Bild på förskolan solbacken. Förskolan är rosa

Solbacken Tensta allé 52

Tensta Alle 52

Visa på karta

Förskolan Solbacken ligger centralt i Tensta. Vi har närhet till kommunikationer, bibliotek, grönområden samt lekparker. Förskolan har en stor fin gård i två plan med varierande terräng. Förskolan jobbar utifrån läroplanen och kommunala riktlinjer.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
29 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Målen med vår verksamhet är att barnen ska tycka att det är roligt att gå på förskolan.

Med stöd och vägledning av pedagogerna utvecklas barnen för att få en god gruppkänsla, bli självständiga, få lära sig att skaffa kunskap genom ett forskande arbetssätt samt få goda kunskaper i svenska språket. Detta resulterar i att barnen utvecklas positivt och att ni föräldrar känner er trygga när ni lämnar era barn hos oss.

Vi strävar efter en öppen kommunikation samt ett gott samarbete mellan personal och föräldrar.

Inne- och utemiljö

Förskolan Solbacken består av de två avdelningarna Blåsippan och Anemonen. Båda avdelningarna är utvidgade syskongrupper med barn i åldrarna 1–5 år. Förskolan Solbacken tillhör förskoleenheten Mosaik och ligger centralt i Tensta.

Vi har närhet till kommunikationer, bibliotek, grönområden samt lekparker.

Förskolan har en stor, fin gård i två plan med varierande terräng.

Kost och måltider

Vid planeringen av matsedeln utgår vi från Livsmedelverkets och Stockholms stads riktlinjer och råd om måltider i barnomsorg. Andelen ekologiska livsmedel är cirka 38 procent. Alla förskolor serverar två vegetariska luncher per vecka och utgår från säsong när vi handlar frukt och grönsaker. Vi arbetar för att minska matavfallet genom att bättre beräkna antalet portioner. Hela enheten deltar i sortering av matavfallet och förpackningsmaterial.

Mål och vision

Vår grundtanke är att barnen lär för livet.

Vårt mål är att ge barnen trygghet och stimulans för att utvecklas till självständiga och aktiva medborgare samt hjälpa dem att utvecklas språkligt, socialt, emotionellt och intellektuellt.

Vi ska möta föräldrarna med respekt och intresse samt skapa ett bra samarbete kring deras barn och erbjuda en trygg och säker miljö.

Alla barn ska med glädje komma ihåg sin förskolevistelse som engagerande, inflytelserik och lärorik.

Barnen har möjlighet att en dag i veckan planera och påverka förskolans matsedel, för att bli medvetna om en hälsosam livsstil.

Särskilt stöd och behov

De barn som är i behov av extra stöd i sin utveckling får det tillgodosett

Mer om oss

Parkeringsplats finns för personer med nedsatt rörelseförmåga. Entré och entréhall är tillgänglig för rullstolsburna. Tillgänglig hiss finns och ledarhundar är välkomna.

Hitta hit

Uppdaterad