Ljusblått trähus i två våningar och en skolgård med sandlåda och sittplatser.

Sörgårdsvägen 155

Sörgårdsvägen 155

På Solhems förskolor erbjuder vi ditt barn trygghet, glädje, lek och lärande. Vi arbetar för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar och social kompetens. Förskolan inryms i bottenplanet på ett bostadshus.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Film om Solhems förskolor

Enhetens ställningstagande utgår från att se barn som nyfikna, kompetenta och viktiga att lyssna på. Att barnen utifrån ett forskande förhållningssätt själva får ställa de frågor och konstruera de problem de vill undersöka. Barnen ska få vara delaktiga i sina lärprocesser och få göra det tillsammans med andra barn och vuxna. Verksamheten planeras och följs upp systematiskt med hjälp av pedagogernas reflektion och analys. Arbetssättet i barngrupperna är utforskande och projektinriktad och grundar sig i de behov och intressen barnen i de olika grupperna har. Den dagliga reflektionen tillsammans med barnen är ett arbetssätt som genomsyrar förskolan. Där får barnens röster ta plats vilket möjliggör barns inflytande och delaktighet. Förskolans undervisning och utbildning bedrivs utifrån ett projekterande arbetssätt och utgår från barnens idéer kopplat till de demokratiska värden vi värnar om. Barnen ska få tillgång till många olika uttrycksformer och ger en tydlig bild av hur mångfacetterad och kompetent ett barn är. Genom att erbjuda många olika uttrycksformer vill vi fånga barnens funderingar och undersökande, även utan det talade språket.

Inne- och utemiljö

Vi utmanar barnen i våra olika lärmiljöer och har språkutvecklingen i fokus. Förskolans olika lärmiljöer stimulerar, inspirerar och uppmuntrar barnen att söka kunskap. De är utmanande och lockar till kreativitet, nyfikenhet, meningsfulla möten och lek. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen. Digitala verktyg ska vara tillgängliga. Genom dessa kan barnen undersöka och utforska samt få utlopp för sin nyfikenhet.

Kost och måltider

Förskolan har ingen egen kock utan får sin mat levererad från förskolan på Salagatan 44. Maten är god och näringsriktig.

Mål och vision

Solhems förskoleenhet avser erbjuda förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn som deltar i verksamheten. Det interkulturella förhållningssättet ska genomsyra verksamheten och skapa förutsättningar för barn oavsett bakgrund, att delta i likvärdig förskoleverksamhet samt samverka och på så sätt berika varandras uppväxt. Vi strävar efter ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska informeras om verksamhetens mål och syfte samt ges möjlighet till inflytande.

Mer om oss

Se film om förskolan

Hitta hit

Bilder

Ljusblått trähus i två våningar och en skolgård med sandlåda och sittplatser.
händer som pysslar med höstlöv
händer jobbar med lärplatta
barn och pedagog som går på gula markeringar i golvet
händer som väver

Uppdaterad