Förskolegården med det böjda förskolehuset i bakgrunden.

Solbacken Syd

Rusthållarvägen 1

Visa på karta

Vi finns i Bagarmossen nära Nackareservatet. Här finns avdelningarna Stella, Cassiopeia och Saturnus. Vi har tre gårdar som inbjuder till lek och rörelse bland buskar, träd, berg, klätterställning och sandlåda.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
0
Antal barn per årsarbetare
0
Andel legitimerade förskollärare
0 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi och humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Inne- och utemiljö

Ditt barn får möjlighet att utforska sin omgivning, och pröva sig fram bland förskolans erbjudanden, även utanför projekten. Detta genom att ordna en tillgänglig och stimulerande miljö, tydligt uppdelad i olika stationer och hörn med mycket av materialet på barnens nivå. Miljön är föränderlig och anpassas efter den barngrupp vi har, dess behov och intressen. Det är viktigt att den stimulerar till lärande och lek, men att den även erbjuder platser för avskildhet och vila.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas lokalt i någon av våra förskolor i stadsdelsområdet. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Pedagogiskt ledarskap

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Övrigt

En dag på Solbacken Syd

För den som börjar tidigt på morgonen erbjuder vi frukost klockan 7.30, annars möts vi senare ute på gården där vi tillsammans startar upp dagen mellan cirka klocka 8.00–9.00.

Efter det fortsätter dagen tillsammans med respektive avdelning. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper. Ibland är vi kvar ute på gården där vi leker, utforskar och skapar eller så gör vi en utflykt till Nackareservatet, någon närliggande park, eller så går vi in och arbetar med våra projekt och i våra olika stationer.

Lunchen äter vi avdelningsvis, därefter är det sovvila för de som har behov, en lugn stund med högläsning eller lek på gården för de äldsta barnen. Eftermiddagen präglas av olika aktiviteter, stationer och lek utomhus och inomhus.

Ramtid klockan 6.30–18.30 men om inte behov finns stänger förskolan tidigare.

Hitta hit

Uppdaterad