Bild

Solgårdens Waldorfförskola

Marklandsbacken 11

Visa på karta

Solgårdens Waldorfförskola är belägen i Bromma intill Kristofferskolan och är ritad av arkitekt Erik Asmussen. Huset är en av de äldsta waldorfförskolorna i landet. En vacker träbyggnad i suterräng och här har det sedan dess 40 år gått förskolebarn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
41
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Solgården är en waldorfförskola. Vår grundidé är att bedriva förskoleverksamhet sprungen ur R.Steiners grundtankar om det lilla barnets möjlighet till eget lärande under fri lek och social utveckling. I arbetet så strävar vi efter att följa de riktlinjer, normer och värden som finns i våra styrdokument, LpFö(2010) reviderade upplagan samt ”En väg till frihet” som är waldorfförskolans läroplan. Dessa hjälper oss att nå våra mål för barnets lärande och utveckling. Waldorfpedagogiken värnar om hela människan. Hur miljön gestaltas, vilken kost barnen får samt vila är viktiga inslag i vardagen.

Inne- och utemiljö

I vårt hus finns många större och mindre rum. Till varje barngrupp finns ett eget kök, som ofta blir en naturlig samlingspunkt, där barnen förutom att äta, ofta handarbetar, bakar, målar med mera. I de stora lekrummen finns plats för många barn att leka, göra samlingar och årstidsfester. I de mindre rummen kan barnen leka i mindre grupp och vila. Runt Solgårdshuset finns olika lekgårdar som hör till varje barngrupp. De har varierande karaktär, men samtliga med goda möjligheter till utelek.

Kost och måltider

Vi värnar om att vår mat ska hålla en hög kvalité då den ska ge god näring för barnen. Den ska vara god, vacker och näringsrik. Vi har ett eget kök där vår kokerska tillagar lunch varje dag av ekologiska, biodynamiska och vegetariska råvaror. De anpassas också efter säsongens grödor. Köket ligger centralt i huset och sprider härlig doft när maten förbereds. De mellanmål som serveras tillreds med barn och pedagoger i gruppernas kök och ofta bakar barnen bröd med sin pedagog till soppan.

Mål och vision

I varje barn finns något unikt och personligt som börjar visa sig i förskoleåldern. Vi vill att barnet ska få uppleva att det är accepterat, omtyckt och behövt. Pedagogen arbetar medvetet med att vara en god och inspirerande förebild för barnet och skapa en tillåtande miljö, där de i frihet och trygghet ska få upptäcka sin omvärld. Ett centralt perspektiv är den fria leken där barnet utan för mycket inblandning av vuxna får tillgång till mycket och föränderligt lekmaterial. I leken är barnen skapande och lever i sin fantasi, leken stärker barnens jagkänsla och det sociala samspelet. Dagsrytmen är alltid den samma. En dagsrytm ger trygghet och barnet får möjlighet till både aktivitet och vila i balans. Under veckans dagar återkommer någon skapande verksamhet. Med sin pedagog får barnen sy, tova, baka, forma bivax, tälja, måla med mera. Lek och lärande binds ihop.

Vi firar året med årstidsfester, där vi använder naturen och högtiden som rika inspirationskällor till lek och skapande. Vi värnar om ett gott och öppet samarbete med våra föräldrar. Den dagliga kontakten är viktig så att vi bygger en bro mellan hem och förskola och att barnet får en känsla av sammanhang. Vi arbetar aktivt med våra läroplansmål i kollegiet varje vecka. Vi fördjupar oss särskilt i de läroplansmål, där vi måste bli bättre och utveckla vår kvalitet. Detta sker genom planering, uppföljning, utvärdering i det så kallade systematiska kvalitetsarbetet. Vi dokumenterar barnens läroprocesser och utveckling.

Särskilt stöd och behov

På Solgården kan barnet få en allergianpassad kost efter läkarintyg.

Övrigt

Solgården följer Stockholms stad riktlinjer då det gäller öppethållande, köregler och lärande mål. Vi har tydliga rutiner runt samarbetet med föräldrar om barnets vistelsetid på förskolan. Förälder anmäler sitt behov och verksamheten planeras utifrån det.

Köregler

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen (kapitel 8, paragraf 9)
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten
  3. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre. För att ansöka till oss ställer ni ert barn i kö, genom Stockholms stads kösystem, vi min barnomsorg. Maxtaxa gäller för alla barn.

Hitta hit

Uppdaterad