Odling inomhus.

Täppan

Östgötagatan 61

Förskolan Täppan ligger i ljusa, härliga lokaler på Östgötagatan. Vi erbjuder barnen en lockande och kreativ miljö, och vår kuperade gård möjliggör många olika utomhusaktiviteter.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
34 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Täppan är alla barn indelade utifrån ålder. Vi har fyra barngrupper i olika åldrar.

Kreativ miljö

Förskolan ligger i ett bostadshus på Östgötagatan och har ljusa, härliga rum. Vår lockande och kreativa miljö är anpassad efter barnens olika åldrar, intressen och utvecklingsstadier.

Innehållet i verksamheten synliggörs och dokumenteras genom barnens skapande. Vi ger varje barn stimulans och möjlighet till lek och lärande, anpassad efter barnens behov och utveckling.

Samverkan med föräldrar

Förskolans roll är att medverka till att barnen får en god omvårdnad och en bra lärande verksamhet, där pedagoger och föräldrar samarbetar. Vi samverkar med er föräldrar genom möten, familjemiddagar, fester, utställningar, föräldrafika med mera.

Inne- och utemiljö

I vår utemiljö finns kullar som ger övning i att ta sig uppför och nedför. Det finns en sandlåda där allt från kakor till byggnader formas, en röd lekstuga och rutschbana bjuder in till rollekar och motoriska övningar.

Lekmaterial som vi tar ut på gården bjuder in till rörelse, bollsporter, skapande och bygg och konstruktion. Vi har också en pergola som bidrar med ljuvliga dofter och färger.

Inomhusmiljöerna förändras utifrån de pedagogiska projekt som pågår under terminerna.

Kost och måltider

På Täppan har vi ett stort fokus på kost, klimat och lusten till god mat. Förskolan har egen kock och maten tillagas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi serverar vegetariskt tre dagar i veckan. Kryddning, smaksättning och inspiration kommer från flera matkulturer och menyn är varierad. Förskolan har en bra måltidsmiljö med egen matsal.

Mål och vision

Vi ser barnen som kompetenta med en stark vilja och en inneboende önskan att bli självständiga.

Vi erbjuder en pedagogisk lärande miljö som är inspirerande, tillgänglig, föränderlig och tydlig. Förskolans miljö är utformad utifrån läroplanens mål och stöder barnens nyfikenhet och intressen.

Ni som är vårdnadshavare ska känna att vi har en öppen dialog och att vi utvecklar en tillitsfull relation.

Alla barn har rätt till en trygg, rolig, säker förskola. Alla barn kan och vill lära sig i en miljö som är utvecklande och lockande. I leken grundläggs de sociala färdigheterna. Personalens utbildning och kompetens är den viktigaste faktorn för en god kvalitet i verksamheten.

Öppenheten mellan föräldrar och personal ger verksamheten nya idéer och infallsvinklar.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Välkomna på visning

Onsdagen den 17 januari klockan 9.00

Onsdagen den 14 februari klockan 9.00

Onsdagen den 13 mars klockan 9.00

Onsdagen den 17 april klockan 9.00

Onsdagen den 15 maj klockan 9.00

Onsdagen den 12 juni klockan 9.00

Föranmälan till suzana.banjac@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan Täppan.

Hitta hit

Bilder

Odling inomhus.
Pergola sedd genom fönstet.
Inomhusmiljö med bord och stolar.
Ateljé med stora fönster.

Uppdaterad