Svenska internationella förskolan Hässelby

Mäster Karls väg 5, 165 73 Hässelby

Svenska internationella förskolan (SIF) utgår från att varje barn har sin egen förmåga. En önskan att upptäcka nya saker och ta till sig ny kunskap.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
29 %

Tillgänglighet

 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola mitt i Hässelby med närhet till naturen. Vi har en fin gård men också nära till olika parker och skog. Vår förskola använder både svenska och engelska som arbetsspråk. Vi ser flerspråkighet som en nyckel till framtiden. Svenska internationella förskolan arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik.

Svenska internationella förskolan uppmuntrar och stärker barns förståelse och medkänsla för andra. Vi strävar efter att utveckla barns förmåga att ta ansvar, ta egna beslut och utveckla det sociala samspelet. Vårt mål som en mindre förskola är att skapa en varm och familjär atmosfär genom en nära kontakt med vårdnadshavare och familj. Vår engagerad personal finns alltid till hands för att skapa en god kommunikation mellan hem och förskola. Vår förskola strävar efter att vara rolig, rik på lärande och erbjuda omsorg i en säker miljö.

Verksamheten kommer att baseras på en helhetssyn, inriktad på behoven hos varje barn så att omsorg, utveckling och lärande tillsammans skapar en grogrund för barnets bästa. Flödet av barnets tankar och idéer kommer att användas för att skapa en variation i lärandet. Vi ser barnet som en person med enorm kapacitet och potential och verksamheten ska undanröja och förebygga allt som kan få barnet att känna sig begränsad i sin förmåga. Förskolan kommer att fokusera på att stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter och kunskaper.

Inne- och utemiljö

Vår lokal är 160 kvadratmeter nyrenoverade lokaler. Vi har flera rum utformade för att väcka barnens intresse för lärande och lek.

Vi har en fin och stor gård med sandlåda, buskar, träd och många olika stationer för lek och lärande. Vi har turen att ligga nära till skogen och har flera parker nära till hands.

Vi arbetar för en giftfri förskola och vi ser ständigt över vår pedagogiska miljö och utesluter material som innehåller plaster.

Kost och måltider

Vi erbjuder välbalanserade måltider från olika länder som tillagas av erfarna leverantörer av skolmat och levereras till förskolan. Samtidigt finns det alltid vegetariska alternativ till alla måltider. Flera av våra produkter som används vid tillagning och som tillbehör till maten är ekologiska.

Mål och vision

Mål

Att våra barn:

 • Känner sig uppskattade, trygga och accepterade
 • Synliggörs och stärks i sin utveckling
 • Utmanas och lyckas i alla sina framsteg
 • Lära sig att möta andra människor med glädje, respekt och nyfikenhet
 • Utvecklar god självkänsla och empatisk förmåga
 • Lära sig hantera konflikter genom samtal och reflektion
 • Behandlar varandra och de vuxna med respekt och följa den nolltolerans mot kränkande behandling som Svenska internationella förskolan värnar om.

Pedagogisk mål

Pedagogerna på Svenska internationella förskolan skall sträva mot att:

 • Skapa en kreativ och utmanande miljö för lärande och utveckling
 • Stödja barnets personliga utveckling mot en självständig individ
 • Skapa ett öppet och meningsfullt klimat
 • Förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar
 • Se möjligheterna i alla situationer och stödja barnets väg mot att lyckas i alla sina framsteg
 • Se barnet som en människa med enorm kapacitet och potential
 • Alltid få varje barn att känna sig sedd och uppskattad
 • Arbeta för en främjande, istället för hindrande, pedagogik
 • Aldrig få barnet att känna sig begränsad i sin egna förmåga
 • Skapa goda relationer mellan hem och skola

Förskolan strävar därutöver att ta tillvara på mångkulturen i - Sverige genom att vårda flera språk och kulturer genom aktiviteter och lek.

Särskilt stöd och behov

Vårt arbete med särskilt stöd handlar först och främst om att ha en generellt god kvalité på verksamheten som kan inkludera alla barn. I nästa steg gör vi insatser som ser till att barn med behov av stöd aldrig separeras från gruppen. Varje beslut kommer noggrant avvägas specialpedagogiskt, socialt och praktiskt utifrån det enskilda barnets perspektiv.

Vi har ett nätverk av specialpedagoger och psykologer som finns till hands för att stödja barnen, personal och vårdnadshavare om behov finns.

Mer om oss

Vi införlivar språk, matematik, teknologi och vetenskap i våra dagliga aktiviteter på ett roligt och praktiskt sätt.

Vi använder naturmaterial som föremål från skogen, hemlagad playdough och självgjorda musikinstrument för att ytterligare utveckla barnens känslor och kreativitet.

Vår förskola använder både svenska och engelska som arbetsspråk. Vi ser flerspråkighet som en nyckel till framtiden. Svenska internationella förskolan arbetar utifrån en traditionell förskolepedagogik.

Hitta hit

Uppdaterad