Barn sjunger

S:t Eriks katolska förskola

Hemmansvägen 8

Vi är en förskola med kristen värdegrund där alla barn är välkomna. Förskolan har två avdelningar med plats för 30 barn. Förskolan bedriver traditionell förskolepedagogik.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
45 %
Webbplats
http://www.sterikskatolskaskola.se/forskolan/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

S:t Eriks katolska förskola vilar på en kristen värdegrund. Undervisningen bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, 2016). Vi vill att vår förskola ska vara en förskola där barnen är trygga, utvecklas mångsidigt och ges möjligheten till att utveckla ansvar för sig själva. Förskolan präglas av: Ärlighet, Respekt, Vänlighet och Ansvar (ÄRVA). Den gyllene regeln är en grundpelare för verksamheten: ”Älska andra så som Du älskar Dig själv”.

Inne- och utemiljö

Avdelningen S:ta Elisabeth är helt nyrenoverad. Båda avdelningarna har en inomhusmiljö som stimulerar till nyfikenhet, leklust och lärande på många olika sätt. Förskolans barn har möjlighet att vistas på den gemensamma skolgården, dessutom finns det egna lekytor utomhus med tillgång till lekmaterial anpassat för förskolan. Förskolan kan även använda skolans gymnastiksal, där förskolebarnen har gymnastik en gång i veckan.

Kost och måltider

Vår matleverantör heter ”Klein’s Kitchen”. Huvudkontoret ligger hos International English School i Gubbängen. Företaget har flera kök runtom i Stockholm, vår mat tillagas i deras anläggning i Stureby. Vi gläder oss över att kunna servera god och vällagad mat från en närbelägen producent!

Mål och vision

S:t Eriks katolska förskola är en förskola där traditioner kombineras med modern pedagogik. Vi arbetar språkutvecklande.

Förskolan strävar efter att ge barnen en rolig, trygg och lärorik verksamhet. Grunden för vårt arbete utgörs av förskolans läroplan Lpfö 98 (2016), FN s barnkonvention, Stockholms stads förskoleprogram- framtidens förskola, skollagen och vår kristna värdegrund.

I vår bedömning av verksamheten använder vi oss av Kvalitetsindikator för förskolans verksamhet som är ett självvärderings verktyg inom sex områden som är utarbetat av Stockholms stad:

  • Pedagogisk miljö och material
  • Skapande verksamhet och olika uttrycksformer
  • Barns språkliga och kommunikativa utveckling
  • Barns matematiska utveckling
  • Naturvetenskap och teknik

Mer om oss

Det är också vanligt att avdelningarna går på utflykter till närliggande parker samt besöker bibliotek, museum och andra kulturella aktiviteter.

Hitta hit

Uppdaterad