Sunnangård

Färgargårdstorget 72

Välkommen till förskolan Sunnangård. Förskolan är belägen i det idylliska området invid Hammarbykajen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
95
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens delaktighet och inflytande har en central plats i förskolans utbildning och undervisning där kommunikation, gemenskap och glädje är grundstenarna som bygger vår fantastiska förskola och en hållbar framtid. 

Vi på Sunnangård har många års erfarenhet, utbildning och kunskaper i barns språkutveckling, vilket är ett prioriterat område på förskolan.

Med utgångspunkten i att stärka barns språkliga utveckling skapar vi alltid tillfällen för barnen att utveckla sina uttrycksmöjligheter, inflytande och delaktighet. En central del i det arbetet är leken. Kommunikation, samspel och ömsesidighet är grundstenar för lekens varande där alla sinnen får ta plats i lärprocesser i ett gemensamt kunskapsskapande. En av våra grundtankar är att barn vill veta, de söker egen kunskap för att förstå och de ställer frågor som vi tillsammans utforskar och undersöker.

Inne- och utemiljö

De pedagogiska innemiljöerna är utformade med utgångspunkt att språkliga möten alltid uppmuntras, relationer kan byggas på ett naturligt vis där nyfikenhet och samspel är grunden.

Det finns två gårdar alldeles utanför förskolan, närområdet erbjuder stora öppna ytor och spännande lekmöjligheter. Förskolan Sunnangård har belönats med Grön Flaggcertifiering från stiftelsen "Håll Sverige rent" för vårt miljöarbete med hållbar utveckling.

Kost och måltider

Ekologiska och säsongsbetonade råvaror utgör en viktig del av kosten. Barnens nyfikenhet och delaktighet är viktiga ingredienser för att skapa en lustfylld och positiv måltid tillsammans. Samtalet kring matbordet utmynnar allt som oftast i både kreativa och nyanserade diskussioner om mat, kost, hållbarhet, kropp, rörelse, välmående, råvaror, hälsa och mycket annat som gör lunchen till en härlig mötesplats där matlust och samtalslust får spira.

Mål och vision

Pedagogerna är medforskare och utmanar tankeprocesser i ett led att ge barnen redskap för att hantera den värld vi lever i. Varje barn blir sett och bekräftat utifrån sina förutsättningar där alla får erfarenheten av att vara betydelsefulla för andra. Sunnangårds vision är att varje barn som avslutar sin utbildning hos oss ska gå ut i världen med en stark tilltro till sina egna förmågor och med stora språkkunskaper som ligger till grund för deras fortsatta lustfyllt lärande genom livet.

Introduktion

Introduktionen av nya barn och familjer sker genom föräldraaktiv introduktion. Det innebär att en vårdnadshavare är med under introduktionen när barnet börjar på förskolan. Mer information om introduktionen, vad som är bra att tänka på och riktlinjer får ni i anslutning till introduktionen.

En gång per termin erbjuder förskolan kick off-samtal eller föräldramöte där vårdnadshavarna får en fördjupad insyn i utbildningen och undervisningen. Förskoleråd erbjuds två gånger per termin, det är ett forum där ni som vårdnadshavare får ta del av organisation och utvecklingsarbete samt ett viktigt tillfälle att ta upp aktuella frågor från vårdnadshavarna på förskolan.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Visning

Om ni är intresserade av att komma på visning hör ni av er till samordnaren. Välkommen på visning av förskolan på fredagar klockan 10.15–10.45.

Föranmäl dig till samordnare Lena Nohren.

E-post: lena.nohren@edu.stockholm.se

Digital visning av förskolan

Följ oss på Instagram

Barnängens förskolor på Instagram

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad