Ljusblått trähus i två våningar och en skolgård med träd, sandlåda och sittplatser.

Sörgårdsvägen 155

Sörgårdsvägen 155

På Solhems förskolor erbjuder vi ditt barn trygghet, glädje, lek och lärande. Vi arbetar för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar och social kompetens. Förskolan inryms i bottenplanet på ett bostadshus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Film om Solhems förskolor

Verksamheten planeras och följs upp systematiskt med hjälp av pedagogernas reflektion. Arbetssättet i barngrupperna är utforskande och projektinriktad och grundar sig i de behov och intressen barnen i de olika grupperna har.

Arbetet följs upp av pedagoger som genom pedagogisk dokumentation belyser lärande och utveckling likväl för och tillsammans med barn, pedagoger och vårdnadshavare. Pedagogerna är förebilder som utmanar och uppmuntrar barn i både omsorgs- och lärandesituationer.

Arbetet utformas utifrån demokratiska principer och allas lika värde. Barnen ses som kompetenta, nyfikna, aktiva och kreativa och de erbjuds lustfylld lärande i varierande pedagogiska miljöer.

De sociala färdigheterna likaså som språkutveckling står i fokus. Även arbetet med matematiska och naturvetenskapliga färdigheter prioriteras Förskolan bidrar till Spånga-Tenstas vision om en stad i världsklass genom att göra skillnad för människan i vardagen. Detta förverkligas genom att fokusera på bemötandet, resultatet, engagemanget och kompetensen.

Inne- och utemiljö

Förskolan har två avdelningar i ett plan. Gården är lummig och kuperad. Den inbjuder till rörelse och lek.

Kost och måltider

Förskolan har ingen egen kock utan får sin mat levererad från förskolan på Salagatan 44. Maten är god och näringsriktig.

Mål och vision

Solhems förskoleenhet avser erbjuda förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn som deltar i verksamheten. Det interkulturella förhållningssättet ska genomsyra verksamheten och skapa förutsättningar för barn oavsett bakgrund, att delta i likvärdig förskoleverksamhet samt samverka och på så sätt berika varandras uppväxt. Vi strävar efter ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska informeras om verksamhetens mål och syfte samt ges möjlighet till inflytande.

Hitta hit

Uppdaterad