Förskolans fasad i solljus med lummiga gröna träd.

Solrosen Diskusvägen 26–28

Diskusvägen 26-28

Förskolan Solrosen har fem avdelningar och har en stor och inbjudande gård med närhet till skog och grönområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
85
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar ofta i smågrupper med teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna för att trygga miljön och skapa tillfällen för lek, lärande och utveckling.

Inne- och utemiljö

Vi har ljusa lokaler med rum för lek, skapande, utforskande och rörelse. Det finns en stor gård med varierad terräng för utevistelse.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar maten från grunden med många ekologiska varor. Pedagogerna erbjuder barnen att smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskolepsykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Står du redan i kön till förskolan Solrosen eller är du intresserad av att ställa dig i kö?

Då är du välkommen att delta på en av våra digitala visningar. På visningen svarar vi på dina frågor och berättar om den utbildning som erbjuds barnen.

Du anmäler dig och skriver dina frågor senast en vecka innan via mejl till Maria-Mia Svensson
Mejladress: maria-mia.svensson@edu.stockholm.se

Datum att välja på:

  • 7 juni 09.30–10.00

Hitta hit

Uppdaterad