Illustration - barn på väg till förskola

Solglimten Martingården

Högerudsbacken 51

Visa på karta

Solglimten ligger naturskönt, intill sjön Magelungen. Förskolan har 35 platser fördelade cirka 12–14 platser för de småbarnen och 19–21 platser för de äldre. Det finns fem till sex hemrum och åtta medarbetare som arbetar med Waldorfpedagogiken.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
45 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Solglimten, Solbacka, Solrosen och är Martingårdens tre förskolor. Till oss kommer barn vars föräldrar önskar waldorfpedagogik.

Martingårdens Waldorfförskolors grundidé är att bedriva Waldorfpedagogik som är sprungen ur R. Steiners grundtankar om det lilla barnets egen möjlighet till eget lärande under fri lek. Genom dagsrytm skapas en trygghet för barnet. Barnet vet vad som skall ske under dagen och kan i lugn och ro hänge sig åt det som sker i stunden. Varje veckodag har sitt rytmiskt återkommande innehåll, till exempel bakning, målning, eurytmi eller bivax. Med hjälp av årstiderna följer vi års förloppet. Högtider och födelsedagar liknar ädelstenar som glimmar till och ger själen näring i vår vardag.

Leken har stort utrymme i förskolan, under den fria leken gör barnet erfarenheter som är av stor betydelse för barnets framtida möjligheter att kunna växa och lära, både för stunden och senare i livet. Leken stimulerar till barnets utveckling och kreativa lärande. Viljan handlar om utvecklandet av den egna initiativkraften, uthållighet och beslutsamhet. Viljekraften är bron som leder över till nästa sjuårsperiod och utgör underlag för barnets egen kraft, som senare skall kunna vara medskapande i framtida kunskapsprocesser.

Barnen kan börja hos oss från 1år och vara kvar tills det fyller sex år. Därefter börjar de flesta av barnen som går hos oss på Martinskolan som är en Waldorfskola F-9 och finns i Hökarängen.

Inne- och utemiljö

Fastigheten där barnen vistas i är från sekelskiftet med en naturskön skogstomt. Här finns tre ”hemrum” för de yngsta barnen, med 4-5 småbarn i vardera och tre storbarnsrum fördelade mellan ”storbarnen”. Varje barn har ett eget ”hemrum” där de äter sin mat och vilar samt leker och lär inomhus. Vi lever och lär lika mycket utomhus, i vår förtrogna närmiljö. Dags-, vecko- och årstidsrytmen för oss framåt i vår utveckling, då vi firar fester och övar oss på att samspela med varandra.

Kost och måltider

Vi lägger oss vinn om att all mat skall vara näringsriktig, vacker och vällagad. En god, härligt doftande lunch, tillagad med kärlek, kunskap och biodynamiskt eller ekologiskt odlade grönsaker är stärkande för barnet. Doften, färgen och smaken ger inspiration till sinnenas utveckling.

Vi har en köksansvarig matpedagog som lagar all maten på förskolan. Här serveras bara laktovegetarisk mat. Vi kan tillhandahålla vegankost.

Vid allergier önskas skriftligt läkarutlåtande.

Mål och vision

Vi ser varje barn som den unika lilla person som den är och som har behov av att får uppleva, att vara sedd, omtyckt, och behövd.

Hos oss övar barnen socialt samspel tillsammans med andra barn och vuxna. Vi arbetar för alla barns rätt till eget lärande, och vi vill att de skall utveckla en egen lust till sitt egna livslånga lärande.

En viktig uppgift för oss är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Genom att vi systematiskt uppföljer upp vår verksamhet, ser vi att vi når upp till målen för LpFö98 och andra statliga styrdokument.

Vi använder oss också av Waldorfförskolans kursplan: En väg till frihet, som stöd för vårt pedagogiska arbetssätt.

Vila ser vi som en förutsättning för att barnet skall orka med en lång dag på förskolan. Förskolan erbjuder en stadig ström av lärande moment under en lång arbetsdag.

Samarbetet med föräldrar är en bro mellan hem och förskola. Samarbetet är en grundförutsättning för en verksamhet som är bra för barnet, eftersom känslan av sammanhang gör tillvaron betydelsefull och motverkar stress. Vår dag-och veckorytmen ser alltid lika ut, likasom årets rytm.

Särskilt stöd och behov

Vi är måna om att alla barn oavsett behov är välkomna till oss. Vi individanpassar efter behov och förutsättningar, då vi mottar barn med andra behov än de vanligtvis förekommande.

Övrigt

Barnen leker utomhus både för- och eftermiddagar hela året om, samt gör en längre utflykt en dag/vecka till den sköna naturen som vi om ger oss av.

Hitta hit

Uppdaterad