Uppdaterad