Gul villa.

Sofia småbarnsskola

Fjällgatan 31

Sofia småbarnsskola ligger i en kulturmärkt villa uppe på Fjällgatan med en egen gård och en unik utsikt över staden. Vi är en liten förskola som värnar om allas betydelse för att skapa en tillåtande och inkluderande gemenskap.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
6,2
Andel legitimerade förskollärare
43 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser trygghet som en självklar grund för barns lärande och utveckling. Därför arbetar vi i mindre grupper där de bästa förutsättningar för trygga relationer och livslångt lärande skapas. Vi ser varandras likheter och olikheter som en tillgång.

Leken är viktig

Vi värnar om leken. Den främjar varje barns utforskande, utveckling och lärande. I leken stimuleras fantasin, kommunikationen och samarbetsförmågan, och barnen bearbetar sin förståelse för omgivningen. Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla sin lek tillsammans med andra barn, med stöd från aktiva pedagoger.

Kultur

Kultur är en naturlig del av det vi gör på förskolan. I vår ateljé finns kreativt material nära till hands för nyfikna ögon och händer. Våra besök på teatrar är uppskattade, men lika mycket glädje ger barnens egna idéer om hur vi själva kan dramatisera utifrån både upplevd verklighet och fantasi.

Språk

Vi uppmuntrar barnen att se sig som självklara läsare. I vårt bibliotek finns litteratur lättillgängligt, för egna eller gemensamma lässtunder. Varje termin får respektive barn sitta ner med en pedagog och berätta något valfritt, som sedan dokumenteras och blir ett underlag för vidare språkutvecklande arbete.

Digitala verktyg

Vi använder digitala pedagogiska verktyg som lärplatta, mikroskopägg, projektorer och små robotar som vi programmerar. I grunden är digital kompetens en fråga om demokrati, jämlikhet och om att tidigt väcka ett intresse för teknik och digitalitet.

Inne- och utemiljö

Vi har en vacker gård med en fantastisk utsikt över staden och dess vatten. När vi vill utmana oss fysiskt går vi gärna till närliggande parker och Vita Bergen som ligger på lagom promenadavstånd från oss.

Innemiljön är inspirerande och lockar till lek. Förskolan har pedagogiska miljöer som är tillgängliga, tydliga, utmanande och inspirerar till utforskande och till lek.

Kost och måltider

Kost, klimat och lusten till god mat är i fokus för oss. På förskolan möts vi av härliga dofter efter de olika årstiderna och maten tillagas av vår kock på plats.

Vi utforskar mat med hjälp av Saperemetoden (latin för smaka, veta och förstå). Att kunna använda sina sinnen för att uttrycka hur något smakar och doftar ger barnen nya nyanser av språket, tänkandet och en ökad självkänsla.

Mål och vision

Vi ser barnen som kompetenta med en stark vilja och en inneboende önskan att bli självständiga. Vi erbjuder en pedagogisk lärandemiljö som är inspirerande, tillgänglig, föränderlig och tydlig. Förskolans miljö är utformad utifrån läroplanens mål och stöder barnens nyfikenhet och intressen.

Alla barn har rätt till en trygg, rolig och säker förskola. Alla barn kan och vill lära sig i en miljö som är utvecklande och lockande. I leken grundläggs de sociala färdigheterna. Personalens utbildning och kompetens är en den viktigaste faktorn för en god kvalitet i verksamheten.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Välkommen på visning

  • Onsdag 31 januari klockan 08.30
  • Onsdag 28 februari klockan 08.30
  • Onsdag 20 mars klockan 08.30
  • Onsdag 24 april klockan 08.30
  • Onsdag 29 maj klockan 08.30
  • Onsdag 26 juni klockan 08.30

Föranmälan till förskolan genom att ringa 076-121 31 05 eller skicka e-post:

Linnea Björklund
E-post: ad44273@edu.stockholm.se 

Digital visning av Sofia småbarnsskola

Övrigt

Ni som vårdnadshavare ska känna er delaktiga och som en naturlig del av vår verksamhet. I dialog med er vill vi uppmuntra barnens utforskande i att bli aktiva, engagerade och ansvarstagande medborgare i ett samhälle som strävar mot en hållbar framtid. Återkommande föräldraaktiviteter är föräldramöten, höst- och vårfest, utvecklingssamtal, firande av traditioner och vernissage där barnen får visa upp sina konstnärliga alster.

Hitta hit

Bilder

Gul villa.
Barn målar.
Barnen målar årliga självporträtt som vi dokumenterar.
Barn pusslar tillsammans.
Vi arbetar i mindre grupper och skapar trygga relationer.

Uppdaterad