Närbild på barn i klätterställning.

Specialavdelningen Solkatten, Emågatan 10

Emågatan 10

Visa på karta

Solkatten är en liten avdelning för barn med autism och/eller ytterligare funktionsnedsättning. Avdelningen har hög personaltäthet och personalen har autismspecifik kunskap och erfarenhet. Verksamheten utgår från förskolans läroplan.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
5
Antal barn per årsarbetare
1
Andel legitimerade förskollärare
60 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar för att varje barn ska utvecklas och lära sig efter sina egna förutsättningar. Vi samarbetar med föräldrar och andra samarbetspartners som till exempel habiliteringscenter och Autismcenter. Målet är att stärka barnets egna förmågor genom att bilda ett team runt barnet bestående av föräldrar, pedagoger och handledare. Barnen kan ha insatser av olika intensitet.

Vi jobbar med inkludering (att ingå i sammanhang med andra barn) på flera olika sätt, beroende på barnets behov och förmågor. Det kan vara att delta i projekt, samlingar, utflykter, biblioteksbesök. Vi arbetar även med lekgrupper, där barnet ingår i en liten grupp med barn från den andra avdelningen. Två pedagoger är med och guidar och stöttar i leken.

Vi prioriterar leken och lockar barnet till lek med en vuxen för att bygga relationer, stimulera fantasin, kommunikation och symboliskt tänkande.

Verksamheten kan anpassas efter barnens dagsform, till exempel så kan vilan se olika ut. Ett barn vill lyssna på bok och ett annat bygger med lego eller spelar Ipad.

Det är vårt ansvar och vår utmaning att anpassa miljö, bemötande och förhållningssätt efter barnen. Genom att ha ett tydliggörande förhållningssätt och använda scheman, bilder och sociala berättelser ges barnen möjlighet att tolka och förstå sin omvärld.

Vi arbetar enligt ett TBA-inriktat (tillämpad beteendeanalys) arbetssätt/metod. Kommunikationsträningen kan bestå av talat språk, teckenstöd och PECS (Picture Exchange Communication System).

Inne- och utemiljö

Förskolan har en stor gård och en närhet till naturen som vi naturligtvis utnyttjar. Detta är en oändlig källa till undersökande och experimenterande för barnen.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas lokalt i någon av våra förskolor i stadsdelsområdet. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Hitta hit

Uppdaterad