Förskolan Tallbackens fasader syns bakom lummig grönska och gårdens stora tall.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Tallbacken Stålbogavägen 58

Stålbogavägen 58

Välkommen till förskolan Tallbacken! Förskolan Tallbacken är en liten förskola med två avdelningar, Ekorren 1-3 år och Igelkotten 3-5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en kommunal förskoleverksamhet i Högdalen. Trollberget ingår i enheten Högdalens förskolor.

I Högdalens förskolors arbetar vi med temainriktat arbetssätt som möjliggör att barn kan arbeta efter egna tankar, önskemål och idéer. Tankar, idéer, teorier och hypoteser ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation, behov och drivkraft att söka kunskaper (projektarbete). I projektarbetet ska barnen få möjlighet att söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Inne- och utemiljö

Vi har nära till Bandängens parklek, smådjur och skogen finns på promenadavstånd.

Kost och måltider

Köken följer stadsdelens och Livsmedelsverkets riktlinjer för mat i förskolan. God och näringsriktig mat serveras som är lagad från grunden. Vi garanterat minst 25 procent KRAV-godkända råvaror i förskolan Våra kockar följer en åttaveckorsmatsedel i vårt kostdatasystem Matilda. Matsedeln näringsberäknas och mängdberäknas i systemet och det säkerställer att barnen får i sig det de behöver, vilket ger mindre matsvinn.

Mål och vision

Vi på Högdalens förskolor arbetar för att lägga grunden för ett lustfyllt, livslångt lärande. Vi har ett tillåtande förhållningssätt som återspeglas i trygga barn som leker, utforskar och har inflytande i verksamheten. Verksamheten kännetecknas av transparens i vårt agerande med ett gemensamt demokratiskt synsätt som uttrycks i alla människors lika värde.

Övrigt

Föräldravisning av förskolan

För information och bokning av visning: funktion.tallbacken@edu.stockholm.se

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad