Teckning som barn har ritat

Svarta Grisen

Åsögatan 76

Visa på karta

Förskolan Svarta Grisen är ett stabilt föräldrakooperativ med åldersblandad barngrupp, engagerad personal och välorganiserade föräldrainsatser. Vi är en lekpedagogisk förskola, arbetar lekinriktat med fantasi och kreativitet som utgångspunkt.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
18
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.svartagrisen.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Svarta Grisen en lekpedagogisk förskola. Att arbeta utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt innebär att vi på föräldrakooperativet Svarta Grisen tror, att genom leken blir barnens verklighet tydlig, och barnen utvecklar en mängd viktiga förmågor som är svåra att utveckla senare i livet genom leken. Vi anser att leken är viktig för barns utveckling och lust till lärande. Förutom fantasin tränas den sociala kompetensen och språkförmågan, kommunikation och kroppen används på ett naturligt sätt. Vi övar samarbete, att ta initiativ och att se alternativa lösningar. Vi tror att det leder till barn som känner empati, blir jag-starka, är ansvarstagande och blir trygga samhällsmedborgare. För att inspirera barnet till lek erbjuder vi som pedagoger en stimulerande lekmiljö som alltid är föränderlig.

Inne- och utemiljö

Svarta Grisen ligger på bottenplan med direkt utgång till en större gård. Där finns härliga vägar för cyklar, fina gräsmattor för kullerbyttor och kull, möjligheter till att klättra, leka i sand och ta ut vatten att experimentera i. Vår lokal består av sex lekrum vara av det ena, det i mitten är vår ateljé. På Svarta Grisen flyttas soffor runt och blir skepp eller vrår till lek allt är möjligt tillsammans med vårt lekmaterial.

Kost och måltider

Maten på Svarta Grisen kommer från cateringfirman Eco food. Varje måltid är en pedagogisk stund där barnen uppmuntras att smaka allt och erbjuds därför en varierad kost och matupplevelse.

Mål och vision

Värdegrund

Trygg, lekfulla, harmonisk, lärande, självständig, empatisk, samarbetande, kreativ och medvetna barn är ord som vi önskar ska beskriva vår verksamhet. Våra värdeord ska uttrycka de etiska förhållningssätt som vi strävar efter och som ligger till grund för våra pedagogiska mål och förhållningssätt. Vår vision är att ett ”Svarta Grisen barn” är ett barn med god självkänsla, ett barn med lust till lärande, ett barn som med empati och nyfikenhet möter sin omvärld. Det är ett barn som känner trygghet både i och utanför förskolan.

Vårt åtagande är att vara en verksamhet som är trygg, lekfull och lärorik.

Vårt uppdrag är att ge alla barn en upplevelse av det som står beskrivet i Läroplan för förskolan. För att säkerställa att alla barn i föräldrakooperativet Svarta Grisens verksamhet får det har vi här valt att bryta ner läroplanen i målområden som vi konkretiserat i ett separat arbetsdokument. Dessa målområden har vi lagt som fördjupningsområden ett för varje månad för att med säkerhet kunna fast ställa vårt uppdrag.

Hitta hit

Uppdaterad