Förskolans utemiljö.

Visningar av förskolan anpassas efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19.

Svandammsgården

Cedergrensvägen 5–7

Visa på karta

Svandammsgården är en relativt liten förskola som ligger i tre plan i ett 40-talshus i hjärtat av Midsommarkransen. Barnen är fördelade i fyra grupper, i två grupper är åldern 1–4 år och i de andra två 3–5 år. Besök oss gärna på våra visningstider!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel med förskollärarexamen
55 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Svandammsgården erbjuder vi barnen en god pedagogisk verksamhet där leken, glädje och nyfikenhet är grunden för ett lustfyllt lärande och tanken är att vår pedagogiska miljö och vårt arbetssätt ska locka till just det. En miljö som lockar till utforskande, väcker frågor och inspirerar till utveckling och lärande.

Barnen uppmuntras att framföra sina tankar och åsikter och vi förmedlar ett demokratiskt förhållningssätt där barnen uppmuntras att lyssna, ta ansvar och respektera sin omgivning.

Du som vårdnadshavare har möjlighet till delaktighet genom introduktion, verksamhetsbrev, föräldramöten och utvecklingssamtal. Vårt mål är att ha en tydlig kommunikation med dig och att du ska uppleva Svandammsgården som en plats där ditt barn har roligt och utvecklas. Förskolan Svandammsgården introducerar ditt barn och dig genom att du som vårdnadshavare är aktiv de första dagarna.

Inne- och utemiljö

Förskolan består av tre plan. Lokalerna är fördelade på flera rum där barnen kan leka i mindre grupper. Rummen och materialutbudet signalerar tydligt vad som erbjuds. Miljön ska locka till utforskande, väcka frågor och inspirera till utveckling och lärande. Förskolan och gården ligger i anslutning till Enbacksparken, en park som erbjuder gräsytor, gungor, en backe och en skogsdunge.

Kost och måltider

Maten är en viktig del av kvaliteten i förskolan och vår kock lagar all mat från grunden. Maten som lagas är både näringsrik och variationsrik. Förskolan arbetar för hållbar utveckling genom att göra medvetna val kring inköp. Det serveras vegetarisk mat minst en gång i veckan. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Måltiderna ses som ett pedagogiskt verktyg.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen är en grund i vårt vardagliga arbete. Vi utgår från barnen i likabehandlingsarbetet och ska normkritiskt granska vårt förhållningssätt. Vårt pedagogiska ledarskap innebär att vara goda och tydliga förebilder som värdegrunds- och normbärare. Viktiga egenskaper i dagens samhälle är att våga framföra sina åsikter, ha tilltro till sin egen förmåga och känna nyfikenhet inför livet!

Vårt uppdrag består av att erbjuda verksamheter där alla barn får förutsättningar att bli sitt bästa jag. Vi strävar efter att arbeta i ett projektinriktat, utforskande och processinriktat arbetssätt och vår roll är att locka och bjuda in barnen för att de ska bli nyfikna och intresserade.

Vårt mål är att erbjuda en lärandemiljö som är inbjudande, utmanande, kreativ, utforskande, lek- och fantasifull och den ska locka till samtal, reflektion och nyfikenhet. Genom olika kulturella upplevelser ska alla barn med hjälp av kulturen få tillgång till alla sina språk. Verksamheten erbjuder olika former av kultur och vi dokumenterar och synliggör verksamheten för barn, vårdnadshavare och kollegor.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Övriga förskolor i enheten är förskolorna Brandstegen, Kastanjen, LM-gården och Rönneberga.

Visningar

Under hösten 2020 genomför alla kommunala förskolor i Hägersten-Älvsjö visningar anpassade efter myndigheternas riktlinjer kring covid-19. Kontakta förskolans rektor för mer information om när och hur visningarna planeras.

Hitta hit

Uppdaterad