Den hemliga trädgården inne på Sofia småbarnsskola.

Sofia småbarnsskola

Fjällgatan 31

Sofia Småbarnsskola ligger i en kulturmärkt villa uppe på Fjällgatan med en egen gård och en unik utsikt över staden. Utsikten inspirerar oss till olika teman såsom Vasaskeppet och Gröna Lund - allt efter barnens nyfikenhet och intressen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
40 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På vår förskola är alla viktiga för helheten - barn, föräldrar och personal. Tillsammans skapar vi en plattform som bygger på tillit, respekt, gemenskap och glädje i en kreativ och lärande miljö. Samverkan ger vår verksamhet växtkraft och utmaningar i det livslånga lärandet.

Vi delar in barnen i mindre grupper efter utveckling, ålder, barnets egna önskemål, intressen och idéer. Genom att dokumentera barns lärande och utveckling försöker vi att få barnen medvetna om och delaktiga i sitt eget lärande.

Vi värnar leken - inne och ute - den är grunden för samvaro mellan barn. Det är i leken som barn bearbetar sina intryck och förstår sin omgivning. Leken ger social träning och förmåga att känna empati och utveckla språket.

Återkommande föräldraaktiviteter är: föräldramöten/råd, utvecklingssamtal, föräldrafika, traditioner som luciafirande, picknick med mera.

Inne- och utemiljö

Från Fjällgatan ser man ut över hela staden och kan följa årstidernas växlingar i naturen.

Innemiljön är inspirerande och lockar till lek. Spår av barnens olika teman syns tydligt i förskolans miljö.

Kost och måltider

På förskolan möts man av härliga dofter efter de olika årstiderna och maten tillagas av vår kock.

Förskolans kock lagar maten enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Förskolan har en bra måltidsmiljö med egen matsal.

Vi utforskar mat med hjälp av Saperemetoden. Metoden går ut på att barnen ska uppleva mat och smak med alla sina sinnen. Barnen uppmuntras att se, känna lukt, uppleva smak och konsistens på maten och sedan sätta ord på upplevelsen.

Mål och vision

Vi ser barnen som kompetenta med en stark vilja och en inneboende önskan att bli självständiga. Vi erbjuder en pedagogisk lärande miljö som är inspirerande, tillgänglig, föränderlig och tydlig. Förskolans miljö är utformad utifrån läroplanens mål och stöder barnens nyfikenhet och intressen.

Ni som är vårdnadshavare ska känna att vi har en öppen dialog och att vi tillsammans utvecklar en tillitsfull relation.

Alla barn har rätt till en trygg, rolig och säker förskola. Alla barn kan och vill lära sig i en miljö som är utvecklande och lockande. I leken grundläggs de sociala färdigheterna. Personalens utbildning och kompetens är en den viktigaste faktorn för en god kvalitet i verksamheten.

Öppenheten mellan föräldrar/vårdnadshavare och personal ger verksamheten nya idéer och infallsvinklar. Vi samverkar med er vårdnadshavare på olika sätt, i olika mötesformer, familjemiddagar, traditionsenliga fester, utställningar, föreläsningar, föräldrafika med mera. I samtal med föräldrar/vårdnadshavare och i förskoleundersökningen får vi veta att vi uppnår läroplanens mål. Den långa kön till förskolan visar att många är intresserade av att komma till förskolan.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska få det stöd och den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i förskolan.

Mer om oss

Öppettider i förskolan: Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton

Övrigt

På grund av rådande situation har vi valt att ställa in visningar av förskolan.

Digital visning av förskolan

Hitta hit

Uppdaterad