Bild på förskolegården med det böjda förskolehuset i bakgrunden.

Solbacken Syd

Rusthållarvägen 1

Visa på karta

Vi finns i Bagarmossen nära Nackareservatet. Här finns avdelningarna Stella, Cassiopeia och Saturnus. Vi har tre gårdar som inbjuder till lek och rörelse bland buskar, träd, berg, klätterställning och sandlåda.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
0
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi arbetar i projekt där ditt barn, i mindre grupp, får möjlighet att undersöka olika fenomen och material. Det är den lilla gruppens erfarenheter, tankar och nyfikenhet som driver projektet framåt – där till exempel matematiken kan bli något som vi vanligtvis inte tänker oss att matematik är. Vill ditt barn mäta en bänk med hjälp av exempelvis skor: ”hur många skor lång är bänken?” är detta något som vi, i det utforskande arbetssättet, bejakar och utmanar vidare. Processen, görandet och upptäckandet står i fokus, inte resultatet. Barnen får använda sig av många olika material och uttryckssätt; dans, musik, lera, målning, bygge och konstruktion med mera.

Vi dokumenterar vad barnen gör genom fotografier, anteckningar, film och barnens alster. Det är vårt sätt att synliggöra ditt barns arbete, tankar och lärprocesser. Genom reflektioner, både i arbetslaget och i barngruppen, förvandlar vi dokumentationen till pedagogisk dokumentation. Vi kan således blicka tillbaka på det vi gjort och utvärdera verksamheten, för att utveckla den och gå vidare.

Inne- och utemiljö

Ditt barn får möjlighet att utforska sin omgivning, och pröva sig fram bland förskolans erbjudanden, även utanför projekten. Detta genom att ordna en tillgänglig och stimulerande miljö, tydligt uppdelad i olika stationer och hörn med mycket av materialet på barnens nivå. Miljön är föränderlig och anpassas efter den barngrupp vi har, dess behov och intressen. Det är viktigt att den stimulerar till lärande och lek, men att den även erbjuder platser för avskildhet och vila.

Kost och måltider

På förskolan serveras en mycket hög andel ekologisk mat. All mat tillagas inom stadsdelsområdet och våra kockar arbetar utifrån Livsmedelsverkets ” Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid.
Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Vi arbetar med föräldraaktiv introduktion, där du tillsammans med ditt barn är delaktig i förskolans verksamhet i cirka tre dagar. Efter dialog med pedagogerna om ditt barns trivsel så får du som förälder gå ifrån förskolan, men det är viktigt att du finns tillgänglig under hela introduktionsperioden på två veckor. På så vis hinner ditt barn i lugn och ro finna trygghet i förskolans rutiner och arbetssätt. Dessutom får du som förälder en inblick i vår verksamhet och lär känna oss personal.

Övrigt

En dag på Solbacken Syd

För den som börjar tidigt på morgonen erbjuder vi frukost klockan 7.30, annars möts vi senare ute på gården där vi tillsammans startar upp dagen mellan cirka klocka 8.00–9.00.

Efter det fortsätter dagen tillsammans med respektive avdelning. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper. Ibland är vi kvar ute på gården där vi leker, utforskar och skapar eller så gör vi en utflykt till Nackareservatet, någon närliggande park, eller så går vi in och arbetar med våra projekt och i våra olika stationer.

Lunchen äter vi avdelningsvis, därefter är det sovvila för de som har behov, en lugn stund med högläsning eller lek på gården för de äldsta barnen. Eftermiddagen präglas av olika aktiviteter, stationer och lek utomhus och inomhus.

Ramtid: klockan 6.30–18.30 men om inte behov finns stänger förskolan tidigare.

Hitta hit

Uppdaterad