Solgården, Skydraget 34

Skydraget 34

Solgården är en förskola där det kompetenta barnet är vägledande. Förskolan är belägen fem minuter från Spånga centrum med närhet till naturen. Förskolan har fem åldersindelade avdelningar och inspireras av Reggio Emilias filosofi.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
66
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
34 %

Tillgänglighet

  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Solgården hämtar vi inspiration från Reggio Emilia-filosofin, vilket innebär att vi arbetar med förhållningssättet att alla barn är kompetenta och erövrar omvärlden med stöd av föräldrar och förskola. Därför måste förskolan erbjuda en utmanande och inspirerande pedagogisk miljö med lyhörda vuxna i en reflekterande organisation.

Detta sammanfattar vår verksamhet:

  • Barnsynen.
  • Reflektion och pedagogisk dokumentation.
  • Den pedagogiska miljön.

Barnsynen:

Den viktigaste grundstenen i förskolans arbete. Det är den som är den röda tråden och en grundförutsättning för att förskolan ska kunna hålla en hög kvalitet på sin pedagogiska verksamhet.

Vi vill se det kompetenta barnet som kan och får göra själv. Barnen provar sig fram i sin egen takt, med stöd av oss vuxna och även av sina kamrater. Lyhörda pedagoger som tar barnen och deras tankar på allvar är väldigt viktigt.

Reflektion och pedagogisk dokumentation:

För att utvärdera och förbättra verksamheten är reflektion viktigt.

På Solgården arbetar vi med ett reflekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att upptäcka, se och synliggöra barnens tänkande och lärande. Vi får möjlighet att göra ett medvetet val att se och förstärka det som vi vill ska växa. Det är även ett verktyg för att förändra och utveckla pedagogers arbete och förhållningssätt.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön

Miljön på förskolan är anpassad till den ålder vi har på respektive avdelning. Den är föränderlig och anpassningsbar till barngruppens behov för stunden. Genom att anpassa miljö och material ger vi barnen möjlighet att vara kompetenta. Hur miljön är utformad påverkar barnens lek och lust att skapa och forska.

Kost och måltider

Våra kockar/ekonomibiträden serverar barnen olika sorters årstidsbetonade grönsaker för att de ska få prova olika smaker. Vi arbetar för att minimera intaget av socker, salt och mättat fett. Måltiderna ska serveras under regelbundna, trivsamma och lugna förhållanden. Enheten arbetar utifrån den gemensamma matsedel som är framtagen av våra kockar men också via en dietist och med rekommendationer från Livsmedelsverket som grund.

Mål och vision

I ett ständigt föränderligt samhälle vill vi skapa en förskola för barn och vuxna där möjligheter finns, skapas och utvecklas till kunskap och utveckling utifrån var och ens bästa förmåga. Vi vill skapa en plats där harmoni och glädje dominerar så att vi kan förberedas för livets kommande utmaningar.

Våra ambitionsmål är att barnen ska lära sig:ta ansvar, mod att våga vara sig själv, utveckla sin nyfikenhet och ett aktivt handlande. Vi vill att de ska uppnå insikter som ger kunskap, arbetat med sin sociala kompetens där fantasi och känslighet tar plats, utvecklat vänskapsband med barn och vuxna, ha upplevt glädje och humor. Vi vill att barnen ska bära med sig ett hopp och en tro om att ibland kan JAG få vara hjälten i mitt liv.

Mer om oss

Se film om förskolan

Hitta hit

Uppdaterad