Stenkolet

Skånegatan 116

Välkommen till förskolan Stenkolet. Vi ligger i ett fristående hus med egen kuperad gård i direkt anslutning till Vitabergsparken.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
100
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
27 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Stenkolets grundläggande arbetssätt är att utveckla och stötta barns uttrycksmöjligheter, där lek och lärande samspelar och alla sinnen får ta plats i det gemensamma kunskapsskapandet.

Vi vill att varje barn blir sett och bekräftat utifrån sina förutsättningar och unika kunskaper, där alla får erfarenheten av att vara betydelsefull för andra.

Språkutveckling

Normkreativ litteratur finns i förskolans miljöer och vi har högläsning varje dag för att utveckla barnens intresse för språk, berättandet, ordförråd som i sin tur uppmuntrar till kommunikation och samspel. Alla pedagoger deltar i flerspråkighetsutbildning och några har kunskaper i TAKK (tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). 

Kultur och gemensamt projektuppdrag

Barnen tar del av kultur som besök på muséer, bibliotek, teater och tillsammans skapas kultur på förskolan av barnen. En del i arbetet är Södermalms kommunala förskolors gemensamma projektuppdrag som sammanfogar oss förskolor på ett unikt vis, men även tillsammans med familjerna. Uppdraget utgår från en undersökande fråga som påbörjas innan sommaren med familjerna och som sedan ligger till grund för årets undervisning.

Inne- och utemiljö

Gården är unik i sin utformning och utmanar barnens grovmotoriska färdigheter. Den erbjuder sandlådor, lekhus, lekbåt, utrymme för att cykla och leka samt stationer för skapande verksamhet. På våren odlas det i gårdens pallkragar.

Lärmiljöerna är uppbyggda för att inbjuda till kommunikation och samspel där glädje och undervisning delar en naturlig plats med varandra. Det är genom trygga barn som kunskaper växer, nytänkande får slå rot och ökad tillit att våga utforska det ännu okända.

Kost och måltider

På Stenkolet arbetar vår kock som lagar maten till alla på förskolan. I nuläget serverar kocken cirka 90% ekologiska råvaror. Menyerna anpassas efter säsongens utbud för att bidrag till en hållbar utveckling och på förskolan arbetar kock, pedagoger och barnen medvetet och aktivt med att minimera andelen mat som slängs i ett led för en hållbar framtid.

Mål och vision

En av våra grundtankar är att barn vill veta, de söker sin egen kunskap för att förstå och de ställer frågor som vi tillsammans utforskar och undersöker. Pedagogerna är medforskare, nyfikna och utmanar till tankeprocesser i ett led att ge barnen redskap för att hantera världen vi lever i. 

Varje barn som avslutar sin utbildning hos oss ska gå ut i världen med en stark tilltro till sina egna förmågor. De ska känna sig betydelsefulla, respekterade och viktiga för andra samt kunna se olikheter som tillgångar till nya kunskaper och erfarenheter.

Introduktion

Introduktionen av nya barn och familjer sker genom föräldraaktiv introduktion. Det innebär att en vårdnadshavare är med under introduktionen när barnet börjar på förskolan. Mer information om introduktionen, vad som är bra att tänka på och riktlinjer får ni i anslutning till introduktionen.

En gång per termin erbjuder förskolan kick off-samtal eller föräldramöte där vårdnadshavarna får en fördjupad insyn i utbildningen och undervisningen. Förskoleråd erbjuds två gånger per termin, det är ett forum där ni som vårdnadshavare får ta del av organisation och utvecklingsarbete samt ett viktigt tillfälle att ta upp aktuella frågor från vårdnadshavarna på förskolan.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Övrigt

Visning

Om du är intresserad av att komma på visning hör du av dig till samordnaren.

E-post:  emil.persson@edu.stockholm.se

  • Onsdag 15 maj klockan 09.20
  • Onsdag 12 juni klockan 09.20

Följ oss på Instagram

Barnängens förskolor på Instagram

Hitta hit

Bilder

Skapande arbete i ateljén.

Uppdaterad