Solstrålen Hägerstensvägen 179

Hägerstensvägen 179

Visa på karta

Förskolan Solstrålen är en liten förskola som ligger vid Hägerstensvägen nära Örnsbergs tunnelbana. Barnen är indelade i två grupper från yngre till äldre barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5,34
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har en uteprofil, vilket innebär att vi är ute större delen av dagen och under varmare delen av året äter vi även lunch ute. Vi gör ofta utflykter till skogen och olika parker i området. Vår miljö är inredd så att barnen ska inspireras att leka, skapa och bygga. Vi lägger stor vikt vid barns inflytande i den dagliga verksamheten och vår utgångspunkt är att alla barn kan. Vi är inspirerade av Reggio Emilias tankar och filosofier och använder oss av ett tematiskt/projektinriktat arbetssätt där barnens intressen styr innehållet och vi forskar tillsammans.

Inne- och utemiljö

Vi har en fin gård som inbjuder till lek och utforskande. Vår innemiljö är väl genomtänkt och anpassad till pedagogisk verksamhet. Det pedagogiska material vi har inne har vi även ute vilket skapar ett pedagogiskt uterum.

Kost och måltider

Lunchen är näringsrik och god. Den lagas från grunden av kockar på förskolan Kastanjen och transporteras sedan till oss. Vi gör frukost och mellanmål själva och strävar efter att ha en hög andel ekologiska livsmedel. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Älvsjö präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en lärmiljö av hög kvalitet som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Alla som kommer till förskolan Solstrålen ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Verksamheten ska präglas av lek och lustfyllt lärande där barnens intressen och tankar styr innehållet. Barnen ska få möta en variationsrik miljö med många skapandeuttryck i olika former som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi uppmuntrar och lyfter fram olika tankar och idéer och tar till vara mångfalden när vi utvecklar vår pedagogik. Verksamheten ska präglas av öppenhet och delaktighet och bygga på ett gemensamt lärande.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolans ordinarie verksamhet.

Till stöd för Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Visningar

  • Fredag den 8 mars klockan 17.00
  • Fredag den 3 maj klockan 17.00

Ingen föranmälan krävs.

Hägersten-Älvsjös kommunala förskolor genomför visningar anpassade efter respektive förskolas förutsättningar. Kontakta förskolan för mer information.

Hitta hit

Uppdaterad