Illustration - barn påväg till förskola

Strandbackens förskola

Hornstulls strand 11

Visa på karta

Hos oss möts ni av ett arbetslag som trivs tillsammans och som hela tiden arbetar systematiskt för att utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och arbetar aktivt med förhållningssättet hos både barn och vuxna.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
25 %
Webbplats
http://www.tpforskolor.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På vår förskola i Södermalm sätter vi verkligen barnen i fokus när vi arbetar med våra olika mål och inriktningar. Vi ser till att barnen utvecklas på flera plan där miljö, matematik och relationer är tre viktiga områden. Vi ser till att barnen utvecklas på flera plan efter läroplanens mål och riktlinjer där språk, matematik, lek och miljö är fyra viktiga områden.

Språk

Kommunikation och språklig medvetenhet anser vi är en grundförutsättning för barnens livslånga lärande. Vi erbjuder en miljö som innehåller skrift, bild och symboler för att ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära, kommunicera i olika sammanhang och med skilda syften som samt främja möjligheter till barnens läs- och skrivutveckling.

Matematik

I den dagliga pedagogiska undervisningen stimulerar pedagogerna barnens matematiska tänkande genom att beskriva, förklara, dra logiska slutsatser, till exempel uppskatta antal, jämföra, beskriva och räkna ut hur man delar upp saker, mäter och väger.

Lek

Leken har en stor betydelse på vår förskola då det är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. Vi erbjuder en tillåtande miljö efter barnens intressen och behov. Leken stimulerar barnens fantasi, inlevelseförmåga, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning.

Miljö

Den omgivande naturen och närområdet används för att observera, iaktta och öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö samt vikten av hållbar utveckling, utifrån barnens intressen och erfarenheter.

Inne- och utemiljö

Strandbackens förskola är en liten och gemytlig förskola som har plats för 26 barn i åldrarna 1–5 år fördelade på två hemvister, Bojen och Jollen. 

Vi erbjuder barnen utforskande och utmanande miljöer som stimulerar till skapande, kreativitet, lek och reflektion så att barnens intresse för lärande stärks.

Öppettiderna styrs utifrån vårdnadshavarnas behov med en ramtid mellan klockan 06.30 och 18.30. 

Kost och måltider

Vi serverar mat från ett cateringföretag och har daglig städning av våra lokaler. Måltider på våra förskolor ska ge matglädje och möjlighet till social samvaro i en lugn och trevlig miljö. Pedagogerna har ansvar för att skapa goda kostvanor och inspirera barn till att äta och smaka det som serveras. Måltiderna på förskolan fyller en viktig pedagogisk funktion och ger många möjligheter till lärande inom till exempel matematik, språk, motorik, inflytande, hänsynstagande och kultur.

Mål och vision

Vår verksamhetsidé

Att med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriva utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1–5 år.

Hitta hit

Uppdaterad